Länk till startsidan

Svartbygge, olovligt bygge

Kräver din åtgärd anmälan, bygg-, mark- eller rivningslov måste du få ett startbesked av stadsbyggnadskontoret innan du börjar bygga. Om du tror att någon har påbörjat en olovlig byggnation kan du göra en tillsynsanmälan.

Gör en tillsynsanmälan

Om du tror att någon till exempel har påbörjat en olovlig byggnation eller om din granne har ovårdad tomt eller byggnad kan du göra en tillsynsanmälan. Stadsbyggnadskontoret handlägger anmälningarna och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet.

Du kan vara anonym när du gör en tillsynsanmälan. Vill du vara anonym behöver du tänka på vad du anger för uppgifter. Hela din anmälan är offentlig handling och kan begäras ut av någon annan.

Tillsynsanmälan

Vill du hellre göra tillsynsanmälan via en pappersblankett kontaktar du medborgarcenter. Du skickar den ifyllda blanketten till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND, eller lämnar den in den i receptionen på kommunhuset Kristallen, Brotorget 1 i Lund. Du kan också skanna blanketten och mejla den till oss.

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

Felanmälan på kommunens mark eller byggnader

Upptäcker du något som inte fungerar som det ska på någon av våra byggnader eller på våra vägar, lekplatser eller annan gemensam yta? En övergiven bil eller hinder i gatumiljön? Meddela oss så att vi kan rätta felet så snart som möjligt.
Felanmälan

Byggt utan startbesked

Kommunen är skyldig att se till att reglerna följs och att felet rättas till. Om du bryter mot plan- och bygglagen riskerar du att behöva riva det du har byggt, återställa till ursprungligt skick och betala straffavgifter för överträdelsen.

Det spelar ingen roll om felet begåtts av misstag eller om du inte kände till reglerna. Kommunen beslutar om sanktionsavgift i de fall där byggherren ”byggt svart” eller på annat sätt inte följt gällande lagstiftning och det kan få stora ekonomiska konsekvenser både för privatpersoner och för företag.

Bygglov i efterhand

Har du byggt olovligt finns det alternativ för att göra rätt:

  • Ta bort det olovligt byggda innan ärendet tas upp på byggnadsnämndens sammanträde. I så fall kan saken avskrivas och du slipper betala sanktionsavgift.
  • Ansöka om lov i efterhand. Lovet prövas på samma sätt som alla andra lov.
    Om lovet beviljas betalar du den vanliga avgiften för prövning av lovet och sanktionsavgiften.
    Om lovet inte kan beviljas behöver du riva byggnaden och återställa platsen. Du behöver även detta fall betala den vanliga avgiften för prövning av lovet och sanktionsavgiften.

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgiften är en avgift som tas ut vid olovligt byggande. Avgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Avgiften är baserad på den påbörjade åtgärdens area och det prisbasbelopp som gäller för det år som beslut om byggsanktionsavgift fattas.

Om flera olika lovpliktiga eller anmälningspliktiga åtgärder gjorts utan tillstånd så läggs samtliga summor ihop.

Gamla olovliga åtgärder

Om det har gått mer än 10 år från att det olovliga byggdes kan byggnadsnämnden inte ingripa eller begära rättelse. Det innebär dock inte ett godkännande eller legaliserande av det olovligt utförda. Den enda byggåtgärden som inte har någon preskriptionstid är om en bostadslägenhet ändrar användning till något annat ändamål än bostad. Inom en sådan ändring kan kommunen ingripa oavsett hur lång tid som gått sedan ändringen.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?