Länk till startsidan

Pågående byggärenden

Har du ett pågående byggärende eller sökt mark- eller rivningslov? Är du granne eller sakägare och vill tycka till eller ska du svara på en remiss? Här finns alla e-tjänster kopplade till påbörjade eller pågående ärende.

Ditt bygg- eller rivningsärende

E-tjänster för dig som sökande, medsökande, ombud och kontrollansvarig.

Komplettera ditt byggärende

Mina byggärenden

Påbörjad lovansökan/anmälan

Du hittar din påbörjade, men inte inskickade, lovansökan eller anmälan via Min sida.

Logga in till Min sida

Granne och sakägare

E-tjänster för dig som är granne eller sakägare till ett byggprojekt.

Lämna svar vid hörande av grannar och sakägare

Ta del av beslut som granne

Remissinstans

Lämna remissvar på lovärende

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?