Länk till startsidan

Mårtenskolan

På Mårtenskolan arbetar vi för lusten att lära genom gemenskap och kunskap. Mårtenskolan tillhör skolområde LTÖ (Linero, Tuna, Östra torn). Skolan ligger i ett område med gröna parkområden som används i undervisningen och för avkoppling och lek.

Mårtenskolan

Fakta om skolan

Årskurs F-6

Antal elever: 250

Vi är en liten skola där alla respekterar varandra. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och känna lusten att lära!

Så här jobbar vi

På skolanbedriver vi ett aktivt miljöarbete, och vi använder våra gröna omgivningar för såväl lek som undervisning. Ofta har vi uteaktiviteter i vårt närområde, och ibland har vi gemensamma aktiviteter för hela skolan. Under våra skolgårdsdagar underhåller och utvecklar vi vår skolgård.

Vi har en stor tilltro till våra elevers förmågor, och har rastansvariga som arrangerar gemensamma lekar för alla elever som har lust att vara med. På skolan har vi dessutom ett välfungerande faddersystem.

I och med olika högtider anordnar vi temadagar på skolan. Vi anordnar även ett vårskrik, en tokdag och en storutflykt.

Vi använder varierande arbetsformer.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Mårtenskolan

Besöksadress: Gåsatoften 1, 224 67 Lund

Telefon: 046-359 76 90

E-post: martenskolan@lund.se

Karta: Se Mårtenskolan på en karta

Skolans webbplats för vårdnadshavare

Skolledning

Rektor: Ana-Maria Friede

Telefon: 046 - 359 47 12

E-post: ana-maria.rodriguesfriede@lund.se

Biträdande rektor: Birgitta Ramsbjer

Telefon: 046-359 40 61

E-post: birgitta.ramsbjer@lund.se

Elevhälsa

Skolsjuksköterska Johanna Nordlund

Telefon: 046-359 37 13

E-post: johanna.wesselnordlund@lund.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?