Länk till startsidan

Pågående byggärenden

Har du ett pågående byggärende eller sökt mark- eller rivningslov? Är du granne eller sakägare och vill tycka till eller ska du svara på en remiss? Här finns alla e-tjänster kopplade till påbörjade eller pågående ärende.

Sökande och ombud

Här kan du som sökande, ombud och kontrollansvarig följa ärendet, se beslut och händelser samt komplettera ditt bygg- eller rivningsärende.

Se och komplettera mitt byggärende 

E-tjänsten har ersatt "Mina byggärende" och "Komplettera ditt byggärende".

Granne och sakägare

E-tjänster för dig som är granne eller sakägare till ett byggprojekt.

Lämna svar vid hörande av grannar och sakägare

Ta del av beslut som granne

Remissinstans

Lämna remissvar på lovärende

Påbörjad men inte inskickad lovansökan/anmälan

Du hittar din påbörjade, men inte inskickade, lovansökan eller anmälan via Min sida.

Logga in till Min sida

Avslutade ärende

Du som sökande och medsökande kan se dina gamla bygg- och rivningsärende.

Mina avslutade byggärenden

Ibland hinner vi inte med och då kan ett ärende som klart ligga kvar som pågående i vårt system även om det egentligen är avslutat. Ser du inte ärendet här hittar du det i e-tjänsten "Se och komplettera mitt byggärende".

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?