Länk till startsidan

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett forum för dialog mellan Lunds kommun och Lunds pensionärsorganisationer.

I kommunala pensionärsrådet informerar kommunen om sin verksamhet, om planerade förändringar samt om resultat av olika åtgärder som har betydelse för äldre personer. Pensionärsorganisationerna informerar om och ger förslag till lämpliga förändringar och åtgärder i den kommunala verksamheten. Rådet ska också medverka i utarbetande och uppföljning av planer och program som berör äldre i kommunen.

Rådet är knutet till kommunstyrelsen och består av ledamöter från vissa kommunala nämnder, och från pensionärsorganisationer och föreningar i Lund. Kommunstyrelsen utser rådets ordförande. Vice ordförande utses bland ledamöterna från pensionärsorganisationerna. Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Sammanträdestider

2023-04-20
2023-06-27
2023-10-10
2023-11-21

Christoffer Stenström, ordförande

Inga-Kerstin Eriksson, vård- och omsorgsnämnden

Elin Engdahl, vård- och omsorgsnämnden

Jan Annerstedt, kommunstyrelsen

Zagorka Petrovic, kultur- och fritidsnämnden

Gunnar Linde, tekniska nämnden

Vera Chudnikova, tekniska nämnden

Bozena Irena Werbart, kultur- och fritidsnämnden

Assar Wixe, byggnadsnämnden

Maria Brolin Glennow, byggnadsnämnden

Eskil Larsson, PRO

Gunilla Larsson, PRO

Anita Hedin, SPF Seniorerna

Christer Särnstrand, SPF Seniorerna, vice ordförande

Margit Gunnarsson RPG

Berit Olsson, RPG

Göran Myhrbeck, SKPF

Protokoll

För att ta del av protokoll som inte är publicerade går det bra att mejla oss.
E-post: kommunkontoret@lund.se

Kontakt

Helena Falk, nämndsekreterare i vård- och omsorgsnämnden
E-post: helena.falk@lund.se
Telefon: 046-359 54 05

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?