Länk till startsidan

Samtycke från överförmyndarnämnden

Du som är god man eller förvaltare måste i vissa fall ansöka till överförmyndarnämnden om att få samtycke till rättshandlingen. Om inte överförmyndarnämndens samtycke inhämtas blir rättshandlingen ogiltig.

Samtycke från överförmyndarnämnden

Vissa rättshandlingar kräver överförmyndarnämndens samtycke, till exempel om du ska hjälpa din huvudman att:

  • Ta ut pengar från överförmyndarspärrat konto.
  • Köpa aktier för huvudmannens medel.
  • Sälja eller inteckna huvudmannens fastighet, bostadsrätt, tomträtt.
  • Köpa fastighet, bostadsrätt, tomträtt.
  • Ta upp lån för huvudmannen.
  • Låna ut huvudmannens medel.
  • Låta huvudmannen driva en rörelse.
  • Ingå avtal om arvskifte.

Observera att det endast är du som är god man eller förvaltare som företräder din huvudman och är behörig att skriva under en ansökan om samtycke till överförmyndarnämnden.

En huvudman ska få tillfälle att yttra sig vid viktigare beslut som gäller honom eller henne. Om detta inte är möjligt, till exempel på grund av att huvudmannen inte förstår vad saken gäller på grund av sjukdom eller psykisk störning, måste det finnas ett läkarintyg som styrker det.

Här hittar du alla e-tjänster och blanketter

E-tjänster och blanketter för överförmyndarnämnden

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?