Länk till startsidan

Upprustning av parken Försköningen

Veberöds lilla "stadspark", Försköningen, ligger intill Dalbyvägen Parken har en lekplats och används även som samlingsplats för festligheter i byn. För att fler ska använda platsen och känna sig välkomna finns det ett behov av att rusta upp parken.

Illustration över Försköningen.

Detta händer

I parken finns idag en mindre lekplats som främst är riktat till yngre barn. För att stärka Försköningen som central och tillgänglig mötesplats kommer lekparken att rustas upp och utökas. Planen för Försköningen är att genomföra upprustning av lekplats och skapa ett stråk längs med den östra sidan med blomsterplanteringar, fler sittplatser, och trivsam belysning. Även en permanent scen kommer att byggas i parken, för evenemang av olika slag. Dessa åtgärder genomförs för att parken fortsatt skall vara en attraktiv park för Veberödsborna.

Hur påverkas jag som bor i närheten?

Det kommer att förekomma viss bullrande verksamhet och tunga transporter under ordinarie arbetstid orsakade av anläggningsmaskiner.

Boulebanorna

Under arbetet kommer boulebanorna som finns i Försköningen inte att vara tillgängliga. Vi hänvisar under byggnationen till boulebanan vid Glasyrgränden, Veberöd.

Tidplan och status

  • Arbetet påbörjas hösten 2023.
  • Gröningen kommer att inhägnas och infoskyltar kommer att sättas upp när arbeten pågår.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?