Länk till startsidan

$currentPage

En ort som växer

Stångby och Vallkärra

Stångby är en snabbt växande ort. Tåget har präglat samhällets framväxt och kommer fortsätta att spela en viktig roll i framtiden. Att Stångby är en ort som växer märks också på medelåldern, 31 år – klart lägst i hela kommunen! Vallkärra, som ligger strax utanför, är en liten by med mycket historia.

Stångby

Stångby är en av de orter i Lunds kommun som vid sidan av staden planeras att växa mest. Från år 2000 har antalet invånare tredubblats, och de kommande åren förväntas befolkningen öka till 5 000 personer. Lunds kommun tycker att det är viktigt att det utvecklas mötesplatser, verksamheter och aktiviteter i Stångby.

Vallkärra

I Vallkärra bor det ca 400 invånare och orten har en gammal historia. 1676 utkämpades slaget vid Lund mellan Sverige och Danmark, och den avgörande striden stod på markerna mellan Nöbbelöv och Vallkärra. Här finns också Vallkärra skola, en skola med elever från förskoleklass till årskurs 6.

Framtidens Stångby och Vallkärra

Våren 2022 startades ett ortsutvecklingsprojekt för att utveckla framtidens Stångby och Vallkärra med målet att bli en ännu attraktivare boendeort. Projektet har nu resulterat i en rad åtgärder som föreslås i en framtidsplan.

Framtidens Stångby och Vallkärra

Välkommen till byavecka i Stångby och Vallkärra

Under vecka 22 kommer byaveckan till Stångby och Vallkärra. Då finns kommunens tjänstepersoner och politiker på plats för att träffa dig som bor, jobbar eller på andra sätt verkar i byarna.

Byaveckorna

Servicemeddelanden

Snabbfakta om Stångby

Folkmängd: 1 997

Andel av kommunens befolkning: 1,6 procent

Landareal: 99 hektar

Medelålder: 31 år

Invånartäthet: 2 037 invånare per kvadratkilometer

Du kan enkelt ta dig ut i de vackra omgivningarna, som Nöbbelövs mosse eller Stångby mosse, för en promenad eller joggningstur.


I Stångby finns det två grundskolor, från förskoleklass till årskurs sex, och två förskolor. Vallkärra har en F–6 skola.


Om du fick bestämma, vad vill du att vi gör? Nya förslag ska samlas in under 2023.


Se vad som planeras i Stångby och resten av Lunds kommun.


Under byaveckorna finns kommunens tjänstepersoner och politiker på plats för att träffa dig som bor, jobbar eller verkar i byn.


Översiktsplan 2025

Nu är det samråd för en ny översiktsplan.

Läs om vad förslaget till översiktsplan säger om Stångby

Läs om vad förslaget till översiktsplan säger om Vallkärra

Under mars och april bjuder vi in till samråd där du som lundabo, företagare eller organisation har möjlighet att berätta hur du vill att Lund ska utvecklas och bevaras.

Tider och platser för samrådsaktiviteter

Lämna dina synpunkter till oss senast den 30 april 2024.

Pågående bygg- och trafikprojekt

Här listar större, planerade arbeten som utförs av Lunds kommun. Arbeten som utförs av andra aktörer, till exempel VA Syd, Kraftringen, LKF eller som utförs av privata aktörer är inte med i listan.

Drönarbild som visar hur Stångby kan komma att växa.

Idrott och aktiviteter i Stångby och Vallkärra

Prästängsskolan

Hitta fler föreningar som är aktiva i kommunen i föreningskatalogen.

Hitta föreningar i föreningskatalogen

Uppdaterad:

Dela sidan:

Evenemang i Stångby

Hämtar evenemang...