Länk till startsidan

Vikingaskolan

Välkommen till Vikingaskolan! Vikingaskolan är en F–9-skola på Linero i sydöstra Lund.

Enplansbyggnad och skolgård med gungställning och klätterställning.

Fakta om skolan

Årskurs F-9
Antal elever: 570

Vikingaskolan kännetecknas av hög personaltäthet, bred kompetens och stort engagemang.

  • Vi ser varje elev
  • Vi skapar nära relationer
  • Vi ser olikheter som en tillgång.

På Vikingaskolan har vi fokus på språkutvecklande arbete i alla ämnen samt att se till att alla elever ges goda förutsättningar att lyckas. Detta syns till exempel genom satsningar på språkteam, socialpedagoger och specialpedagogisk kompetens.

Renovering och tillbyggnad av skolans lokaler

Ett större arbete med renovering och tillbyggnad av Vikingaskolans lokaler har beslutats att genomföras 2023-2025.

Läs mer om hur Vikingaskolan ska byggas om

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Vikingaskolan

Adress: Egils gränd 16, 224 75 Lund

Telefon: 046 - 359 78 31046 - 359 78 32

Karta: Se Vikingaskolan på en karta

Skolledning

Rektor: Carl Forsblad

Telefon: 046 - 359 78 34

E-post: carl.forsblad@lund.se

Biträdande rektor klass 4-6, fritidshem: Liselott Nilsson

Telefon: 046 - 359 79 88

E-post: liselott.nilsson2@lund.se

Biträdande rektor klass F-3, fritidshem: Kate Femø Fondin

Telefon: 046 - 359 40 64

E-post: kate.femofondin@lund.se

Skoladministratörer

Anna Lindgren
Telefon: 046 -359 78 31

Jennie Hedin
Telefon: 046 - 359 78 32

Elevhälsa

Skolsköterska: Ingrid Edvall
Telefon: 046 - 359 78 37
E-post: ingridelisabet.edvall@lund.se

Skolläkare: Gunilla Stripple
Telefon (tidsbeställning): 046 - 359 78 37

Skolpsykolog: Mathilda Olausson
Telefon: 046 - 359 39 32
E-post: mathilda.olausson@lund.se

Skolkurator: Mimmi Hovstadius
Telefon: 046 - 359 78 39
E-post: mimmi.hovstadius@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Fritidshem

Fritidshemsavdelningen för årskurs 4-6 ligger på Linerogården där vi delar lokaler med kultur- och fritidsförvaltningen.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Fritidshem Vikingaskeppet (förskoleklass)

046-359 70 01
076-620 20 74

Fritidshem Röde orm (årskurs 1)

046-359 78 45
072-991 52 13

Fritidshem Ormsvansen (årskurs 2)

046-359 78 49
073-448 50 33

Mjölner (årskurs 3)

046-359 97 99
072-981 62 02

Mimer (årskurs 4-6)

046-359 38 44
072-987 82 46

Studiedagar Vikingaskolan

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna.

Läsåret 2021-2022

Måndag 10 januari 2022* - skola och fritidshem
Måndag 7 mars 2022* - skola och fritidshem
Onsdag 25 maj 2022 - skola och fritidshem

Läsåret 2022-2023

Fredag 14 oktober 2022 - skola
Måndag 21 november 2022* - skola och fritidshem
Måndag 9 januari 2023* - skola och fritidshem
Onsdag 8 mars 2023* - skola och fritidshem
Måndag 22 maj 2023 - skola

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun.

Stängda dagar för fritidshemmen

10 januari och 13 juni. Har ni behov av omsorg de dagar fritidshemmet har stängt, så kontakta rektor.

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?