Länk till startsidan

Tegelbruksparken

Tegelbruksparken är Dalbys största park med bland annat utegym, hinderbana, lekplats, grillplats och hundrastgård. Välkommen att fira den nya parken med oss den 12 augusti!

Invigning

Vi firar den nya parken fredag 12 augusti kl 14-16 med bland annat guidad tur i parken, olika barnaktiviteter, korvgrillning med Dalby scoutkår och jympa med Friskis & Svettis. Parken invigs av tekniska nämndens ordförande Jan Annerstedt och stadsträdgårdsmästare Karl-Oscar Seth. VA SYD berättar om parkens funktion för att minska risken för översvämning i andra delar av Dalby.

En skiss visar hur Tegelbruksparken ser ut uppifrån.
Skissen visar hur Tegelbruksparken ser ut i fågelperspektiv.

Att göra i Tegelbruksparken

I den 35 000 kvadratmeter stora parken finns slingor för promenad och motion tillsammans med spänger över fuktig mark. Den stora runda gröningen kan användas för picknick eller brännboll och grillplatsen har skydd för regn och vind. Lekplatsen är gjord i naturmaterial med möjligheter till både klättring och rutsch och på vintern finns det mindre backar för den som vill åka pulka. Utegymmet i naturmaterial har belysning för träning året om. Här finns även hinderbana med armgång och klätternät. I hundrastgården finns aktivitetsyta för hundarna och sittplats för matte och husse.

Parkens historia

Parken har fått sitt namn efter Tegelbruket som anlades här på 1800-talet. Bruket förstördes i en brand 1915 men skorstensruinen står kvar. Delar av Tegelbruksparken användes som allmän soptipp 1940–1970 och det har gjorts ett omfattande saneringsarbete inför anläggningen av den nya parken.

Tegelbruksparken tar hand om vatten

Parken har en viktig uppgift i att ta hand om dagvatten från gator, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor. Det slingrande diket som löper i nord-sydlig riktning genom parken kan upplevas på nära håll från spängerna. Parken har också liten våtmark som kan få svämma över till en damm vid kraftiga regn.

Växter och djur

Delar av den gamla vegetationen har kompletterats med nyplantering. Bland träden hittar vi bland annat skogslönn, vårtbjörk, avenbok, fågelbär, surkörsbär, körsbärsblommor, kaukasisk vingnöt, hägg och skogsek. Daggros och bergros har planterats och parken har prydnadsbuskar som körsbärskornell, smällspirea och doftsumak. Månadssmultron, ramslök, vitsippa, gullviva, skogsförgätmigej och snödroppe är några av perennerna. Växterna kommer att utvecklas och bli större efter hand. En park är i ständig utveckling.

Hitta till Tegelbruksparken

Tegelbruksparken har adress Torna Hällestadsspåret 15 och Tornahällestadsspåret 17.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?