Länk till startsidan

$currentPage

Nära naturen

Dalby

Dalby är en tätort med anor. Namnet härstammar från 1100-talet och orten är hem för Nordens äldsta stenkyrka, Dalby kyrka. I dag bor här 6 800 invånare med en medelålder på 40 år. I Dalby ligger även Sveriges minsta nationalpark, Dalby Söderskog.

I Dalby är du alltid nära naturen, norr om Dalby finns Skrylleområdet, som består av flera sammanlänkade naturreservat. Åt öster hittar du Knivåsen, och Dalby stenbrott. Och självklart, Sveriges minsta nationalpark, Dalby Söderskog, finns nordväst.

I Dalby finns ett rikt föreningsliv och ett starkt engagemang kring orten. I centrala delarna finns ett utbud av service. Biblioteket är en populär samlingsplats, och här finns också medborgarcenter, som hjälper dig med alla tänkbara frågor.

I Dalby finns flera förskolor och grundskolor. På Nyvångskolan, som är en F-9 skola, spelade popbandet Brainpool, en av sina första spelningar i slutet av 80-talet.

Servicemeddelanden

Snabbfakta om Dalby

Folkmängd: 6 878

Andel av kommunens befolkning: 4,5 procent

Landareal: 379 hektar

Medelålder: 40 år

Invånartäthet: 1 806 invånare per kvadratkilometer

I Dalby har du naturen tätt inpå med fantastiska Skrylleområdet, Dalby stenbrott och Dalby söderskog.


Fritidsverksamhet för dig i åldern 12-18 år. På loven har vi även verksamhet för dig som fyllt 10.


Träffpunkt Dalby är en plats för social samvaro och aktiviteter av olika slag.


Om du fick bestämma, vad vill du att vi gör? Nu har du möjlighet att påverka!


I Dalby finns det fem grundskolor, från förskoleklass till årskurs nio, och tio förskolor.


Översiktsplan 2025

Nu är det samråd för en ny översiktsplan.

Läs om vad förslaget till översiktsplan säger om Dalby

Under mars och april bjuder vi in till samråd där du som lundabo, företagare eller organisation har möjlighet att berätta hur du vill att Lund ska utvecklas och bevaras.

Tider och platser för samrådsaktiviteter

Lämna dina synpunkter till oss senast den 30 april 2024.

Se vad som planeras i Dalby och resten av Lunds kommun.


Dalby bibliotek finns på Allégatan 1A och harmeröppet. Hos folkbiblioteken hittar du övriga öppettider.


Idrott och aktiviteter

Där är mycket att göra i Dalby, och du kan enkelt ta dig ut i de vackra omgivningarna för en promenad, cykel- eller joggningstur.

Dalby idrottsplats

Dalbybadet

Dalby fälad no 5

Naturum Skrylle

Norrevångsparken i Dalby

Dalby Söderskog och Norreskog

Tegelbruksparken

Byaveckorna erbjuder olika aktiviteter och forum för boende, företag och föreningar i form av olika mötesplatser. Under byaveckorna finns kommunens tjänstepersoner och politiker på plats för att träffa dig som bor, jobbar eller verkar i byn.


Byarådet tar tillvara på dalbybornas intresse och verkar för en positiv utveckling av Dalby med omnejd.


Vi finns på Allégatan 1A och erbjuder kommunvägledning på plats. Välkommen!


Pågående bygg- och trafikprojekt

Här listar större, planerade arbeten som utförs av Lunds kommun. Arbeten som utförs av andra aktörer, till exempel VA Syd, Kraftringen, LKF eller som utförs av privata aktörer är inte med i listan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Evenemang i Dalby

Hämtar evenemang...