Länk till startsidan

Vikingaskolan får nya lokaler

Vikingaskolans lokaler behöver renoveras och byggas till. I december 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att genomföra projektet som beräknas kosta 272 miljoner kronor. Byggstart planeras till sommaren 2024. Kostnaderna har ökat kraftigt, vilket gör projektet dyrare än beslutat och därför har det skjutits framåt ett år från den tidigare planeringen.

Skiss av en vit större skolbyggnad i två plan med stor gräsmatta framför.
Visionsbilden visar hur Vikingaskolan kan komma att se ut. Visionsbild: Horisont Arkitekter.

Vad ska vi göra?

Projektet innebär att skolan kommer att kunna ta mot 750 elever, vilket är omkring 200 fler än tidigare, men framför allt handlar det om att renovera och ersätta slitna lokaler med nya.

Detta innebär bland annat att vi river de befintliga enplansbyggnaderna, utför markarbeten, uppför nya byggnader, renoverar befintliga tvåplansbyggnader samt att vi skapar en ny och bättre utemiljö. Skolan kommer dessutom att få ett större och bättre tillagningskök.

Renovering, rivning och nybyggnad av skolan har varit planerad till 2023-2025, men kostnaderna har ökat kraftigt vilket gör projektet dyrare än planerat. För att hantera detta på bästa sätt skjuts byggstarten upp till sommaren 2024. Den nya skolan beräknas vara färdig för inflyttning 2026. Skolgården beräknas bli klar 2027.

Vi sätter upp paviljonger

Innan vi startar bygget av skolan, ska vi bygga paviljonger till Vikingaskolan. I september 2023 börjar vi förbereda marken och stängslar in arbetsområdet. Vi river inga byggnader i det här skedet. I januari 2024 beräknar vi att paviljongerna ska börja levereras. Paviljongerna placeras på skolgårdens västra del och ska innehålla klassrum för elever i årskurs 4-5 samt mottagningskök. Paviljongerna ersätter de lokaler som finns i Vikingaskolans 1-plansbyggnad idag. Till höstterminen 2024 kan elever och personal flytta in i de nya paviljongerna. När den nybyggda skolan är plats, tas paviljongerna bort igen.

Hur påverkas jag som går på skolan eller har barn på skolan?

Under ombyggnationen kommer Vikingaskolans elever att ha sin skolgång på Vikingaskolan och i den nya Råbylundskolan i Södra Råbylund.

På Östratornskolan planeras ett nytt högstadium som ska rymma både Östratornskolan och Vikingaskolans högstadieelever. Inflyttning beräknas till 2025-2030. Till dess att Östratornskolans nya högstadium är färdigbyggt, kommer högstadiet finnas kvar på Vikingaskolan.

Hur påverkas jag som bor i närheten av bygget av paviljonger?

  • Under paviljongetableringen kommer mat- och varuleveranser och renhållningsbilarna att köra via Bärsäkragången istället för via Egils gränd.
  • Leveransen av paviljongerna sker också via Bärsärkagången.
  • Byggtrafiken till och från arbetsplatsen kommer att gå via Egils gränd.
  • Personalen kommer från och med paviljongetableringen att parkera vid Vikingahallen istället för som nu på skolgården.
  • Bygget gör att det kan bli mer trafik på de aktuella gatorna. Det kan också bli en del buller på platsen.
  • Mer information om bygget av Vikingaskolan kommer när vi närmar oss byggstart.


Tidplan och status

Status: Entreprenad handlas upp sommaren-hösten 2023.
Arkitekt: Horisont Arkitekter.
Entreprenad: -
Beräknad inflyttning: 2026.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?