Länk till startsidan

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst kan beviljas när du ska resa från Lunds kommun till en annan ort utanför Skåne, inom Sverige. Det är till för dig som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder inte kan resa till normala reskostnader med den allmänna kollektivtrafiken. Du behöver ett särskilt tillstånd vid varje enskild resa.

Du kan ha rätt till riksfärdtjänst om:

  • Du är folkbokförd i Lunds kommun.
  • Du på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.
  • Du kan inte resa utan ledsagare.
  • Ändamålet för resan är rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.
  • Du reser inom Sverige, utanför Skåne.

Resor till exempelvis studier, arbete eller medicinsk behandling omfattas inte av riksfärdtjänstlagen.

Så ansöker du om riksfärdtjänst

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till tekniska förvaltningen. Du kan också ringa till medborgarcenter om du vill ha blanketten hemskickad.
Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00.

Ansökan ska ha kommit in till oss senast tre veckor före den dag du önskar att resa. Vi kontaktar dig om vi behöver boka ett möte med dig eller om du behöver komplettera ansökan.

Du behöver göra en ny ansökan inför varje enskild resa. Även du som har färdtjänsttillstånd behöver ansöka om riksfärdtjänst.

Det är högt ställda krav för att beviljas riksfärdtjänst

Kravet för tillstånd för riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. Du som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder riskerar att bli drabbad av merkostnad för att genomföra en resa, jämfört med en icke funktionshindrad person, kan ansöka om att bli ersatt för denna merkostnad, det vill säga få ett tillstånd för riksfärdtjänst. Klarar du inte att företa dig en resa, trots stöd av personalservicen som erbjuds vid buss, tåg eller flyg, kan du ansöka om ersättning för dina merkostnader, till exempel för att du måste ta med dig en ledsagare som stödjer dig för att du ska kunna genomföra en resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Beslut

Det görs en individuell bedömning utifrån ditt funktionshinder. Bedömningen grundar sig på den lagstiftning som finns för riksfärdtjänst. Du får ett skriftligt svar på din ansökan. Om du beviljas riksfärdtjänst får du information om hur du bokar resan. Om du får avslag på ansökan får du information om hur du går tillväga om du vill överklaga.

Att resa med riksfärdtjänst

Om du beviljas riksfärdtjänst blir du anvisad till det billigaste färdsättet som finns och är rimligt utifrån ditt funktionshinder. Du reser i första hand med den allmänna kollektivtrafiken - buss, tåg eller flyg tillsammans med en person som ledsagar dig under resan. Du ansvarar själv för att ordna en person som kan hjälpa dig att genomföra resan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?