Länk till startsidan

Service och matlagning

Tycker du att det verkar spännande att jobba i en affär? Eller att baka och sälja kakor och bröd? Här finns det mycket kul aktiviteter att välja mellan!

Här i listan hittar du de utförare som kan erbjuda olika dagliga verksamheter med service och matlagning. Har du hittat rätt verksamhet för dig? Glöm inte att göra en anmälan.

Genom att uttrycka, utveckla och utforska, vill vi att du ska få en daglig verksamhet som är anpassad utefter dig som individ, dina intressen och dina behov!

Vår profil

På Attendo Nimbus Skjutbanevägen arbetar vi i projekt utifrån dina intressen. Ett projekt kan handla om att uttrycka, utveckla eller utforska inom ett område, t.ex. matlagning, drejning, musik, bakning, målning eller slöjd. Du och vi tillsammans lägger upp en projektplan. Denna kan innefatta informationssökning, på nätet, leta information i böcker och tidningar. Sedan kan vi göra studiebesök och praktiska aktiviteter.

 

Du har också möjlighet att förbättra dina kunskaper i något ämne du läste i skolan.

På Skjutbanevägen finns även projektteamet som har en egen lokal i huset. Projektteamet arbetar med uppdrag/projekt ute i samhället. Det kan vara att utföra trädgårdsarbete, målning och transporter.

Våra tjänster

Vi skräddarsyr en individuell lösning för dig. Tillsammans utformar vi utifrån dina styrkor och önskemål en givande daglig verksamhet – att längta till!

Vår personal

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen. Personalen har utbildning och får handledning i arbetssättet. Du får alltid en kontaktman ur personalgruppen som har dina intressen extra mycket i fokus och stöttar dig med din planering!

Tilläggstjänster

Har du önskemål om att göra en speciell utställning eller hitta en praktikplats? Vi finns med för att stötta dig och göra detta möjligt!

Din möjlighet att välja och påverka

Vi arbetar med dig i fokus. Aktiviteter och tydliggörande är individuellt anpassat för att du ska ha största möjliga inflytande och delaktighet i din dagliga verksamhet.

Kontakt

Helene Mårtensson, verksamhetschef
helene.martensson@attendo.se
Telefon: 0768-29 70 30

Attendo Nimbus Skjutbanevägens webbplats

Adress: Skjutbanevägen 31, 226 49 Lund

Hitta till Attendo Nimbus Skjutbanevägen via karta

Daglig verksamhet Gråsparven ligger i natursköna Värpinge. Vi vänder oss till dig som har olika funktionsnedsättningar och kan erbjuda dig et stort utbud av aktiviteter. Vi har även en lokal på Klostergården med inriktning mot hantverk och bakning.

Vår profil

Om du behöver ett tydligt arbetssätt, ett annat sätt att kommunicera på, få möjlighet att uppleva med dina sinnen, kunna använda din kropp i rörelse eller delta i skapande aktiviteter, då kan daglig verksamhet Gråsparven vara ett alternativ för dig.

Vårt arbetssätt bygger på vår värdegrund där du får hjälp/stöd med det du behöver, att du kan göra dina egna val, att du har goda upplevelser, att du känner dig trygg och att du har roligt.

Våra tjänster

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) utifrån dina intressen och dina förmågor. Aktiviteter som du kan välja mellan är bland annat hantverk, färg och form, trädgård, baka, musik, data, side-by-side cykel, snoezel, yoga med mera. På Gråsparven hjälps vi åt med de vardagliga sysslorna. Du kan arbeta enskilt och/eller i grupp.

Vår personal

Vi som arbetar på Gråsparven har olika kompetenser med lång och bred erfarenhet av arbete kring personer med olika funktionsnedsättningar.

Din möjlighet att välja och påverka

Du erbjuds en genomförandeplan där vi tillsammans formar din dagliga verksamhet utifrån dina behov, intressen och förmågor. Ett val – flera möjligheter i Lunds kommun.

Så här jobbar vi

Vi arbetar tillsammans och har stor gemenskap i gruppen. På Gläntan arbetar stödassistenter som hjälper dig att lägga upp och utföra arbetsuppgifterna eller annat stöd som du behöver under dagen. Vi har också en arbetsterapeut som är delaktig i arbetet som vi träffar regelbundet.

Vi som jobbar här

Vi som arbetar på Gråsparvens dagliga verksamheter har olika kompetenser med lång och bred erfarenhet av arbete med personer med olika funktionsvariationer. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och AAK (alternativ och kompletterande kommunikation) utifrån dina intressen och förmågor.

Kontakt

Gråsparven

Annelie Lundblad, enhetschef

Telefon: 046-359 62 51
E-post: annelie.lundblad@lund.se

Adress: Gråsparvsvägen 5B, 227 31 Lund

Hitta till Gråsparven via karta

Daglig verksamhet Nilis har två lokaler på Linero och en i centrala Lund där vi driver Lilla Caféet, en trädgårdsoas.

Vår profil

Vårt arbetssätt bygger på tydliggörande pedagogik liksom olika anpassningar av miljö och bemötande. Verksamheten är förlagd i tre lokaler för att kunna erbjuda små och trygga arbetsgrupper. Vi har tillgång till upplevelseträdgård och fina grönområden. Friskvård, utevistelse och andra hälsoteman ingår i vårt arbete. På Lilla Caféet bakar vi allt bröd med ekologiska råvaror.

Våra tjänster

Verksamheten erbjuder ett stort antal aktiviteter vilket ger goda variations och utvecklingsmöjligheter. Hos oss kan du arbeta med till exempel café, trädgård, vaktmästeri och återvinning. Vi har också aktiviteter som är av sinnesstimulerande karaktär till exempel snoezel, musik och taktil stimulering. På Lilla Caféet har du möjlighet att utveckla din arbetsförmåga inför praktikplatser eller arbetsträning på den öppna arbetsmarknaden. En del av verksamheten är förlagd ute på företag eller ideella organisationer. Det arbetet sker i grupp med handledare eller individuellt. Alla aktiviteter individanpassas i samarbete med dig.

Vår personal

Vi som jobbar här är aktivitets-pedagog, arbetsterapeut och handledare. Det som är gemensamt för alla är att vi har goda kunskaper kring autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning.

Tilläggstjänster

Våra arbetsterapeuter och pedagoger kan hjälpa dig att hitta hjälpmedel och strategier för att klara av din vardag. Vi har tillgång till arbetskonsulenter som hjälper till att hitta praktikplatser.

Din möjlighet att välja och påverka

Alla aktiviteter utformas i samråd med dig och du väljer innehåll och inriktning på din dagliga verksamhet. Du har också möjlighet att förlägga vissa aktiviteter på andra enheter, som djurskötsel, teater och musik. Ett val – flera möjligheter i Lunds kommun.

Kontakt

Telefon: 046-359 63 60
E-post: karin.andersson3@lund.se

Adress: Asks väg 17, 224 76 Lund

Hitta till Nilis via karta

Sesam är en arbetsinriktad daglig verksamhet med lokaler på flera ställen i Lund.
Vi skräddarsyr en meningsfull daglig verksamhet för dig utifrån dina intressen, resurser och förmågor.

Våra aktivitetsinriktningar

UnIkT – IT daglig verksamhet

Ånyo – återbruk och hantverk

Mat med flera mål – matlagning och matinspiration

Komvux Cafeteria – cafévärdar

Brandstationen- service – och konferensvärdar

Bangatan – service- och konferensvärdar

Haboden – utemiljö och matlagning

Husvärd – service och kök

Fixare – monteringsarbete

Hörnan – textilhantverk

Verkstaden – meckar och renoverar cyklar med mera

Titta In – gemensam butik för kommunala dagliga verksamheter

Våra tjänster

En del av Sesams verksamhet är förlagd hos våra externa samarbetspartners eller inom andra kommunala verksamheter. Verksamheten erbjuder en stor variation av aktiviteter vilket ger goda utvecklingsmöjligheter.

Vår personal

Vi som arbetar på Sesam är arbetsterapeuter, praktikcoacher, studie- och yrkesvägledare samt handledare med olika utbildningsbakgrund.

Gemensamt för oss är att vi alla har goda kunskaper i och praktisk erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd

Vi arbetar aktivt med medbestämmande och delaktighet, både för personal och deltagare.

Tilläggstjänster

Om du behöver träffa sjukgymnast, psykolog eller kurator kan vi hjälpa dig med detta. Vi har även arbetskonsulenter som kan hjälpa dig om/när du vill ha praktik på heltid samt en studie- och yrkesvägledare.

Din möjlighet att välja och påverka

Utifrån dina önskemål planerar vi tillsammans hur dina arbetsdagar ska se ut. Ett val - flera möjligheter i Lunds kommun.

Kontakt

Telefon: 046-359 69 88
E-post: emma.moltedobravo@lund.se

Adress: Örnvägen 58, 227 31 Lund

Hitta till Sesam via karta

Så här ansöker du

Du ansöker om daglig verksamhet genom att fylla i blanketten. Efter att du har skickat in blanketten kommer du bli kontaktad av en handläggare.

Har du fler frågor eller vill ha hjälp med din ansökan är du varmt välkommen att ta kontakt med medborgarcenter. Berätta vad du behöver hjälp med när du kontaktar oss, du får svar direkt eller blir lotsad vidare till en handläggare.
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00

Om du inte är nöjd

Prata i första hand med personalen på din dagliga verksamhet. Eller kontakta din handläggare genom att ringa Medborgarcenter som kopplar dig vidare till rätt person.

Telefon: 046-359 50 00

E-post: klagomalvoo@lund.se

Du kan också använda vår e-tjänst för att lämna synpunkter

Lämna synpunkter digitalt

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?