Länk till startsidan

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Aktuellt

Stöd för dig med funktionsnedsättning

Omsorg och stöd

Digitalt stöd, föreläsningar, må-bra aktiviteter och avlösning. Stöd finns att få!

Omsorg och stöd

Det finns flera digitala tjänster du kan ansöka om för att känna dig trygg hemma. Digitalt lås, trygghetskamera och mobilt trygghetslarm exempelvis.