Länk till startsidan

Vård och omsorg

Utbildningar inom vården är till för dig som vill fördjupa dig i människors hälsa och utforska arbetsmöjligheterna inom vården. Du får kunskaper inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och arbete med funktionsnedsättningar.

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av människors hälsa och som vill lära dig mer om arbete inom vården. Du får kunskaper om hur det är att arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri samt att arbeta med människor med funktionsnedsättning. Yrket kräver förståelse för människors olika behov och olika förutsättningar.

Anställd inom vården håller en äldre brukares händer som vilar ovanpå en filt

Du får lära dig att

  • bemöta människor på ett professionellt sätt
  • kommunicera med respekt för vårdtagarens integritet och ge dem möjlighet till delaktighet och inflytande.

Utbildningen till undersköterska omfattar 1500 poäng. Vill du arbeta som vårdbiträde läser du 800 poäng och får ett intyg. Utbildningen är förlagd till Campus Vipan på dagtid, men du kan även välja att delvis läsa på distans. Vi kallar det flexibel undervisning där du är i skolan en dag i veckan. Efter utbildningen blir du certifierad undersköterska.

Under utbildningen studerar du

  • anatomi och fysiologi
  • psykologi
  • omvårdnad
  • funktionsförmåga och funktionsnedsättning
  • geriatrik
  • hälso- och sjukvård.

Arbetsplatsförlagd praktik, APL

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagd praktik, APL, som du huvudsakligen gör i Lunds tätort och byarna. Undantagsvis förekommer placeringar i kranskommuner.

APL:n är förlagd till första och tredje terminen och omfattar tio veckor. Under din APL kan arbetstiderna variera eftersom du följer din handledares arbetsschema. Det kan innebära dagtid-, kvällstid- och helgtjänstgöring. Arbetstiden är i snitt 35 timmar per vecka.

Validering

Om du har kunskaper inom den aktuella utbildningen kan de valideras. Det innebär att utbildningstiden kan komma att blir kortare. Vid ansökan ska du därför meddela din studie- och yrkesvägledare att du har kunskaper som kan valideras.

Tillgång till dator

När du studerar på vård- och omsorgsprogrammet behöver du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling för att kunna genomföra utbildningen på bästa sätt.

Kurslitteratur

Vid introduktionen får du information om vilken kurslitteratur du behöver skaffa för att genomföra dina studier.

Utbildningsanordnare: Komvux Lund

Studieplats: Campus Vipan, Vipeholmsvägen, Lund

Kursstart: 12 augusti

Ansök: 1-31 maj

Utbildningslängd: 60 veckor. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår.

Behörighetskrav: Behörighetskrav för att läsa vård- och omsorgsprogrammet är grundläggande svenska/svenska som andraspråk, delkurs D.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?