Länk till startsidan

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett forum för dialog mellan Lunds kommun och Lunds pensionärsorganisationer.

I kommunala pensionärsrådet informerar kommunen om sin verksamhet, om planerade förändringar samt om resultat av olika åtgärder som har betydelse för äldre personer. Pensionärsorganisationerna informerar om och ger förslag till lämpliga förändringar och åtgärder i den kommunala verksamheten. Rådet ska också medverka i utarbetande och uppföljning av planer och program som berör äldre i kommunen.

Rådet är knutet till kommunstyrelsen och består av ledamöter från vissa kommunala nämnder, och från pensionärsorganisationer och föreningar i Lund. Kommunstyrelsen utser rådets ordförande. Vice ordförande utses bland ledamöterna från pensionärsorganisationerna. Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Sammanträdestider

2023 sammanträdestider är ännu inte fastställda.

Kommunstyrelsen

Inga-Kerstin Eriksson (C) - ordförande
E-post: inga-kerstin.eriksson@lund.se

Helena Falk (V)
E-post: helena.falk2@lund.se

Byggnadsnämnden

Dimitrios Afentoulis (KD)
E-post: dimitrios.afentoulis@lund.se

Bo Wennergren (FI)
E-post: bo.wennergren@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Karl Melin (M)
E-post: karl.melin@lund.se

Elsa Christersson (MP)
E-post: elsa.christersson@lund.se

Tekniska nämnden

Lena Fällström (S)
E-post: lena.fallstrom@lund.se

Rolf Nilsson (FNL)
E-post: rolf.nilsson@lund.se

Vård- och omsorgsnämnden

Tove Klette (L)
E-post: tove.klette@lund.se

Pär-Ola Nilsson (S)
E-post: parola.nilsson@lund.se

PRO, Pensionärernas riksorganisation

Sven Englesson
E-post: sven.englesson@abf.se

Stig Andersson
E-post: stig.040480022@telia.com

SPF Seniorerna, Sveriges Pensionärsförbund

Ingemar Bryman
E-post: ingemar.bryman@telia.com

Berne Jönsson
E-post: jonsson.berne@telia.com

SKPF; Svenska kommunal pensionärerna avd. 24

Gunnel Persson

Bengt Lundholm
E-post: bengtlundholm899@msn.com

RPG, Riksförbundet Pensionärs Gemenskap

Margit Gunnarsson
E-post: maja.sveng@gunnarssons.be

Kerstin Svensson
E-post: sven-rox@bredband.net

Laf, Lunds anhörigförening

Katarina Nyman
E-post: katarina.nyman@comhem.se

Mikael Gunnarsson
E-post: mikaelgunnarsson@yahoo.se

Protokoll

För att ta del av protokoll som inte är publicerade går det bra att mejla oss.
E-post: kommunkontoret@lund.se

Kontakt

Helena Falk, nämndsekreterare i vård- och omsorgsnämnden
E-post: helena.falk@lund.se
Telefon: 046-359 54 05

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?