Länk till startsidan

Barnahus mellersta Skåne

Barnahus mellersta Skåne erbjuder en trygg miljö där barn och unga som misstänks ha blivit utsatta för övergrepp får vara i centrum genom utredningen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin berättelse för flera olika personer.

På Barnahus arbetar socionomer, personal från BUP, poliser och åklagare. Vid behov kallar vi in ytterligare kompetens. Kontakten med Barnahus sker alltid via socialtjänsten i respektive kommun.

Vad är Barnahus?

Till Barnahus kommer barn och unga, upp till 18 års ålder, som utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer eller sexuella övergrepp, oberoende av relation till förövaren. Vi arbetar också med barn som utsatt ett annat barn för sexuella handlingar. I samråd med socialtjänsten kan Barnahus erbjuda en familjebehandling för familjer där det finns fortsatt risk för våld.

Barnahus mellersta Skåne är till för barn från kommunerna Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp. När en anmälan om våld eller övergrepp kommer in till socialtjänsten eller polisen i någon av dessa kommuner samlas barnahusteamet, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), polis, åklagare och barnläkare på Barnahus för att planera hur vi ska gå vidare med ärendet. Vid behov kopplas även rättsläkare in. Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger samlad kunskap och kompetens.

Barnahus i mellersta Skåne - stöd för barn och unga som misstänks ha utsatts för övergrepp
Barnahus finns i Lund på Biskopsgatan 4

Om du är under 18 år och utsatts för våld och/eller sexuella övergrepp kan du få komma till Barnahus för att få hjälp.

När du kommer till oss tas du emot av en i personalen eller av en polis. Du och personen du känner som följt med dig får sitta ned och vänta en liten stund i vårt väntrum. Sedan pratar du med en polis, det kallas förhör. Där får du möjlighet att berätta om något har hänt dig och om hur du har det hemma. Om det behövs får du också träffa en läkare i ett undersökningsrum på Barnahus. Efteråt kan du få prata med en socionom, kurator eller psykolog. Du och din familj kan erbjudas att komma tillbaka för att prata och få stöd och hjälp för att komma vidare efter det som hänt.

Hur kan det kännas?

En del barn och ungdomar har lätt för att berätta, andra har svårare och kan känna rädsla, skam eller skuld för det som hänt. Det är viktigt att försöka berätta, även om det känns jobbigt i stunden. Vi som jobbar på Barnahus har lång erfarenhet av att prata med barn och ungdomar om svåra saker.

På Stiftelsen Allmänna Barnahusets YouTube finns en kort film om hur det kan vara när någon gjort dig illa.

När någon gjort dig illa

På webbplatsen Jag vill veta finns mycket bra information för barn och ungdomar.

Webbplatsen jag vill veta

Vad händer när ett barn kommer till Barnahus? Efter att en orosanmälan, om våld eller sexuella övergrepp, kommit in till polis eller socialtjänst samlas alla inblandade aktörer till ett samråd på Barnahus.

Vi gör upp en plan för hur ärendet ska hanteras vidare. Barnet eller tonåringen kommer till Barnahus för att intervjuas av barnutredare från polisen. Yrkespersoner som socialsekreterare, jurist eller andra medarbetare på Barnahus kan då följa förhöret på en skärm. Metoden minskar antalet tillfällen barnet behöver ge sin berättelse. Intervjuerna spelas därför också in för att eventuellt användas vid en rättegång.

Akut stöd och behandling

Vid behov görs en medicinsk undersökning av rättsläkare på Barnahus. Socialtjänsten bedömer om några akuta insatser krävs för att skydda barnet.

Många familjer kan befinna sig i kris och behöva hjälp med att sortera tankarna och få känslomässigt stöd. Vi som arbetar på Barnahus finns till för alla i familjen för att ge information och akut stöd i krisen. Vi kan också hänvisa till vidare behandling vid behov.

Ska ditt barn komma till Barnahus?

Om du fått veta att ditt barn ska komma till Barnahus så kommer du som förälder att följa med hit. Under tiden utredande polis intervjuar ditt barn får du som förälder någon att prata med. Din närvaro kommer att ge ditt barn trygghet oavsett hans eller hennes ålder.

Om du undrar över något får du gärna höra av dig till oss på Barnahus innan ert besök.

Har ditt barn varit på Barnahus?

Om du som förälder är misstänkt vet du inte om att ditt barn ska till Barnahus. Detta beror på att barnet ska få förbli så opåverkat som möjligt tills dess att det blivit förhört. Som förälder får du efter förhöret veta att barnet har varit hos oss på Barnahus.

Det kan vara bra för dig att veta att ditt barn har haft med sig en trygg person, som till exempel en lärare. Ditt barn har varit väl omhändertaget i en barnvänlig miljö av personal med barnkompetens. Ditt barn har haft en särskild företrädare – ett juridiskt ombud vars uppgift är att se till att ditt barn behandlas väl under hela utredningen och att alla beslut som fattas är för ditt barns bästa.

Du har alltid har möjlighet att komma till Barnahus för att besöka lokalerna och prata med någon ifrån Barnahus om ditt barns besök.

Här finns information till dig som arbetar med barn och unga om Barnahus samt aktuella utbildningar och kurser.

Aktuellt just nu

Välkomna på studiebesök på Barnahus

 

Barnahus målgrupper

  • Barn som misstänks vara utsatt för våld i nära relation.
  • Barn som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp, oavsett relation till förövare.
  • Barn som utsätter andra barn för sexuella övergrepp, eller som har sexualiserat beteende.
  • Barn som bevittnat eller upplevt våld i nära relation.

Konsultation, råd och stöd

Du som kommer i kontakt med barn och ungdomar i ditt arbete får gärna kontakta oss på telefon, för rådgivning och konsultation. Du hittar kontaktuppgifterna nedan. Vi finns oftast tillgängliga måndag till fredag mellan klockan 8–16. Lämna meddelade på telefonsvararen ifall vi inte svarar direkt.

Länkar till fördjupning

Barnafrid – ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

Stiftelsen Allmänna Barnhuset- erbjuder både utbildningar, bedriver forskning samt sprider kunskap gällande våld och sexuella övergrepp mot barn

Socialtjänsten – inför samråd

När du som arbetar inom socialtjänsten ringer till Barnahus för att boka in ett samråd så behöver vi veta:

  • Typ av brott som samrådet avser.
  • Plats/ort för brottet.
  • Tidpunkt för misstänkt brott.
  • Barnets namn och personnummer.
  • Vilken relation den misstänkte har till barnet.
  • Hur uppgifterna om misstänkt brott mot barnet har framkommit.
Rum på Barnahus med barnmöbler och leksaker i en bokhylla.
Barnahus erbjuder en trygg miljö där barn och unga får vara i centrum.

Kontakta Barnahus mellersta Skåne

E-post: barnahus@lund.se

Besöksadress: Biskopsgatan 4, Lund

Postadress: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Barnahus mellersta Skåne, Box 1255, 221 05 Lund

Samordnare/socionomer

Anette Elmqvist
Telefon: 046-359 80 08
E-post: anette.elmqvist@lund.se

Frida Lundin
Telefon: 046-359 81 87
E-post: frida.lundin@lund.se

Marie Norman
Telefon: 046-359 91 11
E-post: marie.norman@lund.se

Åsa Olsson

E-post: asa.olsson2@lund.se

Telefon: 046-359 83 72

Administratör

Jessica Andersson
Telefon: 046-359 80 48
E-post: jessica.andersson4@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?