Länk till startsidan

Södra Råbylund

Den nya kanalen för dagvatten är färdig. Nu fylls den stora saneringsgropen igen. Södra Råbylund har tydliga kvartersformer med blandad bebyggelse och närhet till omgivande natur. När det är färdigbyggt kommer drygt 4500 personer bo här.

Utbyggnadsetapper

De olika byggetapperna i södra råbylund, under 2021 och 2022.

Tidplan

  • Vårt arbete med södra etappen för Södra Råbylund lll är nästan klart. Vi har ersatt dagvattenkulverten med en kanal som synliggör vattnet. Vi har också gjort ledningsarbeten och anlagt nya gång- och cykelvägar.
  • Under våren 2024 påbörjades arbetet med att fylla det stora saneringshålet i södra delen av arbetsområdet. Det beräknas vara klart i oktober. Arbetet pausar under sommaren, vecka 28 till vecka 31.
  • I början av nästa år planerar husbyggarna att påbörja sitt arbete.

Omledning av Prästavägen

Delar av Prästavägen, som sträcker sig norr om Stora Råby upp till Råbylundsvägen, är stängd för all trafik. En provisorisk omledning av Prästavägen till Sydöstra vägen finns. Du som bor i Stora Råby hänvisas till denna tillfälliga förbindelse. När arbetet med att fylla igen saneringshålet är klart, kan vi öppna Prästavägen igen. Det blir under hösten/vintern 2024.

Karta som illustrerar hur den tillfälliga omledningen kommer att ske.
Prästavägen är tillfälligt stängd för trafik. Sydöstra vägen (orange markering i kartan) fungerar som omledningsväg.

Södra Råbylund Etapp I

Området är i nästan färdigbyggt. Det ska finnas cirka 170 radhus och även förskola och grundskola här.

Södra Råbylund Etapp II

Här har många redan flyttat in medan andra kvarter snart är klara för inflytt. När området är klart finns runt 500 bostäder här. Det blir både radhus och flerbostadshus.

Södra Råbylund Etapp III

Detaljplanen innehåller drygt 500 bostäder, de flesta i flerbostadshus men det kommer preliminärt även bli några några parhus. I området planeras det också för en mindre park.

Södra Råbylund Etapp III söder

Området ska ha flerbostadshus, radhus, skola, idrottshall, handel och kontor. Totalt beräknas området få 645 nya bostäder.

Det planeras också för handel i området, i närheten av kollektivtrafik.

Unikt för det här området är Råbysjön, som är ungefär lika stor som fyra fotbollsplaner. Kajen, den norra delen som vetter mot bostadsområdet, har en urban gestaltning med betongkanter, gradänger, konstnärligt utformade bänkar och träd.

I husen som står närmast sjön, planeras det för café eller annan service i bottenvåningen. Stränderna och området runt resten av sjön är betydligt mer naturlika. De smala bostadsgatorna leder fram till bredare gator. De nya gatorna bildar tillsammans med huvudgatan en rutnätsstruktur, med gång- och cykelvägar som orienterar sig längs gatorna mot bostadskvarteren i riktning mot parken och Råbysjön i söder. I ett centralt läge utmed huvudgatan finns ett torg med busshållplats.

En annan kvalitet i området är närheten till grönområden och parker med lekplatser och multiplan. I de inre kvarteren har de boende ofta tillgång till en egen trädgård. De högre flerfamiljshusen ligger närmast de stora grönområdena i väster och söder. På så sätt blir det lätt för alla att ta sig ut och se grönska genom fönstret.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?