Länk till startsidan

$currentPage

Byn på åsen

Torna Hällestad

En av våra mindre tätorter, med stora möjligheter. Här finns skola, affär och kyrka mitt i byn. Och naturen – den har du bokstavligen runt knuten.

Torna Hällestad

I Torna Hällestad bor det runt 700 personer och byn har en gammal historia. Kyrkan är från 1100-talet, men människor har bott här längre än så. Bland annat finns det tre runstenar infogade i kyrkans yttre mur. Byn har en stark gemenskap och runtomkring finns det vacker natur, med bland annat Kaninlandet och Trollskogen. Här finns också Torna Hällestad skola, en skola med elever från förskoleklass till årskurs 3.

En aktiv by med stark gemenskap

I Torna Hällestad finns ett byalag, som med hjälp av pengar från Lunds kommuns medborgarbudget, har skapat en webbplats för byn.

Torna Hällestads webbplats

Servicemeddelanden

Snabbfakta om Torna Hällestad

Folkmängd: 663

Andel av kommunens befolkning: 0,5 procent

Landareal: 84 hektar

Invånartäthet: 8,9 invånare per kvadratkilometer

Trollskogen med vridna vresbokar – böjda, krokiga och nästan mystiska. Eller spana efter kaniner på Kaninlandet.


I Torna Hällestad finns det två förskolor och en grundskola från förskoleklass till årskurs 3.


Översiktsplan 2025

Nu är det samråd för en ny översiktsplan.

Läs om vad förslaget till översiktsplan säger om Torna Hällestad

Under mars och april bjuder vi in till samråd där du som lundabo, företagare eller organisation har möjlighet att berätta hur du vill att Lund ska utvecklas och bevaras.

Tider och platser för samrådsaktiviteter

Lämna dina synpunkter till oss senast den 30 april 2024.

Se vad som planeras i Torna Hällestad och i resten av Lunds kommun.


Om du fick bestämma, vad vill du att vi gör? Nu kan du vara med och påverka!


Byalaget tillvaratar boende i Torna Hällestads intresse och verkar för en positiv utveckling av byn med omnejd.


Pågående bygg- och trafikprojekt

Här listar större, planerade arbeten som utförs av Lunds kommun. Arbeten som utförs av andra aktörer, till exempel VA Syd, Kraftringen, LKF eller som utförs av privata aktörer är inte med i listan.

Bild på byggkran i Brunnshög med träd i förgrunden och mycket himmel.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Evenemang i Lunds kommun

Hämtar evenemang...