Länk till startsidan

Stadsparken

Stadsparken är lundabornas viktigaste gröna rum, en plats för avkoppling, lek, motion, fest och tradition. Här kan du besöka Solens och skuggans trädgård, nordisk djungel, Söderlyckans skejtpark, träna på utegym eller bara njuta av en picknick i gräset.

Höstmorgon i Stadsparken där solen lyser igenom ekarna på gräset och gångarna,
Höstmorgon i Stadsparken.

Lekplats, utegym och skatepark

Stadsparken erbjuder många möjligheter till träning, rörelse och lek. Förutom skejtpark, lekplats, utegym, klätterblock, beachplaner och parkourbana finns ytor för löpning, boule och brännboll. För dig som vill springa långt utgår det 10 km långa Hardebergaspåret från Mejeriet i Stadsparken. Fasta grillplatser finns vid lekplatsen, stora gröningen och parkourleken.  Det finns offentliga toaletter vid växthuset och skateparken. Stadsparkscaféet har toalett för sina kunder.

Hinderbana på kullarna på lekplatsen i Stadsparken, i bakgrunden ses sandlådor och lekhus.
Lekplatsen i Stadsparken.

Lekplats och fågelvoljärer

Lekplatsen består dels av ett futuristiskt småkulligt gummilandskap med bland annat klätterbana, studsmatta och rutschbana. Det stora klätternätet syns på långt håll, och här finns gungor och en spännande avenbokslabyrint. För de mindre barnen finns en lugn hörna i skuggan med lektåg och sandlåda. En del av lekplatsen består av minibyggnader som de mindre barnen kan klättra på och krypa in i. Alla byggnaderna har koppling till lundautställningen 1907. Vid lekplatsen finns bänkar, sittplatser under tak och grillplats. Toalett finns i närheten, vid fågelvoljärerna.

I fågelvoljärerna finns småfåglar, höns, undulater och parakiter. Vi tar inte tar emot privata fåglar till våra fågelvoljärer på grund av risk för smittspridning.

Utegym

Utrustningen är inspirerad av klassiska gymredskap, kroppsviktsträning och crossfit. Här kan du träna gratis dygnet runt, året om. Kvällsbelysning och vattenpost.

Person som åker skejtbord i skejtparken.

Söderlyckans skejtpark

Söderlyckans skejtpark är 1500 kvadratmeter stor med tre svårighetsgrader. Här finns även gröna ytor, sittplatser och toaletter. Åkare med kickbikes är välkomna fram till kl 16.00 på vardagar och fram till 14.00 på helger. Föräldrar och besökare som ej åker själva ombeds att uppehålla sig utanför åkytorna. Cykling är inte tillåtet. Följ Söderlyckan på Facebook för mer information!

Söderlyckan Facebook

Boulder

Ett 4 x 13 x 5,5 meter högt stort klätterblock, en så kallad Boulder, ligger i anslutning till beachplaner, parkour och gym. All klättring sker på egen risk. Underlaget består av tvättad singel som är godkänt som fallunderlag.

Beachplaner

Det finns tre beachplaner: på plan 1 och 2 är det beachhandboll som gäller i första hand, på plan 3 finns det möjlighet att spela beachvolleyboll. Handbollsnät och beachvolleybollnät är tillgängligt 1 april - 30 september.

Måndag och onsdag: kl. 16–21 disponerar H 43 Lund plan 1 och 2
Tisdag och torsdag: kl. 16–21 disponerar Lugi handboll plan 1 och 2
Övrig tid är beachplanen tillgänglig för spontanutnyttjande, med reservation för ändring vid arrangemang. Om många vill spela samtidigt är det en match i taget som gäller, cirka 1 timmes spel.
Beachplanerna är uppförda av Lunds kommun i samarbete med handbollsföreningarna H 43 Lund och Lugi Handboll och har finansierats av Riksidrottsförbundet och Lunds kommun. Planerna kantas av ett trädäck och intill finns bänkar, vattenpost och grillplats. Toalett finns i Stadsparkscaféet, på Arenan och på Högevallsbadet.

Parkourlek

Den parkourinspirerade banan ligger i anslutning till beachplanerna. Redskapen och det mjuka gummiunderlaget passar lika bra för parkour som för lek och annan spontan träning. Parkour är en träningsmetod där man snabbt och smidigt tar sig förbi hinder i omgivningen utan hjälpmedel. Anlagda banor passar särskilt bra för nybörjare. Vid banan finns sittplatser, grillplats och vattenpost.

Vill du veta mer om utomhusidrott?

Här har vi samlat massor av saker du kan göra utomhus:

Utomhusidrott

Nordisk djungel

Den södra delen av parken, området mellan entrén vid Mejeriet och dammen, har omvandlats på temat nordisk djungel med trädäck, vattenfall och våtmarksvegetation. Här kan du gå på träbryggor över ormbunkar, höga gräs, fuktälskande perenner och vattenväxter som anlagts i en trädgårdsstil kallad woodland. Den befintliga kullen har bevarats men omges nya planteringar. Här finns även sittplatser och belysning. Den nordiska djungeln invigdes år 2019.

Träbryggor längs dammen i den nordiska djungeln. Änder simmar i vattnet och skogen finns i bakgrunden.
Träbryggorna i den nordiska djungeln.

Solens och skuggans trädgård

Solens och skuggans trädgård invigdes 2016. Här låg en gång Lunds trädgårdsmästeri med egen odling av växter för stadens urnor och parker. Trädgårdsmästarbostaden finns kvar vid parkens norra entré. Trädgården innebär att vi kan föra parkens odlingstradition vidare.

Stadsparkens gjutjärnsfontän med lila blommor i förgrunden och människor i parken.
Stadsparkens gjutjärnsfontän.

Fält av perenner, buskar, spaljerade formklippta träd och lökar breder ut sig i ett strikt mönster från den norra entrén till den medeltida stadsvallen. Cirka 7 000 perenner är planterade i trädgården. I planteringen finns 40 olika artblandningar, vilka utgörs av 70 olika perennarter.

Observatorieparken

Observatorieparken, som numera är en del av Stadsparken, är en typisk 1800-tals park. Här leds du längs slingrande gångar genom omväxlande lummiga träddungar och öppna ytor. En park som gjord för romantiska promenader! År 2018-2019 genomfördes en lättare restaurering för att bland annat ta fram det ursprungliga gångsystemet och öppna upp parkens mest igenväxta delar. Nya bänkar och nya planteringar kom också på plats.

Mörkt lila staket, med rosa stolpar, som löper längs Svanevägen och Gyllenkroks allé.
Staketet som löper längs Svanevägen och Gyllenkroks allé.

När Observatoriet invigdes 1867 låg det i Lunds utkanter med mörker i alla riktningar utom mot norr, en lämplig plats för astronomiska studier. Parken anlades i anslutning till Observatoriebyggnaderna. Kring sekelskiftet byggdes fler byggnader på området. Dåvarande grannen utgjordes av Parkbolagets trädgård som 1904 köptes av Lunds stad och invigdes som Stadspark 1911.

En karta från 1896 som visar parkbolagets trädgård.
Kartan från 1986 visar Observatorieparken som en ruta intill Parkbolagets trädgård, med Observatoriet utmärkt som nummer 14.

Observatoriet övertogs av Lunds kommun från Lunds Universitet 1994 och astronomiska institutionen lämnade lokalerna 2001. Byggnaderna på området används sparsamt i nuläget. Naturskolan huserar i Räknehuset och Katedralskolan har en paviljong på området. Observatoriebyggnaderna är kulturminnesmärkta och inga ingrepp får göras utan tillstånd av Länsstyrelsen.

Idétävling om Observatoriet

Astronomiskt museum, bryggeri och restaurang och en interaktiv lärmiljö. Det var de tre bästa idéerna som kom in i Lunds kommuns idétävling 2018 om hur Observatoriet i Stadsparken skulle kunna nyttjas i framtiden.

Totalt kom drygt ett trettiotal förslag in på hur Observatoriet skulle kunna användas. Den 11 juni 2018 sammanträdde en jury bestående av politiker och förvaltningsdirektörer i Lunds kommun för att välja ut de tre idéer som kommunen vill gå vidare med.

Juryn har i sin bedömning utgått från idéernas genomförbarhet och attraktivitet – och hur tillgänglighet säkerställs. Juryn har också bedömt om förslaget är långsiktigt genomförbart, i vilken utsträckning förslaget bedöms vara värdeskapande för Lund och om förslaget tar tillvara på platsens förutsättningar så att parken och huset blir tillgängligt för allmänheten. Respekt för kulturmiljön och byggnadernas historiska värden har varit viktig i bedömningen.

Utifrån detta valde juryn ut tre vinnande förslag som studerades och fördjupades ytterligare. Alla tävlingsbidrag har lagts in i en idébank.

De tre vinnande förslagen

Astronomiskt museum med planetarium och datamuseum

 • Förslaget i korthet: Astronomiskt museum med ursprungliga inventarier i Observatoriebyggnaden, planetarium och datamuseum i Räknehuset och Café i portvaktshuset.

Juryns motivering: Föreningen Gamla Lund har i sitt förslag en varsam inställning till platsen och en god historisk förankring. Förslaget har även en idé för hur de ursprungliga mätinstrumenten kan återställas, vilket skulle sluta cirkeln för ett av Lunds viktigaste historiska landmärken.

Observatorielundens bryggeri och restaurang

 • Förslaget i korthet: Restaurang med astronomi/rymdtema i Observatoriet, mikrobryggeri i Seismografhuset, inglasad uteservering däremellan.

Juryns motivering: En ny funktion skulle skapas i Stadsparken som lockar besökare och vitaliserar området, även under kvällstid. Förslaget stöder kopplingen till staden och en levande stadsmiljö, samt bidrar till att skapa en trygg miljö under kvällstid.

Observatoriet Eduscape i Lund

 • Förslaget i korthet: Skolklasser upptäcker och ”tar sig igenom” byggnaden via problemlösning i en interaktiv lärmiljö. På helger och kvällar används byggnaden av eventbolag riktat mot företag och allmänhet.

Juryns motivering: Nyskapande idé med bra koppling till Lunds identitet och platsens möjligheter. Ett lekfullt förslag med bredd i konceptet och attraktivitet där även parken inkluderas.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta projektledare Mattias Nilsen:
E-post: mattias.nilsen@lund.se

Trädvandring

Vill du veta mer om träden i stadsparken? Ladda ner ljudfilerna nedan (mp3-format) och ge dig ut på trädvandring under ledning av producent Fredrik Emmerfors och trädexpert Peter Linder. Hela rundan är cirka en timme lång, men du kan pausa när du vill.

Stadsparkens historia

Visste du att handbollen introducerades i Lund på stadsparkens stora gröning på 1920-talet? Eller att det redan på 1880-talet låg ett varmbadhus på platsen för Högevallsbadet?

Vykort från Stadsparken år 1911, flera människor står vid damm kanten och Lunds mejeri syns i bakgrunden.
Vykort från Stadsparken år 1911 med Lunds mejeri i bakgrunden.

Det började med stadsvallen

Stadsparken har utvecklats kring Lunds medeltida stadsvall, Högevall. Marken innanför stadsvallen köptes upp 1860 då Lunds parkbolag bildades och anlade en trädgård. Delar av trädgården utgjordes av dåvarande Sankt Måns kyrkogård men här fanns också den ännu bevarade stadsträdgårdsmästarvillan med växthus och plantskola. Gjutjärnsfontänen som byggdes av parkbolaget finns kvar.

Vykort från Lundautställningen 1907 som visar stadsparken, men byggnader och flera flaggor.
Vykort från Lundautställningen 1907.

Lundautställningen 1907 och invigning av Stadsparken 1911

1904 köptes parken av staden och fick då sin nuvarande omfattning inför den stora Industri-, slöjd och konstutställningen 1907. När Lundautställningen ägde rum hade staden 19 000 invånare och fick nästan 250 000 besökare under fyra månader. Inträdet kostade 1 krona.

Musikpaviljongen ritad av domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin, är den enda byggnad som finns kvar av utställningen, dock inte på sin ursprungliga plats. En 6,5 meter hög minnessten från utställningen finns också kvar, väster om dammen.

1909 beslutade man att anlägga en stadspark och invigningen ägde rum 1911. Stadens förste stadsträdgårdsmästare Johannes Ekberg spelade en viktig roll i anläggningen av parken.

Observatorieparken

Observatorieparken ligger alldeles intill Stadsparken och är idag en integrerad del av parken. Observatoriebyggnaden, ritat av domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall, invigdes 1867 och användes för studier av stjärnhimlen fram till 1962. Denna slutna värld i utkanten av Lund skapades en gång i tiden för att skapa lugn åt de astronomer som verkade här. Fram till 2002 pågick pedagogisk verksamhet och viss forskning i huset. Byggnadernas framtida användning är inte klar, men några lokaler används av Naturskolan respektive Katedralskolan. Parken genomgick en lätt restaurering 2017-2018 som bland annat innebar att den södra delen öppnades upp och att det ursprungliga gångsystemet togs fram.

Parken är troligen anlagd av J.A Agard som också utformade Botaniska trädgården, vilket förmodligen är anledningen till att parken har flera exotiska träd utöver stora bokar, ask, hästkastanj och lind.

Mejeriet

Kulturmejeriet vid parkens sydliga entré ligger på platsen för Lunds andelsmejeriförening som på 40-talet var ett av landets största mejerier. Mejeriet lades ner 1968 och nuvarande Kulturmejeriet, ett populärt allaktivitetshus, invigdes 1987.

Några årtal ur stadsparkens historia:

 • 1821 Stadsvallen upplåtes åt som akademisk promenad.
 • 1858 Gyllenkroks Allé anläggs på bekostnad av Baron Gyllenkrok.
 • 1860 Parkbolagets trädgård anläggs.
 • 1867 Observatorieparken anläggs.
 • 1907 Industri-, slöjd och konstutställningen arrangeras.
 • 1911 Stadsparken invigs.
 • 1921 Stadsparkscaféet uppförs.
 • 1951 Tufsen flyttar in, Egon Möller-Nielsens populära lekskulptur på gröningen bredvid lekplatsen.
 • 1966 Scenen vid stora gröningen anläggs.
 • 1996 Avenbokslabyrinten och fågelvoljärerna anläggs intill lekplatsen.
 • 1980 Högevallsbadet byggs.
 • 1993 skyddas observatoriet med park som byggnadsminne.
 • 2004 fastställs stadsparken som Natura 2000 område av EU (utsedd av regeringen 2000), främst för att skydda hålträdsklokryparen.
 • 2009 påbörjades första etappen av Stadsparkens utveckling enligt förslag av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell.
 • 2011 var första etappen av utvecklingen klar, Stadsparken firade 100-års jubileum och blev samtidigt en del av det europeiska nätverket för trädgårdsturism, European Garden Heritage Network (EGHN).
 • 2012 invigs nya Högevallsbadet.
 • 2013-2016 genomförs utvecklingsplanens andra etapp med fokus på lek rörelse och motion. Här ingår bland annat lekplats, beachplan, utegym, klätterblock och skatepark. Solens och skuggans trädgård invigdes 2016.
 • 2017-2018 restaureras Observatorieparken.
 • 2019 byggs den södra delen av parken om på temat nordisk djungel, samtidigt som dammen töms och rensas.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?