Länk till startsidan

Färdigställande av gator i Norreholm, Södra Sandby

Under hösten 2024 startar arbetet med att färdigställa gator och allmän platsmark i bostadsområdet Norreholm i Södra Sandby. Framkomligheten i området kommer att påverkas. Vi beräknas vara klara under våren 2025.

Bostadsområdet Norreholm, i den nordöstra delen av Södra Sandby, ska nu färdigställas. Vi planterar träd och gör i ordning allmän platsmark och aktivitetsyta. Vi asfalterar också körbanor.

Korta fakta

Vad

Vi asfalterar gator, planterar nya träd och färdigställer en aktivitetsyta.

Varför

Vi färdigställer allmänna ytor i området.

Tidplan

Preliminär start i september 2024. Arbetet beräknas vara klart under våren 2025.

Planteringar och aktivitetsyta

Utmed gatorna Isbjörksgatan, Oxelvägen och de östra delarna av Blodboksvägen och Fågelbärsgatan planterar vi nya träd och gör i ordning marken mellan gångbana och körbana.

I korsningen Avenboksvägen och Fågelbärsgatan kommer vi att färdigställa en aktivitetsyta, likt ytorna i de övriga korsningarna längs Fågelbärsgatan.

Grönytan mellan Oxelvägen och Isbjörksgatan kommer att göras vid för att åtgärda problem med vattensamlingar. Arbetet med grönytan kan påverka framkomligheten på gång- och cykelbanan.

Asfaltering av gator

Vi kommer att asfaltera återstående bostadsgator i området. Den nya asfalten läggs ovanpå befintlig körbana. De gator som omfattas av arbetet är Avenboksvägen, Isbjörksgatan, Fågelbärsgatan, Oxelvägen, Silvergransgatan, Vitgransgatan, Glasbjörksvägen och delar av Blodboksvägen.

Tidplan och påverkan

Arbetet är planerat med start under hösten 2024 och beräknas vara klart under våren år 2025.

Under hösten påbörjar vi plantering av nya träd, gör vid allmän platsmark och förbereder aktivitetsytan.

Asfalteringsarbeten planeras till våren 2025. Detta beror på att det inte går att asfaltera under vintern när det är kallt.

Arbeten sker i regel på vardagar mellan 07.00 och 16.00. Under arbetstiden kan framkomligheten påverkas i området. När vi asfalterar kan hela eller delar av gatorna stängas av. Information om dagar för asfaltering meddelas till berörda hushåll inför arbetsstart.

Kartbild med markering för arbeten i bostadsområdet Norreholm.
Kartan visa de gator och allmän platsmark som görs vid under byggtiden.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?