Länk till startsidan

Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet är främst för dig som planerar bygga utanför planlagt område. Det är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är lämpligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

Detaljplanen styr vad du får göra

Har platsen du planerar bygga på en detaljplan eller områdesbestämmelser behöver du inte ansöka om förhandsbesked. I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Utanför planlagt område

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område. Förhandsbeskedet berättar om du överhuvudtaget får bygga på platsen men utan att du behöver ta fram detaljerade ritningar på det du vill bygga. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

Tänk på att förhandsbesked innebär både handläggning och administration som debiteras enligt kommunens bygglovstaxa.

Avgifter och taxor

Läs mer om förhandsbesked på Boverket

Din ansökan

För att vi ska kunna ta beslut om förhandsbesked behöver du skicka in:

  • Information om vilken sorts byggnad du planerar att bygga.
  • Beskrivning av din åtgärd.
  • Vilken typ av VA-anslutning du planerar använda.
  • Om du planerar att stycka av fastigheten.
  • En situationsplan med befintliga byggnader, placering och mått på de planerade byggnaderna, placering av koppling till vatten och avlopp (om koppling till kommunal anslutning) samt infart med parkering.
    Ladda ner kommunens kartunderlag gratis

Vi hör av oss om ditt ärende kräver fler handlingar eller en mer detaljerad beskrivning.

Kontakta bygglovsavdelningen

Pågående ärende

Du når enklast din handläggare eller inspektör via mejl. Du hittar kontaktuppgifter i de dokument du fått rörande ditt ärende.

Allmänna byggfrågor

Har du allmänna frågor om bygglov tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga eller ditt ärende direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på bygglovsavdelningen.

  • Bygglovshandläggare hanterar frågor om bygglov och fastighetsfrågor. De har telefontid måndagar och torsdagar klockan 9–11.30 och klockan 13–16.
  • Byggnadsinspektörer har hand om anmälningsärende och byggtekniska frågor. De har telefontid måndagar och torsdagar klockan 13–16.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon till medborgarcenter: 046-359 50 00
Kan inte medborgarcenter lösa din fråga eller ditt ärende hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person.
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?