Humlamaden

Söder om Idala utanför Veberöd ligger en träd- och buskrik betesmark med vackra bäckraviner och betad skog. Ett vackert område beläget väster i naturreservatet är kallas för Körsbärsdalen.

Det tätortsnära naturreservatet bjuder på en kuperad terräng med trevliga utsiktsplatser och en fantastisk vy över Vombsänkan. Från hästgården Humlamaden rider många grupper ut i naturen.

Natur-och kulturhistoria

Området blev naturreservat år 2010 och är dessutom ett Natura 2000-område i EUs ekologiska nätverk av skyddad natur.

Innan skiftesreformerna nyttjades marken som utmark, det vill säga gemensam betesmark, utanför Veberöd. Marken har haft en lång kontinuitet och den typiska fäladsfloran har kunnat bevaras med arter som fårsvingel, knägräs, ljung, jungfrulin, backtimjan, backsippa, vårtåtel, blodrot, ängsviol, blåklocka, stenmåra och stagg. I torpruinerna som tros vara från 1830-talet finns rester av kulturväxter. Skogspartierna i området består mest av ek, bok och fågelbär. Nära bäckarna finns sumpskog. Man kan hitta både kron- och dovhjort här.