Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Stick- eller skärskada

Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i sjukvården. Arbetsgivaren ansvarar för att det finns fungerande arbetsrutiner, skyddsutrustning och skyddsinstruktioner.

Om personal sticker eller skär sig på föremål som var förorenat med blod eller synbart blodiga kroppsvätskor eller varit i kontakt med blod på slemhinna (öga eller mun) eller på sår/eksem gör så här:

  • Rengör genast det skadade området med tvål och vatten.
  • Skölj rikligt med 70-% sprit eller motsvarande.

Vid stänk i mun eller ögon, slemhinnor eller hud med eksem sköljer man istället med rikliga mängder koksaltlösning eller vatten.

Riskbedömning patient/brukare och personal

Dagtid måndag – fredag

Kontaktas den vårdcentral patienten/brukaren är listad på. Vårdcentralen ombesörjer bedömning om provtagning ska göras på såväl patienten/brukaren som personalen.

Om personal exponerats för känt blodsmitta-infekterat blod på jourtid kontaktas infektionskliniken, SUS Lund för eventuell provtagning och/eller behandling av personal. Med känt blodsmitta-infekterat blod menas HIV, Hepatit B och Hepatit C.

Telefon: 046-17 10 00

Vid övriga stickskador kan personalen vänta tills vårdcentralen har öppnat. Rapportera det inträffade till din arbetsledare, arbetsskadeanmälan skrivs.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?