Länk till startsidan

För dig som har färdtjänst

Du som är beviljad färdtjänst i Lunds kommun hittar här all information kring din färdtjänstresa – hur du beställer, vad det kostar och hur resan fungerar.

Beställ resa

Telefon: 046–272 52 60.

Via app: Ladda ner appen "Lunds färdtjänst" på din smartphone eller dator.
Instruktion till hur du använder appen Pdf, 853 kB.

Beställ resan i god tid

Beställ din resa i så god tid som möjligt, upp till 14 dagar i förväg. Ju längre du ska resa desto tidigare behöver du beställa:

 • Inom Lunds kommun: 60 minuter i förväg.
 • 0–48 km med början eller slut i Lunds kommun: 60 minuter i förväg.
 • Övriga resor: 120 minuter i förväg.

Resor som avser utresa mellan klockan 23:00 och 06:00 ska beställas före klockan 16:00. Detta krävs för att säkerställa tillgången till rätt fordon och utrustning. Om beställningen görs senare bokas resan då tillgång till lämpligt fordon finns.

Information som du ska uppge vid beställningen

När du beställer resan ska du uppge följande information:

 • Ditt namn, personnummer eller kundnummer samt telefonnummer.
 • Datum och tid för resan samt den eventuella returresan.
 • Om du har en bestämd ankomsttid (du får då en hämttid).
 • Adressen som du reser ifrån och adressen du reser till.
 • Om föraren ska hämta dig någon annanstans än vid din ytterdörr/entré.
 • Vilka hjälpmedel du har och hur mycket bagage du har med dig. Observera att det finns en övre gräs för hur mycket bagage du har med dig utöver eventuella hjälpmedel. Du kan ha med dig två handbagage där den ena väger maximalt 15 kg, alternativt bagage där den totala vikten är 20 kg.
 • Om ledsagare eller medresenär/-er ska följa med.
 • Om du ska ha assistanshund eller sällskapsdjur med på resan.

Restider

Tänk på att färdtjänstresor samordnas och att du reser tillsammans med andra resenärer. Önskad avresetid kan därför vara svår att uppfylla och kan ändras enligt följande:

 • Inom Lunds kommun: +/- 20 minuter.
 • 0–48 km med början eller slut i Lunds kommun: +/- 30 minuter.
 • Övriga resor: +/- 60 minuter.

Räkna med att den kortaste restiden blir 30 minuter. Längre resor kan ta upp till 50 procent längre tid än en direktresa på grund av samåkningen.

Avboka din beställning

Om du får förhinder ska du avboka resan så snart du har möjlighet. Under resans gång finns det inte möjlighet att ändra resmålet eller göra uppehåll.

Ring 046–272 52 60.

Storhelger

Vid storhelger är det större efterfrågan på färdtjänstresor. Önskad avresetid kan därför komma att ändras mer än vad som i vanliga fall är tillåtet.

Priser och avgifter

Tabellen nedan visar vad det kostar att resa med Lunds kommuns färdtjänst.

 • Vuxen resenär och vuxen medresenär – hel avgift.
 • Barn och unga mellan 7 och 19 år betalar halv avgift.
 • Barn under 7 år och ledsagare – ingen avgift.
 • Sällskapsdjur - hel avgift.

Avgiften för resan faktureras i efterskott. Tabellen nedan visar vad det kostar att resa med färdtjänst. Vill du veta mer om faktura från oss?
Faktura från Lunds kommun

Avgifter färdtjänst från 1 januari 2024

Resa upp till

Avgift vuxen


Avgift barn/
ungdom

8 km

26 kr

13 kr

12 km

32 kr

16 kr

16 km

38 kr

19 kr

20 km

44 kr

22 kr

24 km

50 kr

25 kr

28 km

56 kr

28 kr

32 km

62 kr

31 kr

36 km

68 kr

34 kr

40 km

74 kr

37 kr

44 km

80 kr

40 kr

48 km

86 kr

43 kr

52 km

92 kr

46 kr

56 km

98 kr

49 kr

60 km

105 kr

52 kr

64 km

110 kr

55 kr

68 km

116 kr

58 kr

72 km

122 kr

61 kr

76 km

128 kr

64 kr

80 km

134 kr

67 kr

84 km

140 kr

70 kr

88 km

146 kr

73 kr

92 km

152 kr

76 kr

96 km

158 kr

79 kr

100 km

164 kr

82 kr

över 100 km

170 kr

85 kr

Hur kommer det sig att egenavgiften för samma resväg kan variera?

Systemet beräknar körsträckan för den snabbaste vägen. Det görs vid bokningstillfället så att du som resenär kan få besked om egenavgiften vid beställningen. Körsträckan kan påverkas av enkelriktade gator, rondeller och liknande. Ibland blir skillnaden bara några meter men någonstans går gränsen. Detta gäller om prisskillnaden är 5 kr. Är avgiften den dubbla så är förklaringen troligen att en medresenär åkt med på resan som då betalar samma avgift. Vi har inte möjlighet att ange det på fakturan.

Vilken dag i månaden skickas fakturorna ut?

Fakturorna skickas ut i början på månaden. Senast i mitten av månaden bör du ha fakturan hos dig.

Hur gör jag för att få e-faktura?

E-faktura beställer du via din internetbank. Logga in på internetbanken och leta du upp listan över de företag som är anslutna till elektronisk faktura. Sök på ”Lunds kommun” och fyll sedan i anmälningsformuläret.

Betala via autogiro

Du kan även ge ditt medgivande till att Lunds kommun får dra pengar från ditt konto. Här finns mer information om autogiro och ansökan.
Faktura från Lunds kommun
Här kan du också läsa hur du bäst kombinerar e-faktura och autogiro och hur du gör om du fortsatt vill ha papperskopia av fakturan.

Varför kan jag inte få allt på en faktura från kommunen?

Det är inte möjligt för oss att samla flera olika kostnader på samma faktura.

Färdtjänstresorna, både fast månadskostnad och enskilda resor kommer alltid på en egen faktura från kommunen.

Hur gör jag för att fakturan ska skickas till god man/anhörig?

Betalningsansvarig är alltid den som har rest förutom om det är ett minderårigt barn. Fakturan skickas till folkbokföringsadressen eller till "Särskild postadress" om sådan finns registrerad.

Hur fungerar det med "Fast månadsavgift"?

Om du reser till och från arbete, studier eller daglig verksamhet med färdtjänst, kan du ha rätt till fast månadsavgift. Du måste resa mellan specifika adresser som först ska beviljas. Fast månadsavgift gäller per kalendermånad och priset är samma som för månadsbiljett inom kollektivtrafiken. Har du gjort få resor under månaden faktureras du för det lägre beloppet, det vill säga summan av de enskilda resorna. Detta sker automatiskt, du behöver inte meddela oss.

Här hittar du mer information om faktura från Lunds kommun

Fasta resor

Om du åker regelbundna tider mellan samma adresser, kan du ha rätt till att beställa en så kallad fast resa. Ta kontakt med beställningscentralen.

Telefon 046-272 52 62

E-post fastaresor.lund.ftj@drtsolutions.eu

Fast månadsavgift

Om du resor till och från arbete, utbildning över grundskolenivå och resor till och från daglig verksamhet kan du ha rätt till fast månadsavgift. Du måste resa mellan specifika adresser. Fast månadsavgift gäller per kalendermånad och priset är samma som för månadsbiljett inom kollektivtrafiken. Har du gjort få resor under månaden faktureras du för de lägre beloppet, det vill säga summan av de enskilda resorna. Detta sker automatiskt, du behöver inte meddela oss.

Kontakta färdtjänstenheten för att göra en ansökan. Du når oss via medborgarcenter.
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Resan – så fungerar det

Du ska alltid ha med dig ditt reskort och en giltig ID-handling. Föraren hjälper dig in och ut från bilen och lastar dina förflyttningshjälpmedel. Du kan även få hjälp med säkerhetsbältet. Du behöver vara beredd att åka fem minuter före avtalad tid. Om bilen är mer än tio minuter försenad ring till beställningscentralen.
Telefon: 046-272 52 60

Du som reser sittande i din rullstol ska se till att rullstolen är utrustad så att den kan fästas säkert. Kan du flytta över till ett bilsäte så ska du göra det av säkerhetsskäl.

Om du inte har begärt något annat kommer föraren att hämta dig vid porten eller vid entré. Finns det en vägbom i bostadsområdet kan föraren i många fall öppna bommen med en standardnyckel. I bostadsområden där vägbommen är låst med annat lås blir du hämtad och avsläppt vid bommen. Bilen har då kommit så nära porten som det är möjligt.

Färdtjänstområdet omfattar hela Skåne, vilket betyder att du behöver både börja och avsluta din resa inom Skåne.

Du får ta med dig två medresenärer, inklusive ledsagare, alternativt tre barn under 19 år, som får följa med mot en fastställd avgift. Som stiger på och av vid samma adress som du. Medresenären betalar samma avgift som du enligt gällande taxa. Är medresenärer dina barn får du ta med fler än ett barn så länge det finns plats i bilen.

Ledsagare är en person som hjälper dig under resan och som åker från och till samma adress som du. Du har rätt att ta med dig ledsagare inom färdtjänsten om det är beslutat i ditt färdtjänsttillstånd.
Om du har rätt till ledsagare enligt annan lagstiftning innebär det inte att du automatiskt har rätt till ledsagare inom färdtjänsten.

Ni är fler som reser i samma bil. Medpassagerare kan vara allergiska mot pälsdjur eller starka dofter. Visa hänsyn, ha inte med eller på dig något som kan framkalla en allergisk reaktion hos medresenärer.

Meddela när du beställer din resa om du ska ha sällskapsdjur med på resan. Sällskapsdjur kan tas med om de ryms i en transportbur och kommer att transporteras i bilens kombiutrymme. Assistanshundar får åka med och undantag från samåkning gäller. Assistanshunden ska spännas fast i bilens kombiutrymme.

Två sällskapsdjur får medföras. För sällskapsdjur betalas en avgift per resa som motsvarar egenavgiften för en vuxen. Sällskapsdjur får inte vara lösa i fordonet, utan ska resa i transportbur eller sele. Läs mer om vad som gäller för att resa med sällskapsdjur här nedan på denna sida.

Ska du ha sällskapsdjur med på resan, meddela det när du beställer din resa. Det är alltid resenären som hundförare eller ägare som ska hantera djuret från resans början till resans slut. Sällskapsdjur kan tas med om de ryms i en transportbur. Assistanshundar får åka med och undantag från samåkning gäller. Assistanshunden ska spännas fast i bilens kombiutrymme.

När du som reser med färdtjänsten reser i en kommun utanför Skåne kan du beställa en vanlig taxi och spara originalkvittot. Du får ersättning för delar av din kostnad. En egenavgift på 30 % tas ut för resa i personbil och 30% för resa i specialfordon. Resan kan ske inom en kommun, eller som längst 50 kilometer, om resan överskrider kommungränsen. Om antalet resor överskrider 12 enkelresor per kalenderår krävs särskilt beslut innan resan påbörjas. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

Ansök om ersättning för resa utanför Skåne Pdf, 206 kB.

Resevillkoren för färdtjänst i Lunds kommun har uppdaterats. Läs mer om vad det innebär för dig som reser med färdtjänsten.

Resevillkor Pdf, 259 kB.

Om fordonet är mer än 20 minuter försenat gäller restidsgarantin. Den innebär att egenavgiften för resan stryks. För att kunna få restidsgaranti krävs att resenären har kontaktat trafikledningen i samband med förseningen och att det finns en registrerad beställning hos trafikföretaget. Om trafikledningen inte kan garantera en resa inom 30 minuter kan resenären som alternativ beställa en vanlig taxi och få ersättning för taxiresan i efterhand. Ersättningen är maximalt 600 kronor efter avdrag för egenavgiften. Ansökan ska ha kommit in till kommunen senast 30 dagar efter resdagen.
Observera att du inte kan få ersättning för merkostnader i samband med själva resan till följd av en försening.

Ansök om ersättning för färdtjänstresa med taxi Pdf, 173 kB.

Tillståndet att resa med färdtjänst ger dig och en ledsagar rätt att resa kostnadsfritt med Skånetrafikens bussar och tåg. Det är samma reskort som gäller.

Sjukresor är resor till och från vården som finansieras av Region Skåne. Du får inte använda färdtjänsten för sjukresor; ditt färdtjänsttillstånd ger dig däremot rätt till sjukresor med Skånetrafiken.

Här kan du läsa mer om sjukresor

Om du vill framföra en synpunkt på din resa eller reklamera vänder du dig direkt till trafikföretagets kundtjänst, vardagar klockan 08.00-16.00
Telefon: 046-272 52 66

E-post: kundtjanst.lund.ftj@drtsolutions.eu

Om du förlorar ditt reskort eller om det inte fungerar

Om du tappar bort ditt reskort eller om det inte fungerar tar du kontakt med Skånetrafiken.
Telefon: 0771–77 44 33

E-post: kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se

Vi vill veta vad du tycker

Vi genomför undersökningar för att veta vad du tycker om färdtjänsten och hur tjänsten fungerar. Du kan komma att bli uppringd från vår användarbarometer (Anbaro) efter genomförd resa. De ringer upp dig från telefonnummer 0611-34 42 00.

När färdtjänsttillståndet går ut

Ditt tillstånd för färdtjänst är tidsbegränsat. Om du fortfarande är i behov av färdtjänst behöver du ansöka på nytt, i god tid innan ditt nuvarande tillstånd löper ut. Du ansöker på nytt, på samma sätt som när du ansökte första gången. Observera att information om tillståndstiden finns på fakturan. Den går även att se i appen som används för att boka resa.

Ansök om färdtjänst

Återkallelse av färdtjänsttillstånd

Färdtjänsttillstånd kan återkallas enligt 12§ lag om färdtjänst om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Exempel på detta är :

 • om tillståndshavarens funktionsförmåga har förbättrats eller om kollektivtrafiken anpassats sedan färdtjänsttillståndet beviljades.
 • om tillståndshavaren har gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsttillståndet.
 • om tillståndshavaren gör sig skyldig till allvarligt och upprepat beteende som äventyrar säkerheten i fordonet, trakasserande behandling, fysiskt angrepp och/eller hotfullhet mot personal eller andra resenärer/tillståndshavare, upplåtelse av färdtjänsttillstånd till annan person, medvetet ger upphov till ett stort antal sena avbokningar eller så kallade bomkörningar.

Vid missbruk av rätten att nyttja färdtjänst, eller upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor, har Lunds kommun rätt att begränsa färdtjänstområdet till resor inom kommunen eller att ta ut en avgift motsvarande hela transportkostnaden för den beställda färdtjänstresan. Att till exempel medvetet boka färdtjänst vid sjukresa ses som missbruk.

Brukarrådet

Brukarrådet avseende resor för personer med funktionsnedsättning, är ett forum för dialog mellan tekniska förvaltningen i Lunds kommun och intresseorganisationer, i frågor som avser färdtjänst och övrig kollektivtrafik.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?