Länk till startsidan

Torna Hällestad – naturområden

Trollskogen med vridna vresbokar – böjda, krokiga och nästan mystiska. Eller spana efter kaniner på Kaninlandet. Upplev Krankesjön. Möjligheterna är många i Torna Hällestad.

Prästaskogen och Trollskogen, naturreservat

Vresbok i Torna Hällsetad

Naturreservatet Prästaskogen norr om Torna Hällestad är mest känt för sina många, trolskt vridna vresbokar och kallas i folkmun för Trollskogen.

Det finns gott om stigar i området. Många väljer den västra sidan av vägen men missa inte andra sidan (i öster) då där finns inbjudande hagmarker med vidunderlig utsikt.


Kaninlandet, naturreservat

Kaninlandet ligger i Torna Hällestad och utgörs av det öppna fältet mittemot idrottsplatsen Tornavallen. Det är lätt att sig hit via vägen från Dalby. Här finns promenad- och häststigar och platsen besöks ofta av förskolegrupper. Dessutom kan du sommartid se luftballonger ge sig upp härifrån.

Stor gräsyta med med träddungar.

Hitta hit

Kaninlandet ligger utmed Byvägen i Torna Hällestad, mittemot Tornavallen. Kommer man från Dalby kan man svänga in på Trollskogsvägen och sedan svänga vänster in på Gamlegårdsvägen där det finns en parkeringsplats.

Tar man buss från Lund C kan man åka med buss 160 mot Sjöbo via Dalby, eller buss 159 mot Skrylleskogen. Vid Dalby busstation byter man till buss 159 mot Lund C via Torna Hällestad och går av bussen vid hållplatsen Torna Hällestad Trollskogen eller vid hållplatsen Gamlegårdsvägen Skåneleden.

Natur och kulturhistoria

Kaninlandet utgörs av ett gammalt grustag och ligger på sandiga marker. Som namnet antyder finns det gott om kaniner i området. Floran är väldigt speciell och på grund av detta är området även ett entomologiskt eldorado. Här finns ovanliga skalbaggar, flugor och fjärilar men framförallt är det ett av Sveriges artrikaste områden vad gäller bin. Över 45 olika solitära biarter har kunnat noteras.

Kaninlandet ligger på mager sandig jord och har under historien nyttjats för jordbruk med väldigt långa trädesperioder vilket leder till speciell flora. Härifrån togs sand till bygget av järnvägen Dalby - Bjärsjölagård och perrongen från den gamla stationen i Torna Hällestad finns kvar än idag.

Tack vare järnvägsbygge och att man började bryta grus på 1960-talet kunde den ovanliga vegetationen leva kvar. Kaninlandet hyser typiska sandmarksväxter som monke, hedblomster, puktörne, femfingerört, timjan, vitknavel och gul fetknopp.

Den artrika floran i området medför den stora mängden insekter med över 400 noterade arter. Här finns nämligen gott om blommor som producerar nektar och pollen – ett paradis för traktens alla biarter. Solitära bin bor inte i samhällen som honungsbin utan bor i egna hålor i marken. Vissa arter lägger sina ägg i andra bon och kallas därför gökbin. Snyltbin är en annan grupp bin. De lever på mat som andra bin samlat ihop.

Det här paradiset för växter och insekter är starkt beroende av att sandblottor får vara kvar. Utan slitage växer marken igen, andra växter tar över och insekterna kan inte anlägga bohål längre. Olika åtgärder, till exempel att man spelar fotboll ("bifotboll") en gång om året på heden och det faktum att hästtramp sliter upp marken håller marken öppen.

Naturkartan

Du hittar alla naturområden och massor av information i naturkartan – Sveriges största digitala guide för att hitta ut i naturen. Här hittar du vandringsleder, grillplatser, tips om utflyktsmål och mycket annat.

Naturkartan

Krankesjön

Krankesjön är en av Skånes finaste fågelsjöar. En stilla majkväll vid Almentornet hör till höjdpunkterna bland naturupplevelser, likaså en tidig morgon vid Silvåkratornet eller ett nattligt besök hos visslande sumphöns i det närbelägna Silvåkrakärret.

Träbro som går genom grön vass ut till fågeltornet vid sjön.
Fågeltornet Silvåkra vid Krankesjön.

Fågeltorn vid Silvåkra

Strax norr om Silvåkra by, utmed vägen mot Harlösa, finns en skylt "Fågeltorn" som hänvisar ner till Silvåkratornet. Ta dig hit under morgonen, då är det som bäst här då det är medljus. Avståndet till det öppna vattnet är ganska långt. Detta gör att en tubkikare är ett bra hjälpmedel - men inget måste. I vassen nedanför tornet håller det ofta till skäggmesar. Håll utkik efter rördrommen som ibland kommer flygande över vassen. Den bruna kärrhöken ses ofta över vassbältet - den häckar ute i den täta vassen. Vintertid kan havsörnar ses sitta på isen.

Vid Skåneledens rastplats, som ligger strax norr om tornet, finns grillplats och toalett.

Ivassen - gömsle vid Silvåkra

Ivassen heter gömslet som ligger norr om Silvåkratornet. En spång leder ut genom vassen strax norr om Skåneledens lägerplats. Ungefär 120 meter ut i vassen ligger gömslet som kan besökas av ca 20 personer åt gången. En liten utställning visar de fåglar som kan upptäckas. Gömslet är anpassat så att det kan besökas av rullstolsburna personer. Observera dock att vägen till spången är något ojämn varför ledsagning normalt krävs. Ivassen invigdes den 21 oktober 2004.

Fågellivet är, liksom i övriga delar av sjön, som mest intensivt under vårmånaderna. Men även övriga årstider kan ge härliga upplevelser - så välkomna ut till Krankesjön.

Silvåkrakärret

Parkera vid Silvåkra kyrka. Gå västerut ut ur byn tills betesmarken tar vid. Hoppa över stängslet och gå upp på höjden. Härifrån, eller strax nedanför höjden, kan nattsångare, sumphöns och vattenrallar avnjutas under stilla försommarnätter.

Almen

Parkera vid Stensoffa ekologiska station (skyltat från vägen mellan Silvåkra och Tvedöra/T Hällestad). Följ skyltarna "fågeltorn". Promenaden tar ca 15 minuter. Tornet, som uppfördes av Lunds kommun i september 2001 ligger i strandkanten intill betesmarken. Detta torn kanske är som allra bäst under eftermiddagar och kvällar. Med lite tur kan det komma förbi en pungmes nedanför tornet. Ute över vattnet svirrar det ofta runt svarttärnor.

Sjötorps ängar

Strandängen vid västra Krankesjön kan nås från två håll. Om du kommer från Stensoffa ekologiska station: gå mot fågeltornet men följ vägen då den viker av åt vänster. Efter en stund kommer du ut ur skogen och har då sjön på din högra sida. Du kan också nå strandängarna från vägen som går mellan Tvedöra och Revinge. Här finns en parkeringsplats. Åk gärna hit under eftermiddag/kväll för då har du solen i ryggen om du står vänd mot sjön! Det häckar vadarfåglar som rödbena och tofsvipa på ängarna. Svarttärnorna har under senare år häckat i denna del av sjön varför förutsättningarna att få se dom härifrån är goda. När skymningen kommer startar enkelbeckasinen sitt spel och nattsångarna sin sång. Om du är på besök i maj-juni kan du (sen kväll) ha turen att få höra strandpaddornas spel!

Respektera att Revingefältet är ett militärt övningsområde - följ de anvisningar som finns och de avspärrningar som görs vid övningar.

Vill du veta mer om natur och friluftsliv?

  • Vi har tagit fram en friluftsstrategi, där vi beskriver arbetet med att bevara och utveckla våra naturområden.
    Friluftsstrategi Pdf, 12 MB.
  • Allemansrätten är fantastisk! Den gör det möjligt för alla att utöva friluftsliv och röra sig fritt och enkelt i naturen, oavsett förutsättningar. En bra riktlinje är 'inte störa, inte förstöra'.
    Allemansrätt – Naturvårdsverket
  • Varje naturreservat är unikt och har därför egna regler, som kallas föreskrifter, för att bevara naturvärden. Det finns skyltar som informerar om vad som gäller när du besöker naturreservat. Du kan även läsa om föreskrifterna på Länsstyrelsens webbplats.
    Naturreservat – Länsstyrelsen Skåne

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?