Länk till startsidan

Stora Råby 33:15
(kvarteret Arkaden)

Norr om Råbylundsvägen, mellan Fossilparken och kvarteret Kanalporten, föreslås en ändring av detaljplan

PÄ 16/2021

Planen har fått laga kraft den 13 juli 2022.

Kort om ändringen av planen

Ändring av detaljplanen syftar till att justera planbestämmelser så att det blir tydligare hur högt man får bygga. Detaljplanens syfte bibehålls.

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Kontakt

Vid frågor kontakta medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Jenny Lindström.

Telefon: 046-359 50 00.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?