Länk till startsidan

Habilitering

Habilitering är insatser som ska förebygga och minska utmaningar som en funktionsnedsättning kan leda till. Du kan bland annat få stöd med träning eller hjälpmedel. Habilitering ges till dig som har en funktionsnedsättning som är medfödd eller som har uppstått före 16 års ålder. Har du fått en hjärnskada i vuxen ålder kan du också få hjälp med habiliteringsinsatser.

Habilitering Lunds kommun

Du kan få hjälp med habiliiteringen av kommunen om du:

  • Bor på något av kommunens LSS-boenden eller har daglig verksamhet.
  • Har fått en hjärnskada och är över 20 år gammal.
  • Har en intellektuell funktionsnedsättning eller ett autimsspektrumtillstånd och är född 1974 eller tidigare.

Det kostar inget att få hjälp med habiliteringen från kommunen.

Om du inte hör till någon av grupperna ovan ska du kontakta Region Skåne för hjälp med habilitering.

Region Skåne - Vuxenhabiliteringen i Lund

Kontakt med habiliteringen i kommunen

Fysioterapeut: 046-359 63 85

Sjukgymnast: 046-359 62 31

Arbetsterapeut: 046-359 93 80

Arbetsterapeut: 046-359 54 50

Habilitering för barn och unga, 0–19 år

Är du 19 år eller yngre kontaktar du Region Skåne för hjälp med habilitering. Du som är 17 år eller yngre kontaktar barn- och ungdomshabiliteringen.

Region Skåne – Barn- och ungdomshabiliteringen i Lund

Är du 18–19 år gammal kontaktar du vuxenhabiliteringen hos Region Skåne.

Region Skåne – Vuxenhabiliteringen i Lund

Habilitering för vuxna, från 20 år

Beroende på vilket stöd du behöver, hur gammal du är och vilken funktionsnedsättning du har ska du kontakta antingen Region Skåne eller kommunen. Här kan du ta reda på vem du kontaktar när du behöver hjälp med de olika insatserna.

Hjälpmedel

För dig som är 19 år eller yngre

Är du 19 år eller yngre ansöker du om hjälpmedel hos Region Skåne. Du som är 17 år eller yngre kontaktar barn- och ungdomshabiliteringen hos Region Skåne.

Region Skåne – Barn- och ungdomshabiliteringen i Lund

Är du 18–19 år kontaktar du vuxenhabiliteringen hos Region Skåne.

Region Skåne – Vuxenhabiliteringen i Lund

För dig som är 20 år eller äldre

Är du 20 år eller äldre och bor på ett av kommunens LSS-boenden så kontaktar du habiliteringen i kommunen för att ansöka om hjälpmedel. Detta gäller även om du har daglig verksamhet enligt LSS (lagen om särskilt stöd) i kommunen och är bosatt i centrala Lund.

Bor du inte på ett LSS-boende eller har daglig verksamhet enligt LSS vänder du dig till hemvården för att ansöka om hjälpmedel. Detta gäller även om du har daglig verksamhet men bor i eget boende i någon av Lunds kommuns byar.

Hjälpmedel genom hemvården

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?