Länk till startsidan

Syret 1

Planområdet omfattar en del av fastigheten Syret 1 och är beläget i nordöstra Lund, på Ideonområdet.

PÄ 19/2020

Lämna synpunkter

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 22 december 2021. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Planens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra två nya våningsplan på det trevånings parkeringshus som redan finns. De två nya planen tillför ungefär 240 nya parkeringsplatser som behövs när det byggs nya hus runt Ideontorget.

I bottenvåningen blir det möjligt med kompletterande fordonsservice och handel som bidrar postivt till en blandning av olika slags verksamheter.

Samrådshandlingar

Kontakt

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Ulrika Thulin.

Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?