Länk till startsidan

Studentforum

Studentforum är ett dialogforum för samråd och ömsesidig information mellan kommunpolitiker och företrädare för Lunds studentorganisationer.

I studentforum företräds Lunds kommun av kommunstyrelsens arbetsutskott. Ordförande för studentforum är kommunstyrelsens ordförande. Studenterna företräds av representanter från studentorganisationerna Akademiska Föreningen, Kuratorskollegiet och Lunds universitets studentkårer. Studentforum sammanträder fyra gånger om året.

Betydelse för studenter

I studentforum ska kommunen samråda och informera om sin verksamhet, om planerade förändringar samt om resultat av olika åtgärder som har betydelse för studenter. Insatser och effekter kopplade till Lunds kommuns handlingsplan för studentsamverkan ska belysas.

Ersätter kommunala studentrådet

Studentforum ersätter det tidigare kommunala studentrådet från och med hösten 2023.

Ordförande

 • Anders Almgren (S), ordförande kommunstyrelsens arbetsutskott

Representanter

 • Rasmus Törnblom (M), vice ordförande kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Philip Sandberg (L), andre vice ordförande kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Lina Olsson (S), ledamot kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Jan Annerstedt (FNL), ledamot kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Helena Falk (V), adjungerad kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Hedvig Åkesson (KD), ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Jesper Sahlén (V), ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Axel Hallberg (MP), ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Mattias Horrdin (C), ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott
 • Presidiet, Akademiska Föreningen
 • Presidiet, Kuratorskollegiet
 • Presidiet, Lunds universitets studentkårer

Kontakt

För mer information om studentforum, kontakta den kommunala studentsamordnaren.
E-post: externarelationer@lund.se

Protokoll

För att ta del av protokoll som inte är publicerade går det bra att mejla oss.
E-post: kommunkontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?