Länk till startsidan

Grillplatser

Det finns grillplatser på flera ställen i och runt om Lund. Ta med det du vill grilla, grillkol och tändpapper. Mat smakar väl sällan så gott som när den äts utomhus!

Murad eldplats med eld som brinner.

Fasta grillplatser

På de här platserna finns det fasta grillplatser där du är välkommen att grilla om det är ledigt (och det inte råder eldningsförbud). Vid de flesta av dem finns det soptunna. Där det saknas vill vi att du tar med dig ditt skräp när du lämnar platsen. Samma sak om soptunnan skulle vara full.

 • S:t Hans backar
 • Höje å — Källby mölla*
 • Höje å — Värpinge
 • Nöbbelövs mosse naturreservat — Vallkärra
 • Nöbbelövs mosse naturreservat — Gunnesbo
 • Tusenårslunden*
 • Stadsparken (flera platser)
 • Råby sjöpark, Södra Råbylund (två platser)*
 • Skrylle, här finns flera platser, även med vindskydd. De vissa grilplatser samt vindskydden behöver du boka. Besök Skrylles webbplats för mer information och bokning.
  Skrylle
 • Knivsåsens naturreservat/Dalby stenbrott
 • Risens naturreservat
 • Billebjers naturreservat
 • Silvåkra fågeltorn

* är lättillgängliga grillplatser.

Lättillgängliga grillplatser

 • Grillplatsen vid Källby mölla utmed Höje å är lättillgänglig då den ligger intill en grusväg. Grillen är inte handikappanpassad, men den är hög och det går att med assistans komma intill den med en rullstol. Markbeläggningen inom grillplatsen är gräsmatta och den kan vara mjuk om det har regnat. Toalett saknas.
 • Grillplatsen vid Tusenårslunden är anpassad för rullstolsburna. Grillen är låttåtkomlig och marken är hårdgjord. Toalett saknas.
 • Grillplatserna vid Råbysjön är också tillgängliga. Toalett saknas.

Aktuella brandriskprognoser

Vid torka är det mycket viktigt att följa rekommendationerna om var och hur du kan elda. Aktuella brandriskprognoser publiceras hos Räddningstjänsten Syd, Krisinformation samt Länsstyrelsen Skåne.

Räddningstjänsten Syd
Krisinformation
Länsstyrelsen Skåne

5 saker att tänka på innan du eldar

 • Vi är många som vill besöka parker och naturområden. Vi alla behöver hjälpas åt att bevara naturen. Ett sätt är att elda enbart på iordningsställda grillplatser. Om du eldar direkt på marken riskerar du att skada mark, djur och växter. Under vår och sommar kan brandrisken vara mycket stor och eldning utanför fasta eldplatser ökar risken för brandspridning.
 • Inom naturreservat är det ofta förbjudet att elda på annan plats än iordningsställda grillplatser. I vissa reservat är det eldningsförbud året om. Det är också oftast förbjudet att samla döda grenar och stockar inom naturreservat eftersom dessa lämnas för insekter, svampar och andra organismer. Läs vad som gäller på informationstavlorna vid området eller titta på Länsstyrelsens Skånes webb, där det finns information om vad som gäller för skyddad natur.
  Skyddad natur — Länsstyrelsen Skåne

 • Inom parker och nära tättbebyggt område ska endast iordningsställda grillplatser användas.
 • Lämna grillplatsen i fint skick, så att nästa besökare får en fin upplevelse. Kom ihåg att släcka elden efter dig. Släng ditt skräp i soptunnan eller ta med det om en soptunna saknas.
 • Kom ihåg att ta med dig egen ved eller grillkol och tändpapper. Vi lägger bara ut ved vid de eldplatser som finns vid vindskydden utmed Skåneleden.

Upptäcker du något som är trasigt?

Om du upptäcker någor som är trasigt eller inte fungerar på våra grllplatser vill vi att du meddelar oss direkt, så att vi kan laga och åtgärda fel.

Jag vill göra en felanmälan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?