Länk till startsidan

Tegelbruksparken

Tegelbruksparken är Dalbys senaste och största park med bland annat utegym, hundrastplats, hinderbana, lekplats och grillplats. Varmt välkommen!

Tegelbruksparkens hinderbana är byggd i naturmaterial.

Tegelbruksparken invigdes 2022, men var inte helt klar vid invigningen. Våren 2023 har hundrastgården blivit klar. Växtligheten i parken är fortfarande nyplanterad, så var gärna lite försiktig. Vi känner till att det finns ett bestånd av parkslide i parken och håller det under uppsikt.

Att göra i Tegelbruksparken

I den 35 000 kvadratmeter stora parken finns slingor för promenad och motion, tillsammans med spänger över fuktig mark. Den stora runda gröningen kan användas för picknick eller brännboll och grillplatsen har skydd för regn och vind. Lekplatsen är gjord i naturmaterial med möjligheter till både klättring och rutsch och på vintern finns det mindre backar för den som vill åka pulka. Utegymmet i naturmaterial har belysning för träning året om. Här finns även hinderbana med armgång och klätternät. I hundrastgården finns det en aktivitetsyta för hundarna och sittplats för matte och husse.

Parkens historia

Parken har fått sitt namn efter Tegelbruket som anlades här på 1800-talet. Bruket förstördes i en brand 1915 men skorstensruinen står kvar. Delar av Tegelbruksparken användes som allmän soptipp 1940–1970 och det har gjorts ett omfattande saneringsarbete inför anläggningen av den nya parken.

Tegelbruksparken tar hand om vatten

Parken har en viktig uppgift i att ta hand om dagvatten från gator, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor. Det slingrande diket som löper i nord-sydlig riktning genom parken kan upplevas på nära håll från spängerna. Parken har också liten våtmark som kan få svämma över till en damm vid kraftiga regn.

Träd och växter

Delar av den gamla vegetationen har kompletterats med nyplantering. Bland träden hittar vi bland annat skogslönn, vårtbjörk, avenbok, fågelbär, surkörsbär, körsbärsblommor, kaukasisk vingnöt, hägg och skogsek. Daggros och bergros har planterats och parken har prydnadsbuskar som körsbärskornell, smällspirea och doftsumak. Månadssmultron, ramslök, vitsippa, gullviva, skogsförgätmigej och snödroppe är några av perennerna. Växterna kommer att utvecklas och bli större efter hand. En park är i ständig utveckling.

Den illustrerade kartan visar hur Tegelbruksparken ser ut ovanifrån och hur du hittar till de olika delarna i parken.

Hitta till Tegelbruksparken

Tegelbruksparken ligger norr om Påskagänget, nära Albavägen. Det finns två ingångar till parken, båda från Torna Hällestadsspåret. Hit tar du dig enklast till fots eller med cykel. Från pendlarparkeringen på Järnvägsgatan är det 5 minuters promenad till parken

Hitta till Tegelbruksparken på en karta.

Vatten, buskar och en bro i ett ganska öppet landskap, med blå himmel och vita moln.
Stora stenar i vatten, omgivet av träd i höstfärger.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?