Länk till startsidan

Upprustning av parken Försköningen

Under våren 2024 pågår upprustning av Veberöds lilla stadspark, Försköningen. Lekplatsen byggs ut och vi bygger även en ny scen, fler sittplatser och nya planteringar. Arbetet blir klart i etapper under sommaren, med de de sista delarna under juli månad.

Illustration över Försköningen.

Mer lek och ny samlingsplats för veberödsborna

Parken rustas upp och får delvis nytt innehåll:

  • Lekparken att rustas upp och utökas, bland annat med en linbana
  • Stråket längs med den östra sidan får fler blomsterplanteringar och sittplatser samt grillplatser och trivsam belysning
  • På gräsmattan bygger vi en ny permanent scen för evenemang av olika slag
  • Boulebanan behålls

Buller och trafik kan störa

Det kommer att förekomma viss bullrande verksamhet och tunga transporter under ordinarie arbetstid orsakade av anläggningsmaskiner.

Boulebanorna

Under arbetet kommer boulebanorna som finns i Försköningen inte att vara tillgängliga. Vi hänvisar under byggnationen till boulebanan vid Glasyrgränden, Veberöd.

Tidplan och status

  • Arbetet påbörjas januari 2024. Arbetet blir klart i etapper under sommaren, med de de sista delarna under juli månad.
  • Så länge arbetet pågår är gröningen inhägnad.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?