Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lunds brottsförebyggande råd

Lunds Brottsförebyggande Råd, LBRÅ, ska arbeta för att skapa en tryggare kommun att bo, leva och arbeta eller studera i. Rådet består av både kommunala företrädare och personer från andra verksamheter, som exempelvis närpolisen.

Till grund för det brottsförebyggande arbetet i Lunds Brottsförebyggande Råd ligger en överenskommelse mellan Lunds kommun och lokalpolisområde Lund med årliga åtgärder. Lunds Brottsförebyggande Råd är sammansatt av kommunala politiker och tjänstemän samt företrädare för andra verksamheter inom samhället.

Arbetet samordnas av en koordinator, med hjälp av en mindre arbetsgrupp bestående av lokalpolisområdeschef samt kommunala företrädare.

Lunds Brottsförebyggande Råd arbetar med social prevention i form av välfärdsreformer och arbete mot riskgrupper, samt med situationell prevention, vilket innebär att förändra situationer som inbjuder till brott.

Mer om kommunens brottsförebyggande arbete

Sammankallande

Anna Sjöstrand
Telefon: 046-359 31 54
E-post:anna.sjostrand@lund.se

Sociala insatsgrupper

Lund är en av de kommuner i Sverige som arbetar med sociala insatsgrupper för att förhindra eller tidigt bryta kriminalitet hos ungdomar. I Lund används sociala insatsgrupper som en samverkansmodell då en ungdom har ett normbrytande beteende eller behov av flera samordnade insatser.

En social insatsgrupp består av personer som känner ungdomen. Förutom den unge själv och föräldrar kan gruppen bestå av exempelvis lärare, fältgrupp, områdespolis, familjebehandlare och socialsekreterare. Hela samarbetet bygger på att familjen ger sitt samtycke. En social insatsgrupp kan även användas för vuxna personer.

Arbetet bedrivs med hjälp av en arbetsgrupp med företrädare från polisen, socialtjänsten och skolan som väljer ut ungdomar eller områden som behöver en särskild insats. Arbetet i en insats drivs sedan av samordnare inom socialtjänsten.

Kontakt, samordnare i Lund

Lunds kommun

Sara Pettersson
Telefon: 046-359 45 87
E-post: sara.pettersson@lund.se

Polisen

Joakim Nyberg
Telefon: 010-561 38 91
E-post: joakim.nyberg@polisen.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?