Länk till startsidan

$currentPage

Ett rikt föreningsliv

Veberöd

Veberöd har ett rikt och engagerat föreningsliv och driver på för hållbar landsbygdsutveckling. Naturreservatet i Klingavälsåns dalgång börjar här. Visste du att Veberöd har sitt eget LoRa-nätverk och ligger långt framme när det gäller digitalisering? LoRa står för Long Range och är en trådlös digital dataöverföringsteknik.

Säg Veberöd och de allra flesta tänker på ett rikt föreningsliv, ett starkt engagemang och fantastisk natur runt knuten. Här finns ett fyrtiotal olika föreningar och vi kan nästan lova att du hittar en förening för just dig.

År 2019 tilldelades föreningen "Vi i Veberöd" Lunds kommuns pris för Årets frivilliga samhällsarbetare för att ha lyckats skapa möten mellan människor genom aktiviteter såsom läxhjälp, språkcafé, kvinnoträffar, cykelverkstäder, informationsmöten och fikaträffar.

Servicemeddelanden

Snabbfakta om Veberöd

Folkmängd: 5 609

Andel av kommunens befolkning: 4,4 procent

Landareal: 403 hektar

Medelålder: 41 år

Invånartäthet: 1 385 invånare per kvadratkilometer

Statistiken är hämtad från SCBs senaste undersökning 2020.

Syftet är att förtydliga och vidareutveckla översiktsplanens intentioner för Veberöds framtida utveckling.


Vi finns på biblioteket och erbjuder kommunvägledning på plats. Välkommen!


Översiktsplan 2025

Nu är det samråd för en ny översiktsplan.

Läs om vad förslaget till översiktsplan säger om Veberöd

Under mars och april bjuder vi in till samråd där du som lundabo, företagare eller organisation har möjlighet att berätta hur du vill att Lund ska utvecklas och bevaras.

Tider och platser för samrådsaktiviteter

Lämna dina synpunkter till oss senast den 30 april 2024.

Träffpunkt Veberöd är en plats för social samvaro och aktiviteter av olika slag.


Byaveckorna erbjuder olika aktiviteter och forum för boende, företag och föreningar i form av olika mötesplatser. Under byaveckorna finns kommunens tjänstepersoner och politiker på plats för att träffa dig som bor, jobbar eller verkar i byn.


Kommunen arbetar med att ta fram förslag på hur Hasslemölla kan omvandlas till en attraktiv mötesplats.


I Veberöd finns det två grundskolor, från förskoleklass till årskurs nio, och fem förskolor.


Veberöds bibliotek finns på Dalbyvägen 1 och har meröppet. Du hittar aktuella öppettider hos folkbiblioteken.


Idrott och aktiviteter

Det finns många aktiva föreningar och vackra platser i Veberöd.

Försköningen i Veberöd

Romelevallen

Svalebo idrottsplats

Veberödsbadet

Naturområdet Humlamaden

Romeleåsen och sjölandskapet

Dalar och höjder, bäckraviner och körsbärsblom. Slingrande å eller 200 år gamla ekar. Besök Dörröds fälad eller Klingavälsåns dalgång. Runt Veberöd behöver du inte välja, här finns allt.


Veberöds byaråd är en ideell förening med uppgift att inspirera till delaktighet i samhällsutvecklingen och tillvarata Veberödsbornas intressen i kommunen.


Fritidsverksamhet för dig i åldern 12-18 år. På loven har vi även verksamhet för dig som fyllt 10.


Pågående bygg- och trafikprojekt

Här listar större, planerade arbeten som utförs av Lunds kommun. Arbeten som utförs av andra aktörer, till exempel VA Syd, Kraftringen, LKF eller som utförs av privata aktörer är inte med i listan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Evenemang i Veberöd

Hämtar evenemang...