Länk till startsidan

Musik, teater och film

Tycker du att det är roligt med teater, musik och film? Då finns det många aktiviteter för dig att välja mellan.

Här i listan hittar du de utförare som kan erbjuda olika dagliga verksamheter med teater, musik och film. Har du hittat rätt verksamhet för dig? Glöm inte att göra en anmälan.

ABF är en idé och folkrörelseorganisation. Vår grundsyn är alla människors lika och unika värde. Vår människosyn utgår från att varje människa är en tillgång, som har förmåga och vilja att utvecklas, påverka och ta ansvar. Varje människa har rätt till ett rikt och värdigt liv och att få växa utifrån sina egna behov och fö rutsättningar.

Vår profil

ABF Mitt i stan är en daglig verksamhet, som du hittar mellan Domkyrkan och Mårtenstorget, på Kiliansgatan – mitt i stan.
Hos oss kan du jobba med dessa inriktningar:

Jordens resurser

Du kan pyssla eller skapa nya saker av gammalt, vi använder oss också av material i naturen. Här kan du lära dig och diskutera kring hållbarhet, miljö, djur och natur.

Bildning

Hos oss kan du lära dig nya saker till exempel engelska, historia, teckenspråk eller annat som intresserar dig.

Kultur

Vi går på bio, utställningar, musikal, teater och andra kulturevent. Vi har personal på plats som kan lära dig att skriva dikter, skriva en egen bok, skapa och spela in musik, eller lära dig att spela ett instrument. Hos oss kan du vara med i ett musikband. Vi har också en kör på plats som du får gärna får vara med i, vi uppträder flera gånger om året.

Träning och hälsa

Du har möjlighet att lära dig om psykisk och fysisk hälsa, vad man kan äta och träna för att må bättre. Det finns möjlighet att vara med i en bak‐ och matlagningsgrupp.
Med oss kan du gå på gym flera dagar i veckan, du kan träna yoga och avslappning. Ibland kan du gå på badhus med oss. Vi har en dansgrupp du kan vara med i, som dansar på New York Dance School i Lund, med en danslärare som lär ut rörelserna.

Vad du kan välja

Vi visar dig vilka aktiviteter våra andra deltagare har på schema. Du kan också ge oss förslag på nya aktiviteter inom inriktningarna. Vi skapar ditt schema gemensamt utifrån vad du gillar att göra. Vill du göra praktik samtidigt, hjälper vi dig att hitta en praktikplats.

Vår personal

Vi är glad och engagerad personal som brinner för människorna vi arbetar med. Personalgruppen har adekvat utbildning och erfarenhet kring målgruppen. En i personalgruppen kommer att bli din kontaktperson.

Kontakt

Jaqueline Hansson, verksamhetsansvarig
E-post: jacqueline.hansson@abf.se
Telefon: 0738-41 57 53

Adress: Kiliansgatan 9, 223 50 Lund
Hitta till ABF mitt i stan via karta

Genom att uttrycka, utveckla och utforska, vill vi att du ska få en daglig verksamhet som är anpassad utefter dig som individ, dina intressen och dina behov!

Vår profil

På Attendo Nimbus Skjutbanevägen arbetar vi i projekt utifrån dina intressen. Ett projekt kan handla om att uttrycka, utveckla eller utforska inom ett område, t.ex. matlagning, drejning, musik, bakning, målning eller slöjd. Du och vi tillsammans lägger upp en projektplan. Denna kan innefatta informationssökning, på nätet, leta information i böcker och tidningar. Sedan kan vi göra studiebesök och praktiska aktiviteter.


Du har också möjlighet att förbättra dina kunskaper i något ämne du läste i skolan.

På Skjutbanevägen finns även projektteamet som har en egen lokal i huset. Projektteamet arbetar med uppdrag/projekt ute i samhället. Det kan vara att utföra trädgårdsarbete, målning och transporter.

Våra tjänster

Vi skräddarsyr en individuell lösning för dig. Tillsammans utformar vi utifrån dina styrkor och önskemål en givande daglig verksamhet – att längta till!

Vår personal

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen. Personalen har utbildning och får handledning i arbetssättet. Du får alltid en kontaktman ur personalgruppen som har dina intressen extra mycket i fokus och stöttar dig med din planering!

Tilläggstjänster

Har du önskemål om att göra en speciell utställning eller hitta en praktikplats? Vi finns med för att stötta dig och göra detta möjligt!

Din möjlighet att välja och påverka

Vi arbetar med dig i fokus. Aktiviteter och tydliggörande är individuellt anpassat för att du ska ha största möjliga inflytande och delaktighet i din dagliga verksamhet.

Kontakt

Helene Dahlbom, verksamhetschef

E-post: helene.dahlbom@attendo.se
Telefon: 0768-29 70 30

Attendo Nimbus Skjutbanevägens webbplats

Adress: Skjutbanevägen 31, 226 49 Lund

Hitta till Attendo Nimbus Skjutbanevägen via karta

Daglig verksamhet Diabasen ligger på Gastelyckan i rymliga och anpassade lokaler.

Vår profil

Vi erbjuder utveckling genom ett stort antal aktiviteter som kan kombineras efter önskemål. Vårt arbetssätt bygger på tydliggörande pedagogik liksom olika anpassningar av miljö och bemötande.
Våra lokaler är utformade för att ge möjlighet till arbete både i grupp och enskilt.

Våra tjänster

Verksamheten erbjuder ett stort antal aktiviteter vilket ger goda variations och utvecklingsmöjligheter. Hos oss kan du arbeta med teater och musik på scen eller i musikstudio, film, data och media. Vi samarbetar med olika företag, vilket innebär att vi utför olika arbetsuppgifter till dem i våra egna lokaler.

En del av verksamheten är förlagd ute på företag eller ideella organisationer. Det arbetet sker i grupp med handledare eller individuellt. Alla aktiviteter individanpassas i samarbete med dig och om du önskar även med dina företrädare.

Vår personal

Vi som jobbar här är aktivitetspedagog, arbetsterapeut, handledare, musikhandledare och teaterhandledare. Det som är gemensamt för alla är att vi har goda kunskaper kring autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning.

Tilläggstjänster

Om du har daglig verksamhet i någon av de andra enheterna i kommunal regi kan du delta i teater- och musikprojekt. Våra arbetsterapeuter och pedagoger kan hjälpa dig att hitta hjälpmedel och strategier för att klara av din vardag.

Din möjlighet att välja och påverka

Alla aktiviteter utformas i samråd med dig och du väljer innehåll och inriktning på din dagliga verksamhet. Du har också möjlighet att förlägga vissa aktiviteter på andra enheter som till exempel café och trädgårdsarbete.

Kontakt

Telefon: 046-359 63 60

E-post: karin.andersson3@lund.se

Adress: Kalkstensvägen 1, 224 78 Lund.

Hitta till Diabasen via karta

Daglig verksamhet Gråsparven ligger i natursköna Värpinge. Vi vänder oss till dig som har olika funktionsnedsättningar och kan erbjuda dig et stort utbud av aktiviteter. Vi har även en lokal på Klostergården med inriktning mot hantverk och bakning.

Vår profil

Om du behöver ett tydligt arbetssätt, ett annat sätt att kommunicera på, få möjlighet att uppleva med dina sinnen, kunna använda din kropp i rörelse eller delta i skapande aktiviteter, då kan daglig verksamhet Gråsparven vara ett alternativ för dig.

Vårt arbetssätt bygger på vår värdegrund där du får hjälp/stöd med det du behöver, att du kan göra dina egna val, att du har goda upplevelser, att du känner dig trygg och att du har roligt.

Våra tjänster

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) utifrån dina intressen och dina förmågor. Aktiviteter som du kan välja mellan är bland annat hantverk, färg och form, trädgård, baka, musik, data, side-by-side cykel, snoezel, yoga med mera. På Gråsparven hjälps vi åt med de vardagliga sysslorna. Du kan arbeta enskilt och/eller i grupp.

Vår personal

Vi som arbetar på Gråsparven har olika kompetenser med lång och bred erfarenhet av arbete kring personer med olika funktionsnedsättningar.

Din möjlighet att välja och påverka

Du erbjuds en genomförandeplan där vi tillsammans formar din dagliga verksamhet utifrån dina behov, intressen och förmågor. Ett val – flera möjligheter i Lunds kommun.

Så här jobbar vi

Vi arbetar tillsammans och har stor gemenskap i gruppen. På Gläntan arbetar stödassistenter som hjälper dig att lägga upp och utföra arbetsuppgifterna eller annat stöd som du behöver under dagen. Vi har också en arbetsterapeut som är delaktig i arbetet som vi träffar regelbundet.

Vi som jobbar här

Vi som arbetar på Gråsparvens dagliga verksamheter har olika kompetenser med lång och bred erfarenhet av arbete med personer med olika funktionsvariationer. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och AAK (alternativ och kompletterande kommunikation) utifrån dina intressen och förmågor.

Kontakt

Gråsparven

Annelie Lundblad, enhetschef

Telefon: 046-359 62 51
E-post: annelie.lundblad@lund.se

Adress: Gråsparvsvägen 5B, 227 31 Lund

Hitta till Gråsparven via karta

Kulturcentrum Skåne är ett konstnärligt utvecklingscentrum som vänder sig till personer med kognitiv eller intellektuell funktionsvariant. Verksamheten består av tre delar varav daglig verksamhet är en. De övriga är den treåriga kulturutbildningen och öppna verksamheten.

Vår profil

Kulturcentrum Skåne driver en kulturarbetsplats/daglig verksamhet som vilar på bred kulturell och konstnärlig bas.
Inriktningarna är musik, drama/teater, dans/rörelse och bild/film/foto. I allt konstnärligt arbete utgår vi från deltagarnas egna erfarenheter, kunskaper och ambitioner. Vi söker det vi är bra på och utvecklar det genom att reflektera och att göra.

Våra tjänster

Verksamheten är utåtriktad med målet att bli en del av det etablerade kulturutbudet i samhället. All konstnärlig produktion presenteras för allmänheten för att skapa mötesplatser för alla, oavsett funktionsförmåga. I vår dagliga verksamhet finns bland annat Koloniteatern, rockbandet KC Attitude, marimbaorkestern Chimurenga, en dansgrupp, en bildgrupp, en tidningsgrupp. I samtliga sammanhang arbetar vi även med film och foto.

Vår personal

All personal på Kulturcentrum Skåne är själva utövande konstnärer och kulturarbetare med lärarexamen från högskola eller annan dokumenterad pedagogisk kompetens.

Tilläggstjänster

Kulturcentrum Skåne samarbetar regelbundet med professionella kulturinstitutioner lokalt, regionalt och nationellt.

Din möjlighet att välja och påverka

I det dagliga arbetet har deltagarna stort inflytande över frågor som val av konstnärliga områden, arbetssätt och utföranden. Vi planerar arbete och produktion tillsammans.

Kontakt

Jenny Friman, verksamhetschef

Telefon: 0709-77 43 82
E-post: kc.jenny@telia.com
Webbplats kulturcentrumskane.com

Adress: Kolonivägen 8, Lund.

Hitta till Kulturcentrum Skåne via karta

Välkommen att bli en del av oss! Lunds Finest Dagliga Verksamhet är platsen där du får stöd, inspiration och pepp så din dag blir meningsfylld och betydelsefull. Vi inspireras ihop. Det är dina önskningar, dagsform, styrkor, intressen och behov som styr.

Vår profil

Våra inriktningar är Kropp & själ och Estetisk verkstad.
Vi finns i vackra Sankt Lars-parken. Våra lokaler är stora, ljusa och ändamålsanpassade, så att du kan få den arbetsro och inspirerande miljö du behöver för ditt skapande. Genom vårt stora kontaktnät skapar vi möjligheter!

Våra tjänster

  • Kropp och Själ – Vill du kanske testa träning som gör dig mer lugn och avslappnad eller vill du göra din kropp starkare och mer uthållig eller kanske både och? Du väljer!
  • Estetisk verkstad – Vi arbetar med design, grafisk formgivning, skrivande, konstnärligt skapande, musik och foto. Vi har en stor studio och replokal där allt som du kan tänkas behöva när du vill arbeta med musik.
  • Finest Books är vårt eget bokförlag. Du kanske vill ge ut en egen bok eller – vi fixar med all administration och säljer det vi skapar. Vi anser att alla har rätt att ta del av samhället och vi arbetar för att vårt skapande ska nå ut till allmänheten för att öka kunskap, förståelse och inklusion.

Vår personal

All personal har erfarenhet och kunskap kring personer med funktionsnedsättning och inom flera områden som till exempel lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.

Tilläggstjänster

Om du önskar en praktikplats hjälper vi dig med det.

Din möjlighet att välja och påverka

Du är vårt fokus! Du bestämmer hur du vill lägga upp ditt schema. Det är viktigaste för oss är att du får möjlighet att göra saker som du mår bra av och växer med. Tillsammans utformar vi verksamheten.

Kontakt

Marie Hansson, verksamhetschef

Telefon: 010-330 85 07

E-post: marie@davera.se

Lunds finest webbplats

Lunds Finest ligger i Sankt Lars parken, dit du lätt tar dig till fots, med cykel, bil eller buss.

Adress: Sankt Lars väg 10, 222 70 Lund.

Hitta till Lunds finest via karta

Nordan ligger på Klostergården. Det är en verksamhet för personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Vår profil

Vi arbetar enligt Nordanmodellen som bland annat
kännetecknas av:

  • ett autismvänligt arbetssätt
  • tydliggörande pedagogik
  • brukarens behov i centrum
  • livslångt lärande

Så här fungerar Nordanmodellen

Här erbjuds aktiviteter som är individuellt anpassade.

Tanken är att kunna lära sig något nytt, upprätthålla färdigheter samt ha roligt och trivas.

Våra tjänster

På Nordan kan man delta i aktiviteter som bad, musik, utflykter, sorterings– och matchningsuppgifter olika sinnesupplevelser med mera. Alla dessa aktiviteter individanpassas i samarbete med brukaren, brukares företrädare samt andra viktiga personer i brukarens nätverk.

Vår personal

Vi som arbetar på Nordan har goda kunskaper om att arbeta lågaffektivt tillsammans med personer som har olika funktionsvariationer och autism.

Förutom att vi dagligen arbetar enligt Nordanmodellen så anordnar vi även utbildning och fortbildning åt övrig personal inom främst Lunds kommun.

Din möjlighet att välja och påverka

Alla aktiviteter utformas i samråd med dig och du väljer innehåll och inriktning på din dagliga verksamhet.

Du har också möjlighet att prova olika aktiviteter, såsom musik, teater, konst med mera på våra olika dagliga verksamheter. Ett val - flera möjligheter i Lunds kommun.

Kontakt

Telefon: 046-359 38 49

E-post: sarah.delinpersler@lund.se

Adress: Nordanväg 5, 222 28 Lund.

Hitta till Nordan via karta

Stora Blå Syd är en daglig verksamhet med musikinriktning på deltagarnas villkor.

Vår profil

På Stora Blå Syd arbetar vi med musik, både i grupp och enskilt.

Om du vill lära dig spela och sjunga, skriva egen musik, spela in dina låtar i en riktig studio, spela i en grupp, sjunga i kör, spela inför publik - då kan Stora Blå Syd vara rätt plats för dig.
Vi fokuserar på dina förmågor, styrkor och din talang.

Våra tjänster

Vi arbetar med att utveckla din musikalitet genom träning i instrument och sång, ensemblespel, inspelning i vår moderna studio, framträdanden med mera.Det finns också möjlighet att arbeta med ljudteknik, service och formgivning. Förutom musiken arbetar vi med film och webb-TV-produktion. Vi arbetar även med rörelse- och hälsoteman.

Vi finns i rymliga lokaler på Gastelyckan i Lund dit man med lätthet tar sig med både taxi, bil, buss, cykel och till fots.

Vår personal

Personalen har lång erfarenhet av arbete med musik, både genom eget musicerande och inom daglig verksamhet inom LSS. Genom vårt stora kontaktnät med både andra liknande
verksamheter ute i landet och inom musikbranschen kan vi skapa roliga samarbeten och möjlighet att kunna spela upp sin musik inför publik.

Tilläggstjänster

Vi hjälper till med praktikplatser efter önskemål.

Din möjlighet att välja och påverka

På Stora Blå Syd är det viktigaste vad du som deltagare vill göra med ditt musikintresse. Vi utformar verksamheten tillsammans.

Kontakt

Rickard Sjöstedt, verksamhetschef

Telefon: 076-621 70 27

E-post: rickard.sjostedt@nytida.se

Stora Blå Syds webbplats

Adress: Porfyrvägen 5, 224 78 Lund.

Hitta till Stora Blå Syd via karta

Så här ansöker du

Du ansöker om daglig verksamhet genom att fylla i e-tjänsten. Efter att du har skickat in den kommer du bli kontaktad av en handläggare.

Har du fler frågor eller vill ha hjälp med din ansökan är du varmt välkommen att ta kontakt med medborgarcenter. Berätta vad du behöver hjälp med när du kontaktar oss, du får svar direkt eller blir lotsad vidare till en handläggare.
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00

Om du inte är nöjd

Prata i första hand med personalen på din dagliga verksamhet. Eller kontakta din handläggare genom att ringa medborgarcenter, som kopplar dig vidare till rätt person.

Telefon: 046-359 50 00

E-post: klagomalvoo@lund.se

Du kan också använda vår e-tjänst för att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter digitalt

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?