Länk till startsidan

Rekryteringsenheten

Aktuellt

Rekryteringsenheten

Personalingången

I telefonboken kan du söka efter telefonnummer, hänvisa och vidarekoppla anknytningen.

Personalingången

I Lunds kommun ska vi erbjuda vård, omsorg, stöd och service som anpassas efter den enskildes behov och ger möjlighet till god livskvalitet.