Länk till startsidan

Trafikförseelse under tjänste­utövning

Medarbetare som under tjänsteutövning erhåller avgifter för felparkering, böter för fortkörning eller annan trafikförseelse svarar själv för den uppkomna kostnaden.

Detta gäller oberoende av om arbetsgivaren tillhandahåller bil eller om egen bil används i tjänsten. När särskilda parkeringstillstånd finns ska medarbetaren informera sig om innebörden av tillståndet.

Sker felparkering av kommunens bil skickar parkeringsbolaget en räkning till bilens ägare dvs. Markentreprenad, som sedan debiterar berörd enhet. Ett motsvarande avdrag görs sedan på lönen. Arbetsledaren informerar medarbetaren, lämnar ett attesterat underlag för löneavdrag till löneassistenten med uppgift om namn, personnummer samt kopia av fakturan.

Undantag

Verksamhetschef kan om synnerliga skäl föreligger göra bedömningen att arbetsstället ska svara för kostnaden för felparkering. Enligt Riksskatteverket utgör motsvarande belopp skattepliktig lön. Det saknar betydelse om parkeringsböterna gäller egen eller kommunens bil.

Föreligger synnerliga skäl och felparkeringsavgiften avser egen bil betalar medarbetaren fakturan, tar kopia på kvittot till verksamhetschefen som attesterar och vidarebefordrar underlaget till löneassistent.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?