Länk till startsidan

Pågående byggärenden

Har du ett pågående byggärende eller sökt mark- eller rivningslov? Är du granne eller sakägare och vill tycka till? Här finner du e-tjänster för dig.

E-tjänster som rör ditt ärende

Komplettera ditt byggärende

Mina byggärenden

E-tjänster som rör dig som granne

Lämna svar vid hörande av grannar och sakägare

Ta del av beslut som granne

Påbörjad lovansökan/anmälan

Du hittar din påbörjade, men inte inskickade, lovansökan eller anmälan via Min sida.

Min sida

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?