Länk till startsidan

Ventilationskontroll, OVK

Du som byggnadsägare ska se till att en kontroll av ventilationssystem (OVK) görs.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, ska genomföras innan ett ventilationssystem för första gången tas i bruk – första besiktning. När man bygger ett nytt hus ingår det i den ordinarie kontrollplanen.

För många fastigheter ska ventilationskontroll också genomföras regelbundet, med bestämda intervaller – återkommande besiktning.

Återkommande besiktningar av ventilationssystem

Återkommande besiktningar ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad, verksamhet och ventilationssystem. I Boverkets föreskrifter beskrivs vilka byggnader det gäller och vilka intervaller som gäller för funktionskontrollen. Vissa byggnader och ventilationssystem är undantagna.

I intyget från funktionskontrollanten står det när nästa besiktning ska göras. Lunds kommun skickar ingen påminnelse om att det är dags för ny besiktning. Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och ska övervaka att byggnadens ägare fullgör sina skyldigheter.

Intervall för besiktning av ventilationssystem

Typ av byggnad och ventilationssystem

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation.

6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation.

En första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Förklaring av förkortningar

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Undantag från funktionskontrollen

Kravet på funktionskontroll gäller inte:

  • En- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtergivning (se ovan).
  • Industribyggnader utan personalutrymme, försvarsbyggnader m.m.

Mer om obligatorisk ventilationskontroll på Boverkets webbplats

Rätt besiktningsman

Besiktningarna ska utföras av godkänd sakkunnig. Via certifieringsorganisationerna kan du kontrollera så att din konsult har rätt certifiering för obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

Sök på "funktionskontrollant"

https://idun.kiwa.se/certificates
https://publiccert.ri.se/sv/Person/List/659

 

Kontakt

Har du frågor om tidpunkt för ny besiktning eller liknande kontaktar du Julia Engström på stadsbyggnadskontoret via medborgarcenter.

Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00

E-post stadsbyggnadskontoret: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Om du vill få ut eller läsa ett besiktningsprotokoll för en särskild fastighet kan du kontakta medborgarcenter.

E-post: lunds.kommun@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?