Länk till startsidan

Vanliga frågor och svar om bygglov

Vad har jag för diarienummer, vad ska jag göra med kontrollmeddelandet och måste jag skicka in alla ritningar från början? Här hittar du svar på några vanliga frågor som kan uppstå när du söker bygglov.

Om ditt ärende

Jag har ett pågående bygglovsärende. Kan jag se/följa min ansökan digitalt, och var loggar jag i så fall in?

Ja, det kan du om du har BankID. Du loggar in till Mina byggärenden (och inte via Min sida) i e-tjänsten.

Det står att man ska få en bekräftelse när man har skickat in sin bygglovsansökan. Jag har inte fått någon – varför?

Ärendebekräftelsen skickas ut när en administratör har hanterat det. Detta kan ta upp till tre dagar.
Om du vill kontrollera att din ansökan har tagits emot kan du gå in i e-tjänsten Mina byggärenden och se att det har skapats ett ärende. Det kan du göra även om du inte har ansökt via e-tjänsten. Du kan också kontakta medborgarcenter för att få veta om din ansökan har tagits emot. Om inget ärende är registrerat har något gått fel – du har kanske har glömt att signera i det sista steget i e-tjänsten?

Tar det längre tid om jag lämnar in min ansökan/mitt ärende via en pappersblankett?

Nej, det gör det inte. Det som avgör är dagen då din handling kommer in.

Jag har inte fastighetsbeteckningen. Hur får jag tag på den?

Du kan hitta din fastighetsbeteckning i kartan
Underlag för lovansökan och anmälan

Var ser jag mitt diarienummer?

Gå in via e-tjänsten Mina byggärenden. Scrolla tills du hittar "Ansökan om lov" eller ”Följebrev”, vilket beror på om ansökan är gjord via e-tjänsten eller på annat sätt. Till höger finns en länk till själva dokumentet där det står "Hämta", klicka på det. Diarienumret står oftast uppe till höger, vertikalt, på dokumentet.
Ditt diarienummer inleds med L, till exempel ”L2018-00001234”.

Vad är en kontrollansvarig (KA)?

Vad en kontrollansvarig gör kan du läsa här
Om du inte vet om det behövs en kontrollansvarig kan du vid behov komplettera med information vid ett senare tillfälle.
Uppgifterna på sidan i e-tjänsten avser endast kontrollansvarig. Du ska som sökande alltså inte ange dina egna uppgifter där.

Jag har fått ett kontrollmeddelande skickat till mig om att en handling har delgivits, men jag har inte fått någon. Vad ska jag göra?

Medborgarcenter hjälper dig.

Vem är handläggare i mitt ärende?

Det kan dröja innan en specifik handläggare kopplas till ditt ärende. Det görs oftast först efter att du skickat in alla nödvändiga handlingar och ärendet är komplett. Om det uppstår frågor kontaktar handläggaren dig annars hör du ifrån handläggaren när beslut är fattat.

Varför är mitt ärende fortfarande öppet fast att jag fått slutbesked?

Alla lov- och anmälningsärende ligger som öppna i systemet fram till att vi har avslutat och arkiverat ärendet. Har du fått ett slutbesked är du klar och behöver inte oroa dig över att ärendet ligger som pågående under "Mina byggärende". 

Om E-tjänsterna

Måste jag bifoga alla de olika ritningarna som står i e-tjänsten?

Nej, vilka ritningar och handlingar som krävs beror på vad du tänker göra. Vi påbörjar handläggningen när alla handllingar inkommit och ärendet är komplett. Genom att skicka in allt på en gång kan du korta du handläggningsprocessen och även tiden inför beslut.

Jag är ombud/representant för ett företag och har sökt. Jag kommer inte in i ärendet när jag loggar in med mitt personnummer – varför?

Du måste vara registrerad som ombud för att komma in i tjänsten. Kontakta stadsbyggnadskontoret för att få ditt personnummer kopplat till bygglovet.
Mer information om bygglov för företag

Jag hade ett bygglovsärende för tio år sedan – varför ser jag inte detta när jag loggar in?

Alla ärenden före 11 april 2018 är kanske inte kompletta i e-tjänsten. Startbesked, slutbesked och protokoll kan saknas.

Vill du ha dessa handlingar, kontakta medborgarcenter.

För riktigt gamla ärenden kan du kontakta stadsarkivet.

När jag loggar in på Min sida och går till Mina ärenden ser jag mina bygglovsärenden. Men jag ser inte hela ärendet – varför?

Under ”Min sida” ser du bara vilka ärenden du har igång inom alla delar av kommunen, inte bara byggärenden.
Om du går till e-tjänsten Mina byggärenden så ser du hela ärendet.

Jag hittar inte ärendet som jag påbörjade igår, var finns det?

Vill du fortsätta på ditt sparade ärende, måste du logga in via rätt e-tjänst, det vill säga den där du påbörjade ärendet.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?