Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Individanpassad daglig verksamhet

Aktiviteterna anpassas efter dina önskemål, förutsättningar och behov. Många utförare arbetar med ett autismvänligt arbetssätt.

Du får hjälp och stöd med att träna upp kunskaper som krävs på ett arbete. Vad är du intresserad av? Utförarna hjälper dig att hitta rätt aktivitet, hos dem eller på en arbetsplats.

Här i listan hittar du de utförare som kan erbjuda olika individanpassade dagliga verksamheter. Har du hittat rätt verksamhet för dig? Glöm inte att göra en anmälan.

Daglig verksamhet Glimmern ligger på Gastelyckan, nära Komvux.

Vår profil

Vi vänder oss till dig som har olika funktionsnedsättningar. Vi har en bred verksamhet där vi kan erbjuda såväl sinnestimulerande som arbetsliknande aktiviteter. Vi har också verksamhet för personer med medfödd dövblindhet samt en för döva, där all kommunikation sker på teckenspråk.

Våra tjänster

Vi lägger upp arbetet utifrån dina egna intressen och förmågor. Du ges möjlighet att uppleva med dina sinnen och känna rörelseglädje. För dig som vill ha, finns även arbetsliknande aktiviteter.

Aktiviteter som du kan välja mellan är bland annat hantverk, färg och form, kök, utomhus-aktiviteter, musik, dator, kontorsarbete, olika sinnes-stimuleringsrum, side-by-side cykel, rörelse till musik .

Gemensamma temadagar och fester planeras av brukare tillsammans med personal. På Glimmern hjälps vi åt med de vardagliga sysslorna.

Vår personal

På Glimmern arbetar stödassistenter, arbetsterapeut och stödpedagog. Vi har olika kompetenser med lång och bred erfarenhet av arbete kring personer med olika funktionsnedsättningar. Delar av personalen är fullt teckenspråkig och alla personal får regelbundet möjlighet till att träna på teckenspråk.

Vi har nära samarbete med sjukgymnast och logoped.

Din möjlighet att välja och påverka

Du erbjuds en genomförandeplan där vi tillsammans formar din dagliga verksamhet utifrån dina behov, intressen och förmågor. Du har också möjlighet att prova olika aktiviteter, såsom musik, teater, konst med mera på våra övriga dagliga verksamheter. Ett val- flera möjligheter i Lunds kommun.

Kontakt

Telefon: 046-359 38 49

E-post: malin.wensbo@lund.se

Adress: Glimmervägen 2, 224 78 Lund

Hitta till Gilmmern via karta

Margaretavägen ligger på Möllevången. Verksamheten är för personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Vår profil

Vår dagliga verksamhet har stora och rymliga lokaler för relativt få brukare och med en hög personaltäthet.

Vi arbetar enligt Nordanmodellen vars centralaste punkter är:

 • ett autismvänligt arbetssätt
 • tydliggörande pedagogik
 • brukarens behov i centrum
 • livslångt lärande

Så här fungerar Nordanmodellen

Vi erbjuder aktiviteter som är individuellt anpassade. Tanken är att brukarna ska lära sig något nytt, upprätthålla sina färdigheter samt ha roligt och trivas.

Våra tjänster

På Margaretavägen kan man delta i aktiviteter som:

 • musik, utflykter
 • sorterings- och matchningsuppgifter
 • olika sinnesupplevelser, med mera

Alla dessa aktiviteter individanpassas i samarbete med brukaren, brukares företrädare samt andra viktiga personer i brukarens nätverk.

Vår personal

Vi som jobbar här är specialpedagog, arbetsterapeut och stödassistent. Det som är gemensamt för alla är att vi har goda kunskaper kring autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning. Vi arbetar med att ständigt höja vår kompetens inom området.

Vi arbetar också med utbildning och fortbildning kring målgruppen och vårt arbetssätt, främst för personal i Lunds kommun.

Din möjlighet att välja och påverka

Alla aktiviteter utformas i samråd med dig och du väljer innehåll och inriktning på din dagliga verksamhet. Ett val - flera möjligheter i Lunds kommun.

Kontakt

Telefon: 046-359 38 49

E-post: sarah.delinpersler@lund.se

Adress: Margaretavägen 2A, 222 40 Lund.

Hitta till Margaretavägen via karta

Nordan ligger på Klostergården. Det är en verksamhet för personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Vår profil

Vi arbetar enligt Nordanmodellen som bland annat
kännetecknas av:

 • ett autismvänligt arbetssätt
 • tydliggörande pedagogik
 • brukarens behov i centrum
 • livslångt lärande

Så här fungerar Nordanmodellen

Här erbjuds aktiviteter som är individuellt anpassade.

Tanken är att kunna lära sig något nytt, upprätthålla färdigheter samt ha roligt och trivas.

Våra tjänster

På Nordan kan man delta i aktiviteter som bad, musik, utflykter, sorterings– och matchningsuppgifter olika sinnesupplevelser med mera. Alla dessa aktiviteter individanpassas i samarbete med brukaren, brukares företrädare samt andra viktiga personer i brukarens nätverk.

Vår personal

Vi som arbetar på Nordan har goda kunskaper om att arbeta lågaffektivt tillsammans med personer som har olika funktionsvariationer och autism.

Förutom att vi dagligen arbetar enligt Nordanmodellen så anordnar vi även utbildning och fortbildning åt övrig personal inom främst Lunds kommun.

Din möjlighet att välja och påverka

Alla aktiviteter utformas i samråd med dig och du väljer innehåll och inriktning på din dagliga verksamhet.

Du har också möjlighet att prova olika aktiviteter, såsom musik, teater, konst med mera på våra olika dagliga verksamheter. Ett val - flera möjligheter i Lunds kommun.

Kontakt

Telefon: 046-359 38 49

E-post: sarah.delinpersler@lund.se

Adress: Nordanväg 5, 222 28 Lund.

Hitta till Nordan via karta

Staffansgränd ligger mitt i centrala Lund. Vi är en liten
verksamhet som erbjuder en lugn och anpassad miljö för dig med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.

Vår profil

Målet med vår verksamhet är att genom olika aktiviteter skapa en meningsfull vardag med utveckling, delaktighet och gemenskap. De aktiviteter som erbjuds anpassas efter dina förutsättningar, behov och önskemål. Vi tar gärna tillvara på det som Lunds
centrums service och kulturliv. Genom träning i aktiviteter ges du möjlighet att förbättra eller
bibehålla förmågor så som motorik, koordination, minne, koncentration och kommunikation.

Våra tjänster

Förutom de aktiviteter som erbjuds på verksamheten använder vi även de resurser och möjligheter som står till buds i centrum med dess kulturliv, service, kommunikationer med mera. Vi arbetar med aktiviteter som är anpassade utifrån dina önskemål och intresse.
För oss är det viktigt att du har meningsfulla aktiviteter, oavsett om de är skapande, rekreativa, vardagliga eller arbetsinriktade.

Vår personal

Vi som arbetar här är stödassistenter och arbetsterapeut. Vi har också nära samarbete med sjukgymnast. Personalen har många års erfarenhet av att arbeta med personer med förvärvade
hjärnskador.

Tilläggstjänster

För dig som är intresserad av en praktikplats har vi tillgång till arbetskonsulenter.

Din möjlighet att välja och påverka

Alla aktiviteter utformas samråd med dig och du väljer innehåll och inriktning på din dagliga verksamhet.

Du har också möjlighet att förlägga vissa aktiviteter på andra enheter, som musik, teater, konst med mera.

Ett val- flera möjligheter i Lunds kommun.

Kontakt

Telefon: 046-359 63 60

E-post: annelie.lundblad@lund.se

Adress: Staffans gränd 2C, 222 23 Lund.

Hitta till Staffans gränd via karta

Så här ansöker du

Du ansöker om daglig verksamhet genom att fylla i e-tjänsten. Efter att du har skickat in den kommer du bli kontaktad av en handläggare.

Har du fler frågor eller vill ha hjälp med din ansökan är du varmt välkommen att ta kontakt med medborgarcenter. Berätta vad du behöver hjälp med när du kontaktar oss, du får svar direkt eller blir lotsad vidare till en handläggare.
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00

Om du inte är nöjd

Prata i första hand med personalen på din dagliga verksamhet. Eller kontakta din handläggare genom att ringa medborgarcenter, som kopplar dig vidare till rätt person.

Telefon: 046-359 50 00

E-post: klagomalvoo@lund.se

Du kan också använda vår e-tjänst för att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter digitalt

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?