Länk till startsidan

Nya ytor för idrotten på Smörlyckan

Kommunen arbetar för att ha nya idrottsytor klara om sjukhuset ska byggas på Smörlyckan och Viktoriastadion. Föreningarna involveras när flera platser utreds parallellt.

Flera platser och scenarier utreds parallellt. Vi är i ett väldigt tidigt skede och samtliga ytor kräver fler utredningar innan beslut kan fattas.

Kommunen arbetar vidare med förslagen utifrån de synpunkter som berörda idrottsföreningar lämnat in under våren. Nästa dialogträff är efter sommaren.

Beslut om nya idrottsytor fattas först efter att Region Skåne beslutat om sjukhusets placering.

Fotbollsytor

En samlad yta för fotboll

Kommunen undersöker möjligheten för en större samlad idrottsyta norr om Annehem eller på Mårtensfälad.

Två eller tre fotbollsytor

Vi utreder även om det är möjligt att ha fotbollsplaner vid Sankt Hans backar tillsammans med en yta vid Mårtens Fälad.
Ett annat alternativ är att placera fotbollsplanerna på Annehem tillsammans med en på Mårtens Fälad.

Utöver det tittar vi även på om det längre fram är möjligt för fler fotbollsplaner på Brunnshög.

De större prickarna visar ytor där flera fotbollsplaner eventuellt kan placeras. De mindre prickarna visar exempel på var en sjumannaplan kan placeras.

Victoriastadion

En stor byggnad

Som huvudalternativ för att ersätta Victoriastadion utreder kommunen en tomt precis norr om Norra ringen, i nära anslutning till nuvarande läge. I en sådan byggnad skulle alla befintliga verksamheter inkluderas förutom fäktning som skulle flyttas till Bollhuset, som planeras att byggas om.

Flera byggnader

Det finns även tankar på att eventuellt dela upp funktionerna i Viktoriastadion till mindre byggnader som då kan placeras på flera platser i staden. I det scenariot tittar vi på ytor vid Arenan, norr om Tetra Pak och norr om Norra ringen.

Kartan visar de olika platserna som utreds för inomhussporterna.

Kampsport

Om sjukhuset ska byggas på Smörlyckan föreslår kommunen att kampsportsverksamheten flyttar till Bollhuset.

Hur kan jag påverka?

Just nu är föreningar involverade i planeringen av de nya idrottsytorna. Du kan alltid kontakta din föreningsstyrelse för att se hur din förening valt att engagera sig.

Privatpersoner kommer att ha möjlighet att bidra längre fram. Det kommer att finnas möjlighet att bidra med kunskap och synpunkter i flera av planeringsstegen framöver. Hur och när det är möjligt kommer bland annat att förmedlas här på lund.se.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?