Länk till startsidan

Hot- och våldssituationer

Alla hot- och våldssituationer ska tas på allvar. De ska dokumenteras och rapporteras till respektive chef.

Åtgärder i en akut situation

 • Påkalla hjälp genom att kontakta kollegor.
 • Alla medarbetar ska medverka för att avvärja och lugna en akut situation.
 • Larma enligt enhetens rutin.
 • Vid behov tillkalla polis på telefon 112.
 • Kontakta och informera chef.
 • Vid behov ring in vikarier.

Chefens ansvar vid allvarlig hot- och våldssituation

 • Se till att den eller de utsatta får den hjälp och vård som behövs.
 • Vill den eller de utsatta åka hem, erbjud att kollega följer med som stöd.
 • Om vårdinrättning måste uppsökas ordna så att någon följer med och stannar tills den utsatta tagits om hand.
 • Kontakta anhöriga.
 • Samla medarbetarna och prata om händelse
 • Vid behov kontaktas vård- och omsorgsförvaltningens krisgrupp eller Företagshälsovården.
 • Medarbetaren tar ställning till polisanmälan.
 • Sträva efter att den som utsatts kommer tillbaka till arbetsplatsen så snart som möjligt.
 • Dokumentera händelsen och insatserna.
 • Arbetsskade- och tillbudsanmälan ska alltid rapporteras i Stella (arbetsskadeverktyg).
 • Vid allvarligt våld eller allvarligt hot om våld ska anmälan göras till Arbetsmiljöverket och berörd verksamhetschef ska informeras.
 • Ny riskbedömning ska genomföras och handlingsplan för brukare ska utformas.

För att undvika liknande situationer i framtiden är det viktigt att diskutera och analysera händelsen.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?