Länk till startsidan

Vikingaskolan

Välkommen till Vikingaskolan! Vikingaskolan är en F–9 skola på Linero i sydöstra Lund.

Enplansbyggnad och skolgård med gungställning och klätterställning.

Kontakta Vikingaskolan

Telefon: 046-359 78 31046-359 78 32

Adress

Postadress: Box 41, 221 00 Lund

Under en period kommer Vikingaskolan att ha sin verksamhet på två olika adresser.

Årskurs F–3

Kanaltorget 5, 224 88 Lund
Karta: Se Vikingaskolan, Råbylund årskurs F–3 på en karta

Årskurs 4–6

Egils gränd 16, 224 75 Lund
Karta: Se Vikingaskolan årskurs 4–6 på en karta

Vikingaskolans lokaler renoveras och byggs till under 2023–2025. Medan arbetet pågår kommer skolans årskurs F-3 därför att vara i den nybyggd skollokal på Råbylund, det som i framtiden ska bli Råbylundskolan.

Läs mer om hur Vikingaskolan ska byggas om

Om Råbylundskolan

En ny skola med moderna lärmiljöer och utemiljöer har byggts för årskurs F–3 i Råbylund. Skolan rymmer 300–360 elever. En ny specialutrustad gymnastikhall har även byggts i anslutning till skolan. Den nya skolan och gymnastikhallen är en del av stadsutvecklingen av Södra Råbylund.

Södra Råbylund

Skolledning

Rektor: Carl Forsblad
Telefon: 046-359 78 34
E-post: carl.forsblad@lund.se

Biträdande rektor klass 4–6, fritidshem: Liselott Nilsson
Telefon: 046-359 79 88
E-post: liselott.nilsson2@lund.se

Biträdande rektor klass F–3, fritidshem: Kate Femø Fondin
Telefon: 046-359 40 64
E-post: kate.femofondin@lund.se

Skoladministratörer

Anna Lindgren
Telefon: 046-359 78 31

Jennie Hedin
Telefon: 046-359 78 32

Kontaktuppgifter till lärare på skolan hittar du som elev och vårdnadshavare på Unikum, under Verktyg.

Skolsköterska: Maria Nilsson
Telefon: 046-359 78 37
E-post: maria.nilsson14@lund.se

Skolsköterska: Johanna Wessel Nordlund (arbetar onsdagar)
Telefon: 046-359 78 37
E-post: johanna.wesselnordlund@lund.se

Skolläkare: Gunilla Stripple
Telefon (tidsbeställning): 046-359 78 37

Skolpsykolog: Mathilda Olausson (föräldraledig året ut)
Telefon: 046-359 39 32
E-post: mathilda.olausson@lund.se

Skolkurator: Paulina Sinisalo
Telefon: 046-359 78 39
E-post: paulina.sinisalo@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Fritidshem

Fritidshemsavdelningen för årskurs 4–6 ligger på Linerogården där vi delar lokaler med kultur- och fritidsförvaltningen.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Fritidshem Vikingaskeppet (förskoleklass)

046-359 70 01
076-620 20 74

Fritidshem Röde orm (årskurs 1)

046-359 78 45
072-991 52 13

Fritidshem Ormsvansen (årskurs 2)

046-359 78 49
073-448 50 33

Mjölner (årskurs 3)

046-359 97 99
072-981 62 02

Mimer (årskurs 4–6)

046-359 38 44
072-987 82 46

Studiedagar Vikingaskolan

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna. Ibland har både skolan och fritidshemmet utvecklingsdag.

Läsåret 2022–2023

Måndag 10 oktober 2022 – fritids är öppet
Måndag 9 januari 2023* – även fritids är stängt
Tisdag 10 januari 2023 – även fritids är stängt
Tisdag 7 mars 2023 – fritids är öppet
Onsdag 8 mars 2023* – även fritids är stängt

Läsåret 2023-2024

Tisdag 14 november 2023* – även fritids är stängt
Måndag 8 januari 2024* – även fritids är stängt
Tisdag 9 januari 2024 – även fritids är stängt
Tisdag 5 mars 2024* – även fritids är stängt
Måndag 20 maj 2024 – fritids är öppet

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun.

Vikingaskolan kommer också att planera in egna studiedagar under läsåret 2023-2024.

Behov av omsorg när skolans fritidshem är stängt?

Är du i behov av omsorg för ditt barn de dagar då även skolans fritidshem har stängt för utvecklingsdag? Meddela Kate Femö Fondin, biträdande rektor senast en månad innan.
E-post kate.femofondin@lund.se

Ange barnets namn, klass, vistelsetid och eventuell specialkost.

Läsårstider och lov

I bakgrunden finns vita skisser av byggnaden. Framför byggnaderna finns en grön gräsmatta med människor som rör sig på avstånd.
Visionsbilden visar en förenklad skiss av hur den nya Vikingaskolan kommer att se ut.

Fakta om skolan

Årskurs F–9
Antal elever: 570

Vikingaskolan kännetecknas av hög personaltäthet, bred kompetens och stort engagemang.

  • Vi ser varje elev.
  • Vi skapar nära relationer.
  • Vi ser olikheter som en tillgång.

På Vikingaskolan har vi fokus på språkutvecklande arbete i alla ämnen samt att se till att alla elever ges goda förutsättningar att lyckas. Detta syns till exempel genom satsningar på språkteam, socialpedagoger och specialpedagogisk kompetens.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?