Länk till startsidan

Skyltar och vepor

Reglerna för skyltar är olika om din fastighet är inom eller utanför detaljplanerat område. Du som vill måla på fasaden eller sätta upp eller förändra en skylt behöver söka bygglov om fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Utanför detaljplanerat område är det oftast bygglovsfritt.

Mer information om detaljplaner och möjlighet att ta reda på om din fastighet är inom eller utanför detaljplanerat område.

Vad är en skylt?

Det är mycket som räknas vara en skylt. Olika typer av anordning som med hjälp av bild, text, logotyper eller symboler förmedlar information, budskap eller reklam . En skylt kan vara av alla typer av material. Vanligast är en hård skiva men kan också vara tygvepor eller banderoller. Även skyltar med neonrör, LED och ljusprojektioner anses vara skyltar.

För gatupratare krävs inte bygglov, men däremot tillstånd från polismyndigheten och tekniska förvaltningen.

Exempelritningar för skyltar Pdf, 204 kB.

Bygglovsfria skyltar och flaggor

Det finns kategorier av skyltar som är bygglovsfria så länge platsen du tänker sätta upp skylten på inte är utpekad som värdefull ur ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv.

  • Skylt som är högst en kvadratmeter eller orienteringstavla som är högst två kvadratmeter stor.
  • Skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor.
  • Skyltar inomhus.
  • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
  • Nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
  • Vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen.

Huvudprinciper vid skyltning

Som vägledning för dig som tänker söka bygglov för att sätta upp en skylt har stadsbyggnadskontoret tagit fram ett skyltprogram.

All skyltformgivning måste göras med omdöme och omsorg. Skyltar ska underordnas byggnader och gatumiljö så att de inte dominerar stadsbilden. Det är viktigt att skyltars material och konstruktion tål väder och vind. Skyltar ska kunna åldras vackert.

Skyltprogram – råd och riktlinjer för skyltning i Lunds kommun Pdf, 11 MB.

Vill du ställa ut en skylt på trottoaren utanför din butik eller verksamhet?

Då behöver du söka tillstånd hos både oss och polisen.

Markupplåtelse

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?