Länk till startsidan

När du inte kan bo kvar hemma

I Lunds kommun finns tre olika former av stöd för barn och ungdomar som inte kan bo kvar hemma: familjehem, hem för vård och boende (HVB-hem) samt stödboende. Innan du får något av dessa stöd, har du träffat en socialsekreterare som utrett din situation och tillsammans med dig kommit fram till att du inte bör bo kvar hemma.

Familjehem

Ett familjehem är som en bonusfamilj där du kan bo under kortare tid eller resten av din uppväxt. Familjehemmet kan vara en hel familj eller en ensamstående som har tid och plats i sitt hem och i sitt hjärta för dig.

Det är vi på arbetsmarknads- och socialförvaltningen som matchar familjehem med dig som behöver komma hemifrån. Vi fortsätter hålla kontakt med dig och ditt familjehem så länge du bor där! Familjehemmet ska också hålla kontakt med dina föräldrar och andra anhöriga.

Mer information om familjehem

Hem för vård och boende

När du inte kan bo kvar hemma kan du också få bo på ett hem för behandling, vård och boende, HVB. Ett HVB är en institution med personal dygnet runt som på kommunens uppdrag erbjuder boende, mat och stöd i vardagen till barn och ungdomar.

Lund använder sig av olika HVB-hem, beroende på vilket stöd ungdomen eller barnet behöver.

Tonårsboendet i Lund driver vi själva. På Tonårsboendet finns sex platser för ungdomar 14–20 år. När du bor på boendet vill vi att du ska ha en sysselsättning på dagtid. Tillsammans med dig och dina föräldrar/vårdnadshavare gör vi en planering för hur vi kan stödja dig med de dagliga rutinerna, situationen hemma, skolan och fritiden.

Bo självständigt i stödboende

För dig som har möjlighet att bo mer självständigt erbjuder vi två olika boendeformer. Antingen ett stödboende i form av ett korridorboende där personal finns tillgänglig dygnet runt och du delar kök och allrum med andra ungdomar, likt ett studentboende. Det finns även möjlighet att bo självständigt i lägenhet där du får hjälp av en kontaktperson hos oss, som du träffar regelbundet. Stödboende är en boendeform för dig som är mellan 16 och 21 år.

Utifrån ditt behov av stöd gör vi gemensamt en plan för vad vi ska arbeta tillsammans med. Skola, sysselsättning, psykiskt och fysiskt mående är några av de områden som vi arbetar med. Vi erbjuder också träning i familj- eller nätverksarbete och familjesamtal.

För att få ett familjehem, plats på ett HVB eller bo i stödboende krävs först en utredning. Kontakta vår mottagningsenhet för mer information.

Kontakta mottagningsenheten

Du som inte redan har en kontakt på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, eller är osäker på vart du ska vända dig, kan börja med att kontakta mottagningsenheten.

Telefon: 046-359 70 10, vardagar 11–12 och 13–15

Telefax: 046-359 52 22
E-post: mottagningsenheten@lund.se

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1, Lund
Postadress: Box 1255, 221 05 Lund

Öppettider: Mån–tors 8–17, fre 8–16. Klämdagar och dag för röd dag: 8–15.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?