Länk till startsidan

Energi- och klimatrådgivning

Att minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi kan göra att du minskar både dina kostnader och din klimatpåverkan. Om du behöver tips så finns våra energi- och klimatrådgivare, som gärna hjälper dig!

Vi säljer inget, men är generösa med goda råd! Rådgivningen är en kommunal tjänst som är kostnadsfri och oberoende som vänder sig till hushåll, föreningar och små och medelstora företag. I Lund bedrivs rådgivningen tillsammans med Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Svedala kommun. Rådgivningen finansieras med stöd av Energimyndigheten.

Kontakta oss

Bor du i Lund, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp eller Svedala och vill bli kontaktad av din kommunala energi- och klimatrådgivare? Skicka då in din fråga till oss via vår e-tjänst!

Energi- och klimatrådgivningens e-tjänst

När du skickat in din fråga kommer du få en bekräftelse till din e-post. En rådgivare kommer sedan kontakta dig, antingen via telefon eller e-post.

Är det svårt att fylla i e-tjänsten?

Ring Medborgarcentrum om du har problem att fylla i e-tjänsten så hjälper de dig att fylla i den.
Telefon: 046-359 50 00

Svarstider

Svarstiden är normalt mindre än en vecka, men den kan variera under året. Vi tar alla frågor i turordning.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • minska energianvändningen i din bostad eller lokal
 • sänka dina energikostnader
 • ändra uppvärmningssystem
 • minska din klimatpåverkan
 • installera solceller eller laddplats för elbil
 • förbättra fönster, isolering, belysning med mera.
 • inspireras till nya sätt att resa
 • hur du kan förbereda dig för att hantera störningar och avbrott i energiförsörjningen

Föreningar, företag och organisationer

Föreningar till exempel bostadsrättsföreningar, små och medelstora företag, samt organisationer kan också få kostnadsfri rådgivning. Det kan vara ett första steg att bli medveten om onödig energianvändning, ge tips om möjlighet att använda bättre teknik eller ett ändrat beteende som kan spara energi och minska företagets klimatpåverkan.

Regler kring olika investeringar i Lunds kommun

Funderar du på att installera solceller på ditt tak? Med solkartan för Lunds kommun, kan du enkelt se vilken potential det finns för att installera solceller på taket. Kartan visar vilka delar av taket som har mest solinstrålning och ger en uppskattning om hur mycket el som kan produceras under ett år.
Solkartan för Lunds kommun

Du behöver inte söka bygglov för att montera solcellspaneler inom ett detaljplanerat område så länge fastigheten inte är utpekad som kulturmiljö eller ligger inom riksintresse för totalförsvaret.

Bygglovsinformation för solceller

Stöd och intäkter för solceller

Det finns flera stöd till dig som vill skaffa solceller. Dina solceller kan också ge intäkter i form av försäljning av överskottsel.

Stöd för solceller på Energimyndighetens webbplats

Solelportalen

Solelportalen är en webbplattform av Energimyndigheten med information och oberoende vägledning om solceller. Tanken är att den ska underlätta för dig som är intresserad av att skaffa solceller till att hitta den lösning och göra de beslut som passar dig bäst.

Gå till Solelportalen här

Att installera en värmepump kan vara ett klokt val för att värma ditt hus eller fritidshus. Det finns olika typer av värmepumpar. De som skapar värme av frånluften i huset, av luften ute eller av berg, jord-, grund- eller ytvatten.

Anmäl din installation av värmepump

Värmepumpar som utvinner värme ur mark, ytvatten eller grundvatten ska enligt miljöbalken anmälas till miljönämnden. Komplett anmälan ska finnas hos miljöförvaltningen senast sex veckor innan installationen. Oftast hjälper den installatör du valt att anlita till med ansökan.

Anmäl installation av värmepump

Tänk på att kontrollera så att den som installerar värmepumpen är certifierad.

Installation av luftvärmepump behöver inte anmälas till miljönämnden.

Vad kostar anmälan?

Miljöförvaltningen tar ut en taxa för tillsynen, enligt ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område”. Taxan är antagen av kommunfullmäktige och en timavgift tas ut för tillsyn enligt miljöbalken.

Handläggningen av en komplett anmälan omfattas av en fast avgift som uppgår till:

 • Ytjordvärme och sjövärme: 2 timmar
 • Berg- eller grundvattenvärme med 1–2 borrhål: 3 timmar
 • Berg- eller grundvattenvärme med 3–10 borrhål: 5 timmar
 • Berg- eller grundvattenvärme med över 10 borrhål: 8 timmar

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Kontakta oss

Vill du ha mer information eller har frågor kring värmepumpsinstallation är du välkommen att kontakta oss på miljöförvaltningen.
Telefon: 046-359 50 00
E-post: miljoforvaltningen@lund.se


Funderar du på egen vindkraft? Det är fullt möjligt. Idag finns små vindkraftverk så kallade miniverk eller gårdsverk som ger dig möjligheten att producera din egen el och bidra till en renare miljö.

Energimyndigheten har mycket information om att investera i vindkraftverk i olika skala. I vissa fall behövs inte bygglov för ett miniverk under 20 meter. För större vindverk än så krävs bygglov. På energimyndighetens webbplats hittar du det du behöver veta om bygglov och andra tillstånd.

Vindkraft på energimyndighetens webbplats

Bygga nytt, ändra eller riva

Skattereduktion för vindkraftsel

Du som producerar el för hemmabruk och matar in eventuell överskottsel till övriga elnätet kan få en skattereduktion för det. Mer information om detta och andra skatteregler i samband med elproduktion hittar du hos Skatteverket. Reglerna gäller för privatpersoner.

Skatteverkets regler om mikroroduktion

En bygganmälan ska göras vid installation eller väsentliga förändringar av eldstäder och rökgaskanaler. Som väsentlig förändring anses bland annat ändring av skorsten eller annan åtgärd som kan påverka byggnadens brandskydd eller medföra ändrad påverkan på omgivningen. För ny skorsten krävs bygglov.

Bygglov kaminer och eldstäder

Tips på hur du eldar förståndigt

 • Elda max 2,5 kg ved per timme. Lägg in ett vedträ när de tidigare brunnit ner till glöd. Det är mer effektivt för värmen och mer skonsamt för din kamin/spis.
 • Låt eldstaden vila mellan eldningarna. Eldar du i fyra timmar - låt den vila i fyra timmar. Annars kan värme stanna kvar i till exempel bjälklag och starta en brand.
 • Använd bara torr ved och helst bara björk. Överblivet virke från renoveringen eller kvistar och grenar från trädgården kan ge ökad beläggning i skorstenen och ökad risk för skorstensbrand.
 • Meddela din sotare om du eldar mer än tidigare så att sotning och brandskyddskontroll sker med rätt intervall.

Brandskydd och sotning

Fler energi och klimatsmarta tips

På den nationella sidan för rådgivningen hittar du fler användarbara tips om allt från uppvärmning, solceller, elbilsladdning till hur du kan minska din energianvändning.

Nationella webbplats om energi- och klimatrådgivning

Föreläsningar och andra evenemang

Energi- och klimatrådgivarna deltar årligen på mässor, kommundagar och arrangerar föreläsningar. Tidigare föreläsningar har fokuserat på till exempel presentationer om solceller, energieffektivisering och ladda elbilen.

Se när rådgivarna besöker Lunds kommun

Andra energi- och klimatrådgivare i Sverige

Om du inte bor i Lund, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp eller Svedala är du välkommen att kontakta just din lokala energi- och klimatrådgivare. Kontaktuppgifter till dem hittar du på den nationella hemsidan för rådgivningen.

Hitta en rådgivare i din kommun

Behöver du ytterligare hjälp med din ekonomi?

Ibland är det svårt att få ihop alla kostnader. Är du i behov av råd och stöd när det gäller din privata ekonomi? Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som bor i Lunds kommun och har problem med ekonomin.

Budget- och skuldrådgivning

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?