Länk till startsidan

Lundavälkomsten

I Lunds kommun välkomnas alla nyanlända barn och elever som söker plats i förskola, grundskola och gymnasieskola till Lundavälkomsten. Här gör även vuxna som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket ansökan till SFI (Svenska för invandrare).

Anmälan till Lundavälkomsten

Fyll i blanketten nedan och skicka den till oss för att anmäla barn och elever (förskola, grundskola och gymnasieskola) till Lundavälkomsten.

Skicka blanketten till:
Barn- och skolförvaltningen
Lundavälkomsten
Box 41
221 00 Lund

Så här går det till på Lundavälkomsten

Barn 0-5 år gamla

Du med barn i åldern 0-5 år vänder dig till Lundavälkomsten för att få information om den svenska förskolan och hjälp att ansökan till kommunala förskolor.

Barn och ungdomar 6-19 år gamla

Lundavälkomsten förbereder nyanlända skolbarn och ungdomar inför fortsatta studier i Lunds grund- och gymnasieskolor. Tidigare skolkunskaper och erfarenheter kartläggs enligt Skolverkets rutiner.

Kartläggningen sker i olika steg och ser olika ut beroende på barnets ålder. Parallellt med kartläggningarna får eleverna undervisning i en till tre veckor på Lundavälkomsten. Efter tiden på Lundavälkomsten erbjuds eleven plats i någon av kommunens grundskolor eller gymnasieskolor.

Vi lär känna eleven för att skapa en bra skolstart

Vid det första mötet ska både barnet eller ungdomen och vårdnadshavare (föräldrar) vara med. Ni pratar med en lärare om elevens tidigare skolbakgrund, erfarenheter och om vilka språk eleven använder. Du och ditt barn får även information om det svenska skolsystemet samt hjälp att göra skolval för barn som tillhör grundskolan.

Övriga kartläggningar görs av lärare enskilt med varje elev och eleven får då på sitt starkaste språk visa vad hen kan inom olika områden. Kartläggningarna är inget test och ditt barn behöver inte förbereda sig.

Eleverna träffar även skolsköterskan på Lundavälkomsten för ett samtal om sin hälsa. I detta samtal ska också vårdnadshavare vara med.

Vid behov medverkar tolk i alla möten och kartläggningar.

Information om att ansöka om plats i grundskolan

Rätt för nyanlända att börja i gymnasieskolan

Du som är nyanländ har rätt att börja i gymnasieskolan i Lunds kommun om något av följande kriterier är uppfyllda:

  • Du är folkbokförd och har ännu inte fyllt 20 år.
  • Du är inte folkbokförd, har ännu inte fyllt 18 år, samt är EU/EES-medborgare, asylsökande, utlandssvensk eller papperslös.

Elever som går i grundskolan måste påbörja sin gymnasieutbildning innan de blir 18 år.

Att ansöka till gymnasieskolan

Om du uppfyller något av kriterierna kan du söka till en gymnasieutbildning på en kommunal eller fristående gymnasieskola i Lunds kommun. Vid de kommunala gymnasieskolorna erbjuds introduktionsprogrammet Språkintroduktion.

Nyanlända elever ska börja med att anmäla sig hos Lundavälkomsten. Därefter ska en ansökan till gymnasieskolan göras.

Rätt att gå kvar i gymnasieskolan

För elever som har påbörjat sin gymnasieutbildning i Lund gäller följande.

  • Om en elev flyttar till en annan kommun kan eleven gå kvar på gymnasieskolan i Lunds kommun om den nya kommunen godkänner det. Det är kommunen som eleven bor i som ansvarar och betalar för elevens skolgång och beslutar om en elev får gå i en skola i en annan kommun.
  • En ej folkbokförd elev som har påbörjat gymnasieskolan och blir 18 år har rätt att gå klart sitt gymnasieprogram enligt sin studieplan, men har däremot inte rätt att byta från ett introduktionsprogram till ett nationellt program.

Anmälan till sfi – svenska för invandrare

Svenska för invandrare i Lunds kommun är för dig som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket. För att göra en ansökan till sfi måste du boka ett möte med oss.

Anmäl dig - och mer information om sfi hittar du här

Kontakta Lundavälkomsten

Besöksadress: Mellanvångsvägen 10 C
Postadress: Lundavälkomsten Box 41, 221 00 Lund

Hitta till Lundavälkomsten på en karta

Chef för Lundavälkomsten: Camilla Lantz Jacobsson
Telefon: 046-359 46 98
E-post: camilla.lantzjacobsson@lund.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?