Länk till startsidan

Syret 1

Planområdet omfattar en del av fastigheten Syret 1 och är beläget i nordöstra Lund, på Ideonområdet.

PÄ 19/2020

Planen har fått laga kraft den 27 april 2022.

Planens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra två nya våningsplan på det trevånings parkeringshus som redan finns. Det tillför ungefär 240 nya parkeringsplatser som behövs när det byggs nya hus runt Ideontorget.

I bottenvåningen blir det möjligt med kompletterande fordonsservice och handel som bidrar positivt till en blandning av olika slags verksamheter.

Antagandehandlingar

Kontakt

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med biträdande planchef Maria Milton.

Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?