Länk till startsidan

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Aktuellt

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Omsorg och stöd

Vi har en ny leverantör från den 1 oktober och det innebär vissa nya rutiner, som att du kan boka resor via en app.

Omsorg och stöd

Digitalt stöd, föreläsningar, må-bra aktiviteter och avlösning. Stöd finns att få!