Länk till startsidan

Ansök om färdtjänst

Färdtjänst är en särskild persontransport för dig som på grund av ett varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kollektivtrafiken. Det krävs ett tillstånd för att resa med färdtjänsten.

Du kan ha rätt till färdtjänst om

  • Du är folkbokförd i Lunds kommun.
  • Du har ett funktionshinder som kommer att bestå i minst tre månader.
  • Ditt funktionshinder gör att du har väsentliga svårigheter, även med gånghjälpmedel, att förflytta dig på egen hand eller resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Jag vill ansöka om färdtjänst

Du ansöker på samma sätt oavsett om det är första gången du söker eller om du redan har färdtjänst och behöver ansöka på nytt. Det gäller också om du vill ansöka om en förändring av ditt nuvarande färdtjänsttillstånd, till exempel att du behöver ledsagare, assistanshund eller specialfordon.

När du har ansökt om färdtjänst gör handläggaren en individuell bedömning utifrån ditt funktionshinder. Du kommer att bli kontaktad av en handläggare, som meddelar om du behöver komplettera ansökan med ett läkarutlåtande eller om ett möte behöver bokas in.

Höga krav för att beviljas färdtjänst

Det ställs höga krav för att beviljas färdtjänst. Långt till hållplats, avsaknad av eller dålig tillgång till buss eller tåg på orten eller avsaknad av körkort eller bil är ingen grund för färdtjänst och tas därför inte med i bedömningen som görs. För att avgöra din rätt till färdtjänst utgår vi från lag om färdtjänst.
Lag om färdtjänst, Sveriges riksdag

Den som är rullstolsburen och som har trappor upp till sin bostad men ingen hiss kan behöva trappklättrare för att kunna komma till och från färdtjänstbilen. Du kan ansöka om rätten till trappklättring på folkbokföringsadressen i samband med att du ansöker om färdtjänst.

 

Vi kommer av säkerhetsskäl ut och inspekterar den aktuella trappan. På så sätt säkerställer vi att trappklättring är möjligt hos dig. Trappklättraren kan endast hantera manuella rullstolar, där resenären får väga maximalt 120 kilo. Vi kontrollerar även att resenärens rullstol går att använda tillsammans med trappklättraren.

 

Vi behöver din ansökan två veckor innan du ska resa.

 

Tillstånd till trappklättrare ges initialt för en begränsad period om sex månader. Du som resenären uppmanas att söka bostadsanpassning, för ytterligare hjälp med trappklättring ska tillhandahållas av färdtjänsten. Under handläggningstiden för bostadsanpassning och vid eventuellt avslag från bostadsanpassningen ges rätt till trappklättring under en längre period.

Beslut

När du får svar på din ansökan beror på om du ansöker för första gången eller om du ansöker om en förändring i ett befintligt tillstånd. Även handläggarnas arbetsbelastning vid ansökningstillfället spelar in. Söker du för första gången kan det ta 1–2 månader innan du får svar medan du kan få besked gällande en förändring i befintligt tillstånd inom en månad.

Beviljat tillstånd

När du beviljas färdtjänst får du ett reskort och en informationsbroschyr. Kortet kommer från Skånetrafiken och skickas till dig inom 14 dagar från det att du beviljats färdtjänst. Tillståndet är tidsbegränsat och beviljas utifrån ditt funktionshinder. I beslutet framgår slutdatum för tillståndet och om du har rätt till exempelvis ledsagare, specialfordon, trappklättrare, framsätesplats eller undantag samåkning.

Avslag

Om du får avslag på din ansökan skickar vi information till dig om hur du går tillväga om du vill överklaga beslutet.

Sjukresor

En resa mellan ditt hem och stället där du får vård och behandling är en sjukresa. Du kan inte använda färdtjänst för den typen av resa. Läs med om sjukresor hos Skånetrafiken.

Skånetrafiken – sjukresor

Brukarrådet

Brukarrådet avseende resor för personer med funktionsnedsättning, är ett forum för dialog mellan tekniska förvaltningen i Lunds kommun och intresseorganisationer, i frågor som avser färdtjänst och övrig kollektivtrafik.

När färdtjänsttillståndet går ut

Ditt tillstånd för färdtjänst är tidsbegränsat. Om du fortfarande är i behov av färdtjänst behöver du ansöka på nytt, i god tid innan ditt nuvarande tillstånd löper ut. Du ansöker på nytt, på samma sätt som när du ansökte första gången. Observera att du kan se när färdtjänsttillståndet går ut på fakturan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?