Länk till startsidan

Stångbys naturområden

I en vacker dalgång nordväst om Stångby ligger Stångby mosse naturreservat som består av både Stångby mosse och Hoby backar. Här finns även betade ängar i området – var varsam med betesdjuren när du kommer på besök.

Egentligen är mosse lite missvisade då Stångby mosse egentligen är ett kärr. Det är ett av de sista så kallade extremrikkärren, vilket innebär att det är näringsfattigt men rikt på mineraler, och är av stor vikt för floran.

En liten bäck rinner  genom ett grönt öppet landskap.
Stångby mosse.

Natur och kulturhistoria

Naturreservatet bildades år 1981 framförallt för att bevara den unika floran, med en hel del rariteter, som finns i extremrikkärr. Delar av reservatet ingår även i EUs nätverk av skyddade områden och är ett Natura 2000-område.

Området har formats efter förra istiden när inlandsisen började dra sig bort för omkring 13 000 år sedan. Ett biflöde till den så kallade Kävlingefloden eroderades och dalgången bildades. Kärret bildades när marken översilats med vatten. Området har länge använts som allmänning där man bedrivit torvtäkt. Jordarten torv uppstår i kärr och myrar när växtdelar på grund av syrebrist endast delvis förmultnar. Det kan användas som bränsle men även planteringsjord. I samband med laga skifte delades marken i området upp och en stor mängd markägare uppkom.

Naturkartan

Du hittar alla naturområden och massor av information i naturkartan – Sveriges största digitala guide för att hitta ut i naturen. Här hittar du vandringsleder, grillplatser, tips om utflyktsmål och mycket annat.

Naturkartan

Vill du veta mer om natur och friluftsliv?

  • Vi har tagit fram en friluftsstrategi, där vi beskriver arbetet med att bevara och utveckla våra naturområden.
    Friluftsstrategi Pdf, 12 MB.
  • Allemansrätten är fantastisk! Den gör det möjligt för alla att utöva friluftsliv och röra sig fritt och enkelt i naturen, oavsett förutsättningar. En bra riktlinje är 'inte störa, inte förstöra'.
    Allemansrätt – Naturvårdsverket
  • Varje naturreservat är unikt och har därför egna regler, som kallas föreskrifter, för att bevara naturvärden. Det finns skyltar som informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat. Du kan även läsa om föreskrifterna på Länsstyrelsens webbplats.
    Naturreservat – Länsstyrelsen Skåne

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?