Länk till startsidan

Pool och bassäng

Du kan behöva söka bygglov, marklov eller göra en anmälan när du ska bygga en pool. Det är också viktigt att du bygger den barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att risken för olyckor förhindras.

När behövs bygglov, marklov eller anmälan?

Det är oftast inte själva poolen som är bygglovspliktig. Beroende på hur poolen ser ut och är konstruerad kan det som finns runt poolen kräva lov, till exempel en mur, ett plank eller en avskärmning.

 • Inget marklov behövs för en nedgrävd pool som inte förändrar marken runt omkring. Ändras höjden på marken, upp eller ner, med mer än 50 cm krävs alltid marklov inom detaljplanerat område.
  Mer om marklov
 • Vill du sätta upp pooltak (fast eller skjutbart) kan själva taket, beroende på hur högt det är och hur det ser ut, kräva bygglov.
  Mer om skärmtak
 • Om du vill bygga en stödmur eller sätta upp plank vid poolen krävs det bygglov, om fastigheten ligger inom detaljplanerat området.
  Mer om staket, mur och plank
 • Ett poolhus kräver bygglov om det inte uppförs som en attefallskomplementbyggnad, då krävs det en anmälan. Kan ditt planerade poolhus räknas som friggebod är det fritt från både bygglov och anmälan.
  Mer om friggebodar och attefallshus

Kontakta stadsbyggnadskontoret innan du börjar bygga din pool för att få besked om vad som gäller i just ditt fall. Om en åtgärd som kräver lov utförs utan lov ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift.

Mer information om olovligt byggande
Mer om pool på boverkets webbplats

Skydd vid bassäng och liknande anläggningar

Drunkningsolyckor är en av de vanligaste dödsorsakerna bland små barn. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en pool om det saknas skyddsanordningar. Bestämmelser om skydd mot drunkning finns i två lagstiftningar, både i bygglagstiftningen (Boverkets byggregler) och i ordningslagen.

Boverkets byggregler

Ordningslagen

Varsamhetsbestämmelser

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser. Dessa kan gälla till exempel inom kulturhistoriskt intressanta miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov för åtgärder som annars inte kräver detta. Du kan även behöva söka strandskyddsdispens om tomten ligger i närheten av vatten.

Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer
Mer information om strandskydd

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?