Länk till startsidan

Bygget av Påskagängets nya skola

Bygget av Påskagängets skola i Dalby har drabbas av försening. Detta innebär att skolan inte kommer att bli klar som planerat till höstterminen 2025.

Här kan du läsa mer om processen och vad Lunds kommun gör för att minimera förseningen.

Påskagängets skola i Dalby är efterlängtad sedan många år tillbaka. När den nya skolan står klar kommer lokalerna att rymma 400 barn, en idrottshall, fritidshem och tillagningskök. Skolgården kommer att bestå av stora grönområden och fina utemiljöer. Projektet bedöms kosta cirka 240 miljoner kronor enligt det beslut som klubbades i kommunfullmäktige den 31 mars 2022.

När börjar vi bygga?

Byggstart var planerad till första halvåret 2023, men det är ännu oklart när vi kan komma igång.
Våren 2023 hade Lunds kommun ett samråd med Länsstyrelsen. Vi har nu fått ett beslut som innebär att kommunen ska genomföra ett antal skyddsåtgärder för djurarterna i området, närmare bestämt grodor, paddor och salamandrar. Vi ska bland annat bygga en mindre damm och övervintringsplatser, vilket kommer att ske under tidig höst 2023. Därefter kan vi gå vidare med planeringen av den nya skolan, handla upp entreprenör samt söka bygglov. Denna tidtabell är fortfarande oklar.

Alternativ lösning

Beslutet om skyddsåtgärder för djurlivet innebär att vi ser över alternativa placeringar av skolan och idrottshallen inom befintlig fastighet och detaljplan. Byggnaderna får samma funktioner och innehåll som planerat medan utemiljön får en något förändrad utformning än det från början var tänkt, detsamma gäller tillfartsvägar och parkering.

Informationen på sidan uppdateras löpande, så snart vi har ny information om exempelvis tidplan.

Tidplan, budget och status

Projektet omfattar nybyggnation av skola för 400 elever i årskurs F–6. I projektet ingår även en fullstor idrottshall, fritidshem och tillagningskök.

Status: beslutad men inte påbörjad
Arkitekt: -
Entreprenad: -
Beräknad inflyttning: oklart
Kostnad: 240 miljoner kronor

Hur påverkar förseningen vilken skola mitt eller mina barn kommer att gå på?

Inflyttning har tidigare varit planerad till höstterminen 2025. I nuläget är det tyvärr inte möjligt att ge svar på hur lång den extra förseningen blir.

För eleverna på Påskagängets skola F–3 innebär det att verksamheten är kvar i nuvarande lokaler på Kattfotsgränden. Fram till dess att vår nya skola står färdig kommer skolans idrotts- och slöjdundervisning genomföras på Hagalundskolan. Tills vidare gäller att från det läsåret som elever börjar i årskurs 4 flyttar de över till Nyvångskolan F–9.

I nuläget är det för tidigt att svara på hur byggnadsplanerna påverkar övergången för eleverna mellan Påskagängets skola och Nyvångskolan. Klart är dock att alla elever kommer att få en skolplacering i Dalby och att barn- och skolförvaltningen tittar på olika lösningar för att göra det så bra som möjligt för våra elever fram tills att Påskagängets nya skolbyggnad står klar.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?