Länk till startsidan

Biosfärområde Storkriket

Lunds kommun har tillsammans med Sjöbo kommun och Eslövs kommun beslutat ansöka om att bilda ett nytt biosfärområde i Sverige. Biosfärområdet Storkriket kommer att omfatta hela Lunds och Sjöbos kommun samt delar av Eslövs kommun.

Vad är ett biosfärområde?

Biosfärområden utses av FNs organisation Unesco och i Sverige finns det idag sju stycken. Biosfärområden är områden där man inom valda teman visar på praktiska exempel på hur man kan jobba med hållbar utveckling, inte bara ekologiskt utan även socialt och ekonomiskt.

Ansökan för att bilda ett biosfärområde sker i två steg: först genom en ansökan till nationella kommittén för arbetet med biosfärområden i Sverige – och därefter genom en 3–år lång kandidatur till att bli ett av Unesco godkänt område. Vi är just nu inne i den sistnämnda kandidaturfasen.

Följ arbetet och delta i aktiviteter

Under den pågående kandidaturen formuleras den formella ansökan samtidigt som arbetet påbörjas med att utveckla Biosfärområde Storkriket till vad det ska bli. Det är därför mycket som redan sker i arbetet kring biosfärområdet. Via Storkrikets webbplats och sociala medier hittar du mer information, aktiviteter du kan delta i och de senaste nyheterna.

Biosfärområde Storkrikets webbplats

Unikt naturområde i fokus

Områdets kärna består av en unik plats som kallas Vombsjösänkan. Vombsjösänkan har i olika sammanhang lyfts fram som unikt, med starka naturvärden. Det finns bland annat många sällsynta och hotade arter i området.

Naturkartan

Du hittar alla naturområden och massor av information i naturkartan – Sveriges största digitala guide för att hitta ut i naturen. Här hittar du vandringsleder, grillplatser, tips om utflyktsmål och mycket annat.

Naturkartan

Vill du veta mer om natur och friluftsliv?

  • Vi har tagit fram en friluftsstrategi, där vi beskriver arbetet med att bevara och utveckla våra naturområden.
    Friluftsstrategi Pdf, 12 MB.
  • Allemansrätten är fantastisk! Den gör det möjligt för alla att utöva friluftsliv och röra sig fritt och enkelt i naturen, oavsett förutsättningar. En bra riktlinje är 'inte störa, inte förstöra'.
    Allemansrätt – Naturvårdsverket
  • Varje naturreservat är unikt och har därför egna regler, som kallas föreskrifter, för att bevara naturvärden. Det finns skyltar som informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat. Du kan även läsa om föreskrifterna på Länsstyrelsens webbplats.
    Naturreservat – Länsstyrelsen Skåne

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?