Länk till startsidan

Vikingaskolan får nya lokaler

Vikingaskolans lokaler behöver renoveras och byggas till. Nu har paviljongerna kommit på plats. Här ska eleverna gå när vi bygger och renoverar skolan.

Skiss av en vit större skolbyggnad i två plan med stor gräsmatta framför.
Visionsbilden visar hur Vikingaskolan kan komma att se ut. Visionsbild: Horisont Arkitekter.

Delar av Vikingaskolan byggdes i början av 1970-talet. Nu ska den befintliga 1-plansbyggnaden rivas och lämna plats för en ny skolbyggnad och en ny fin skolgård. 2-plansbyggnaden som ligger utmed parken ska finnas kvar, men renoveras. Skolan kommer dessutom att få ett större och bättre tillagningskök.

Efter ombyggnaden kommer Vikingaskolan att kunna ta mot 750 elever, vilket är omkring 200 fler än tidigare.

Vad ska vi göra?

Paviljongerna är på plats på skolgården. Nu ska vi göra det invändiga arbetet färdigt genom att dra el, måla och lägga golvmattor i paviljongerna. I paviljongerna ska eleverna gå när vi bygger och renoverar skolan. Paviljongerna placeras på skolgårdens västra del och ska innehålla klassrum för elever i årskurs 4-5 och mottagningskök. De tillfälliga paviljongerna ersätter de lokaler som finns i Vikingaskolans 1-plansbyggnad idag.

I juni sätter vi upp byggstaket runt arbetsplatsen och byggbodar kommer på plats. I slutet av juni börjar vi riva vi 1-plansbyggnaden. Innan vi river ska vi återbruka originaldetaljer och inredning. Efter rivningen schaktar vi och förbereder marken för den nya skolan, som ska börja byggas under hösten.

Till höstterminen 2024 kan elever och personal flytta in i de nya paviljongerna. När den nybyggda skolan är på plats tas paviljongerna bort igen.

Hur påverkas jag som går på skolan eller har barn på skolan?

Under ombyggnaden kommer Vikingaskolans elever att ha sin skolgång i tillfälliga paviljonger och
2-plansbyggnaden på Vikingaskolan och i den nya Råbylundskolan i Södra Råbylund.

Den tillfälliga skolgården i parken söder om Vikingaskolan, kommer att finnas kvar tills den nya skolgården är klar.

Hur påverkas jag som bor i närheten av bygget av paviljonger?

  • Byggtrafiken till och från arbetsplatsen går via Egils gränd.
  • Skolans personal kommer från och med paviljongetableringen att parkera vid Vikingahallen.
  • Under paviljongetableringen kommer mat- och varuleveranser och renhållningsbilar att köra via Bärsärkagången i stället för via Egils gränd.
  • Bygget gör att det sedan kan bli ökad trafik periodvis på de aktuella gatorna. Det kan också bli en del buller och byggdamm på platsen.

Fakta nya Vikingaskolan

  • Den nya skolbyggnaden får solceller på taket.
  • Skolgården får en fruktträdgård och möjlighet till odling för eleverna.
  • Den nya skolbyggnaden blir 7 400 kvadratmeter.
  • Den befintliga byggnaden som renoveras är 3 900 kvadratmeter.

Bakgrund

I december 2021 beslutade kommunfullmäktige att Vikingaskolan ska renoveras och byggas till. Projektet beräknas kosta 272 miljoner kronor. Renovering, rivning och nybyggnad av Vikingaskolan var planerad till 2023-2025, men kostnaderna har ökat kraftigt vilket gör projektet dyrare än planerat. För att hantera detta på bästa sätt sköts byggstarten upp till sommaren 2024. Den nya skolan beräknas vara färdig för inflyttning 2026. Skolgården beräknas bli klar 2027.

Tidplan och status

Status: I början av juni 2024 blir vi klara med paviljongetableringen på Vikingaskolan.
I slutet av juni börjar vi riva Vikingaskolans 1-plansbyggnad. Höstterminen 2024 startar skolan i paviljongerna och vi börjar vi bygga nya Vikingaskolan.
Arkitekt: Horisont Arkitekter.
Entreprenad: MVB Syd AB.
Beräknad inflyttning: 2026. Under 2027 ska vi göra skolgården färdig. Sedan beräknas hela projektet vara klart.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?