Länk till startsidan

Unga som har begått eller utsatts för ett brott

När du är ung och blir misstänkt eller utsatt för ett brott kan vår socialtjänst ge dig stöd. Vi finns med för att ge dig hjälp om du behöver och för att informera dig om hur rättsprocessen fungerar.

Vi samarbetar med polisen och en socialsekreterare deltar vid förhör med ungdomar. I samband med förhör har vi även egna samtal med ungdomen och föräldrarna.

Vi kan erbjuda hjälp om det behövs, exempelvis om du mår dåligt, har problem hemma, i skolan, med droger eller liknande. När det finns orsak att känna oro för ungdomens situation startar socialsekreteraren en utredning. Socialsekreteraren kan även fråga om ungdomen vill veta mer om medling och ta ansvar för ungdomstjänst när det är aktuellt.

I de fall då ungdomar blir dömda till olika straff av en domstol, så är det socialtjänsten som genomför några av dessa. Det kan du läsa mer om nedan.

Medling – ett frivilligt möte

Medling är ett frivilligt möte mellan en person som misstänks för ett brott och den som blivit utsatt. Mötet sker tillsammans med en neutral, särskilt utbildad medlare. Medlingen ska vara bra för båda deltagarna och målet är att minska de negativa följderna av brottet. Medling kan hjälpa den som är misstänkt för brottet att inte hamna i kriminalitet igen. Medling kan även hjälpa den som blivit utsatt för brottet att må bättre och lämna händelsen bakom sig.

Det är deltagarna som ska prata med och lyssna på varandra. Medlaren är där för att se till att det görs med respekt. Medlaren förbereder deltagarna inför medlingen, hjälper till i mötet och är en säkerhet för att mötet ska gå bra. Medling är användbart i många olika typer av brott som till exempel misshandel, olaga hot, sexualbrott, rån, skadegörelse och stöld. Deltagarna får möjlighet att prata om hur de ska förhålla sig till varandra i framtiden och vad som är en rimlig gottgörelse.

Vad ger det dig som begått ett brott?

Du får möjlighet att berätta om din upplevelse och vilka konsekvenser brottet gett. Du får ta ansvar för dina handlingar och kan gottgöra den brottsutsatte.

Varför möta den som utsatt dig för brott?

Vad ger det dig som utsatts för ett brott? Du får möjlighet att berätta om din upplevelse och vilka konsekvenser brottet gett. Du kan ställa frågor direkt till gärningspersonen. Ett möte kan hjälp dig att minska eventuell rädsla.

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Du som drabbats av ett brott, eller blivit vittne till ett brott, kan behöva någon att prata med. Du som är under 25 år och bor i Lund är välkommen till Stödcentrum. Även dina närstående är välkomna att höra av sig till oss. Vi har sekretess och hjälpen är kostnadsfri.

Att bli utsatt för ett brott kan väcka många olika tankar och känslor. De kan vara svåra att hantera och många gånger kanske du inte ens förstår varför du reagerar som du gör. Hur och hur mycket man reagerar är väldigt olika från person till person. Det beror bland annat på vad som har hänt, vem som utsatte dig för brottet, hur du är som person och hur din omgivning reagerar. Det finns inget rätt eller fel sätt att reagera på.

Jag trodde aldrig att jag skulle våga berätta. Detta har hjälpt mig så mycket.

Sagt av ung tjej som utsatts för sexuellt ofredande.

Vilka straff kan jag dömas till?

Om du begått ett brott kan du bli dömd till ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning eller böter. Om du döms till ungdomsvård har bedömningen gjorts att du har ett särskilt vårdbehov. Om du dömts till ungdomstjänst är det vi inom socialtjänsten som verkställer påföljden (straffet) och hjälper dig att hitta en arbetsplats.

Om du döms i domstol finns du kvar i belastningsregistret i fem år. Om du fått en straffvarning finns du i belastningsregistret i tre år.

Ungdomsvård

Om du döms till ungdomsvård har bedömningen gjorts att du har ett särskilt vårdbehov. Tillsammans med domen bifogas då ett ungdomskontrakt eller en vårdplan som berättar om vilka vårdinsatser du får. Exempel på sådana insatser är olika påverkansprogram, till exempel ”Ett nytt vägval” eller impulskontrollsprogram. Det kan också vara rådgivande samtal om alkohol och narkotika. Samtalen är alltid individuella och anpassade efter dina behov.

Sluten ungdomsvård (LSU)

LSU, lagen om sluten ungdomsvård innebär att du är inlåst på ett särskilt ungdomshem.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst utdöms efter det att den unge lämnat sitt samtycke. Ungdomstjänst ska användas för unga som begått brott och har behov av vägledning och gränssättning i olika frågor. Man kan bli dömd till ungdomstjänst i lägst 20 timmar och högst 150 timmar.

Påföljden består av två delar. En obligatorisk samtalsdel och en arbetsdel då man arbetar oavlönat.

Socialtjänsten har en skyldighet att rapportera till Åklagarmyndigheten.

Ungdomsövervakning

Den 1 januari 2021 kom en ny lag om att ungdomar kan dömas till ungdomsövervakning vilket innebär att du bär en fotboja och har förbud mot att använda alkohol, narkotika och vissa andra hälsofarliga medel. Du har även förbud att lämna bostaden på helgkvällar och helgnätter, så kallad helghemarrest. Istället för helghemarrest kan det bli andra begränsningar i hur du får röra dig i samhället. Som en del av detta straff ska du träffa en koordinator från Kriminalvården och det kan även vara så att du får olika stöd av socialtjänsten.

Straffvarning

I vissa fall, exempelvis när det är helt utrett att du begått brottet och det inte är någon som påverkas negativt av det, kan åklagare fatta beslut om straffvarning. Det innebär att misstankarna inte går vidare till åtal. Vid straffvarning ska ungdomen vara noga med att sköta sig och i vissa fall krävs att ungdomen följer ett ungdomskontrakt. Ungdomskontraktet utformas av socialtjänsten och består ofta av rådgivande samtal.

Hur går det till egentligen?

Vill du fördjupa dig i hur en rättegång går till eller veta mer om hur du ska gå till väga när du blivit kallad till domstol? Här hittar du användbara och bra länkar.

Läs mer om hur rättsprocessen går till på Brottsoffermyndighetens webbplats

Fakta på Sveriges Domstolars webbplats

Åldersanpassad information för dig som har varit med om brott.

Barnahus Mellersta Skåne

BRIS - Barnens rätt i samhället

Information till barn och unga på Brottsofferjourens webbplats

Kontakta Stödcentrum och medling

Telefon: 046-359 95 26
E-post: stodcentrum@lund.se 
E-post: medling@lund.se 

Besöksadress: Ringvägen 1B, Lund

Postadress: Kriscentrum i mellersta Skåne, Stödcentrum, 222 25 Lund

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?